Грицюк Юрій Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Грицюк Юрій Іванович
200px
д.т.н., професор
Дата народження 5 травня 1962 р.
Місце народження село Лоєва Надвірнянського району Івано-Франківської області
Громадянство Україна
Alma mater Національний лісотехнічний університет
Дата закінчення 1989 р.
Спеціальність «Технологія деревообробки»
Галузь наукових інтересів прикладна математика; комп'ютерна техніка і програмування; моделювання та оптимізація; інформаційні технології; інформаційна безпека.
Кваліфікаційний рівень інженер-технолог
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2012 р.
Поточне місце роботи кафедра програмного забезпечення, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Грицюк Юрій Іванович — доктор технічних наук, професор кафедри програмного забезпечення, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Грицюк Юрій Іванович народився 5 травня 1962 року в селі Лоєва Надвірнянського району Івано-Франківської області.

Вищу освіту здобув у 1989 р., закінчивши з відзнакою Львівський лісотехнічний інститут (тепер — Національний лісотехнічний університет України, м. Львів) за спеціальністю «Технологія деревообробки», здобувши кваліфікацію «Інженер-технолог». З 1983 по 1985 pp. проходив строкову службу у рядах Радянської Армії.

Кандидат технічних наук з 1993 р. за спеціальністю 05.21.05 — технологія і обладнання деревообробних виробництв, деревинознавство. Дисертаційна робота на тему «Оптимізація розкрою ДСП на заготовки» захищна у Львівському лісотехнічному інституті.

Доктор технічних наук з 2009 р. за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень. Дисертаційна робота на тему «Системний аналіз та методи комбінаторної оптимізації технологічного процесу розкрою» захищена в Національному університеті «Львівська політехніка».

Вчене звання професора присвоєно в 2012 р. по кафедрі управління інформаційною безпекою Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Науково-педагогічну діяльність розпочав у 1989 р. у Львівському лісотехнічному інституті на посадах асистента (1989–1993 рр.), старшого викладача (1993–1997 рр.), докторанта кафедри (1997–2000 рр.). З 2001 р. і до 2009 р. працював доцентом кафедри обчислювальної техніки і моделювання технологічних процесів НЛТУ України. З 2009 р. по 2014 р. працював завідувачем кафедри управління інформаційною безпекою Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

З вересня 2014 р. — професор кафедри програмного забезпечення НУ "Львівська політехніка.

Вчений володіє російською, німецькою та англійською мовами.

Освіта

 • 2013 р. – професор кафедри управління інформаційною безпекою, атестат професора 12ПР № 008423.
 • 2009 р. – д-р техн. наук за спеціальністю 01.05.04 – "Системний аналіз і теорія оптимальних рішень" на тему "Системний аналіз та методи комбінаторної оптимізації технологічного процесу розкрою", НУ "Львівська політехніка", диплом д-ра наук ДД № 007573;
 • 2001 р. – доцент кафедри обчислювальної техніки і моделювання технологічних процесів, атестат доцента ДЦ № 003179;
 • 1992 р. – канд. техн. наук за спеціальністю 05.21.05 – "Технологія і обладнання деревообробних виробництв" на тему "Оптимізація розкрою ДСП на заготовки", диплом канд. наук КН № 003279;
 • 1989 р. – Львівський лісотехнічний інститут, технологічний факультет.


Професійна діяльність:

 • з осені 2014 р. – професор кафедри програмного забезпечення НУ "Львівська політехніка";
 • з 2010 по 2014 рр. – завідувач кафедри управління інформаційною безпекою Львівського ДУ БЖД;
 • з 2009 по 2010 рр. – професор кафедри обчислювальної техніки і моделювання технологічних процесів НЛТУ України.
 • з 1989 по 2010 рр. – асистент, старший викладач, доцент і професор кафедри обчислювальної техніки і моделювання технологічних процесів НЛТУ України

Заступник головного редактора наукового фахового видання, член редколегії двох наукових фахових видань.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • "Комп'ютерна дискретна математика";
 • "Оптимізація прийняття рішень";
 • "Теорія управління та прийняття рішень";
 • "Системний аналіз";
 • "Методи та засоби наукових досліджень в інженерії програмного забезпечення".

Нагороди та відзнаки

 • Нагороджений Почесною грамотою Міністерства надзвичайних ситуацій України за зразкове виконання службових обов'язків та високий професіоналізм.
 • Нагороджений Почесною грамотою Державної служби України з надзвичайних ситуацій за сумлінне, високоефективне виконання службових обов'язків.

Наукові інтереси

 • прикладна математика;
 • комп'ютерна техніка і програмування;
 • моделювання та оптимізація;
 • інформаційні технології;
 • інформаційна безпека.

Публікації:

Опубліковано 4 монографії, 5 навчальних посібники, понад 150 наукових праць, зокрема і в провідних фахових виданнях.

Вибрані публікації

 1. Грицюк Ю. І. Регулярне розміщування прямокутних об'єктів вздовж смуг односторонньо обмеженої стрічки: монографія / Ю.I. Грицюк. — Львів: Вид. дім «Панорама», 2002. — 220 с.
 2. Грицюк Ю. І. Оптимізація технологічного процесу розкрою плитних деревних матеріалів на меблеві заготовки: монографія / Грицюк Ю. І. — Львів: Вид-во «Панорама», 2004. — 484 с.
 3. Грицюк Ю. І. Моделювання карт і оптимізація плану розкрою плитних деревних матеріалів на меблеві заготовки: монографія / Грицюк Ю. І. — Львів: Вид-во «Панорама», 2004. — 524 с.
 4. Грицюк Ю. І. Оптимізація технологічного процесу розкрою плитних деревних матеріалів на меблеві заготовки: монографія. — У 2-х кн. / Ю.I. Грицюк. — К. : Вид-во «Основа», 2005. — Кн. 1. — 480 с.
 5. Грицюк Ю. І. Обчислювальна техніка, алгоритмізація і програмування мовою Pascal: навч. посібн. [для тех¬н. вузів] / Ю. І. Грицюк. — К. : Вид-во ІСДО, 1995. — 258 с.
 6. Озарків І. М. Основи аеродинаміки і тепломасообміну: навч. посібн. / І. М. Озарків, Л. Я. Сорока, Ю. І. Грицюк. — К. : Вид-во ІЗМН, 1997. — 280 с.
 7. Грицюк Ю.І. Програмування мовою С++ : навч. посібн. / Ю. І. Грицюк, Т. Є. Рак. — Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2011. — 292 с.
 8. Грицюк Ю. І. Об'єктно-орієнтоване програмування мовою С++ : навч. посібн. / Ю. І. Грицюк, Т. Є. Рак. — Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2011. — 404 с.
 9. Грицюк Ю.I. Розрахунок об'ємного виходу пилопродукції та відповідних відходів методами числового інтегрування / Ю. I. Грицюк, С. І. Яцишин // Вісник НУ «Львівська політехніка». — Сер.: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2007. — № 598. — С. 61 69.
 10. Грицюк Ю. І. Системна оптимізація структури та параметрів лінії розкрою / Грицюк Ю. І. // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. — Львів: РВВ НЛТУ України, 2009. — Вип. 19.8. — С. 167–182.
 11. Грицюк Ю. І. Стратегія розв'язання задачі структурно-функціонального аналізу технологічного процесу розкрою // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. — Львів: РВВ НЛТУ України, 2009. — Вип. 19.3. — С. 87-99.
 12. Грицюк Ю. І. Програмування мовою С++ : навч. посібн. / Ю. І. Грицюк, Т. Є. Рак. — Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2011. — 292 с.
 13. Грицюк Ю. І. Об'єктно-орієнтоване програмування мовою С++ : навч. посібн. / Ю. І. Грицюк, Т. Є. Рак. — Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2011. — 404 с.
 14. Грицюк Ю. І. Математичні моделі управління портфелями проектів з удосконалення системи безпеки життєдіяльності / Ю. І. Грицюк, І. О. Малець, Т. Є. Рак // Вісник НУ «Львівська політехніка». — Сер.: Комп'ютерні науки та інформаційні технології: зб. наук. праць. — Львів: НУ «Львівська політехніка». — 2010. — № 672. — С. 110–119.
 15. Грицюк Ю. І. Комплексне оцінювання проектів впровадження системи захисту інформації / Ю. І. Грицюк, І. С. Кузьменко // Вісник НУ «Львівська політехніка». — Сер.: Автоматика, вимірювання та керування. — Львів: НУ «Львівська політехніка». — 2013. — № 774. — С. 39-50.
 16. Сташевський З. П. Обґрунтування показника якості функціонування комплексної системи захисту інформації / З. П. Сташевський, Ю. І. Грицюк // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». — Сер.: Радіотехніка. Радіоапаратобудування. — К. : НТУ України «Київський політехнічний інститут». — 2013. — № 5. — С. 218–226.

Професор Грицюк Ю. І. керує підготовкою кандидатських дисертацій з 2002 року.

Джерела

[1] Грицюк Юрій Іванович, Вікіпедія

Контакти

вул. Ст.Бандери 28-a, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 811 .

Tел. +38 (032) 258-25-78 ; +38 (032)258-23-77

E-mail: ikni_pz@lp.edu.ua ; ikni.pz@gmail.com;