Відмінності між версіями «Яцейко Андрій Ярославович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 
(не показано одну проміжну версію цього учасника)
Рядок 27: Рядок 27:
 
| Військове звання              =
 
| Військове звання              =
 
| Галузь наукових інтересів    = контроль ізоляції електрообладнання під робочою напругою, ферорезонансні процеси в електричних мережах.
 
| Галузь наукових інтересів    = контроль ізоляції електрообладнання під робочою напругою, ферорезонансні процеси в електричних мережах.
| Кваліфікаційний рівень        =інженер-електротехнік
+
| Кваліфікаційний рівень        = магістр електротехніки
 
| Науковий ступінь              = кандидат технічних наук
 
| Науковий ступінь              = кандидат технічних наук
 
| Науковий керівник            = доктор технічних наук, професор [[Журахівський Анатолій Валентинович]],  [[Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
| Науковий керівник            = доктор технічних наук, професор [[Журахівський Анатолій Валентинович]],  [[Національний університет «Львівська політехніка»]]
Рядок 63: Рядок 63:
  
 
===Вибрані публікації===
 
===Вибрані публікації===
# Оптимізація режимів електроенергетичних систем [Текст] : навч. посібник для студ. електроенергет. спец. / [[Журахівський Анатолій Валентинович|А. В. Журахівський]] [и др.] ; [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національний ун-т «Львівська політехніка»]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Львівська політехніка]], 2009. — 140 с. — Бібліогр.: с. 137. — ISBN 978-966-553-740-3
+
# Журахівський А.В. Захист електричних мереж 6-35 кВ від ферорезонансних процесів /А.В. Журахівський, Ю.А. Кенс, А.Я. Яцейко, Р. Масляк // Технічна електродинаміка, 2013. - № 5. с. 70-77. Scopus
# Оптимізація режимів електроенергетичних систем [Текст] : навч. посіб. / [[Журахівський Анатолій Валентинович|А. В. Журахівський]], А. Я. Яцейко ; [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]]. — 2-ге вид., випр. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]], 2010. — 140 с. : рис. — Бібліогр.: с. 137. — 300 экз. — ISBN 978-966-553-960-5
+
# Основи інтелектуальної власності. / Журахівський А.В., Яцейко А.Я.: Навч. посібник. - Видання третє, доповнене і виправлене. - Львів: «Тріада плюс», 2012. – 96 с.  
# Основи технічної творчості та наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / [[Журахівський Анатолій Валентинович|А. В. Журахівський]], А. Я. Яцейко, [[Дьяченко Наталія Богданівна|Н. Б. Дьяченко]] ; [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]], 2012. — 375, [5] с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 310. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-281-2
+
# Основи технічної творчості та наукових досліджень / А. В. Журахівський, А. Я. Яцейко, Н. Б. Дьяченко:  Навч. посібник. – Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. — 380 с.
# Пристрій захисту трансформатора струму від пошкоджень перенапругами/ Номер патенту: 89566 | Автори: Ференсович Роман Ярославович, Яцейко Андрій Ярославович, [[Журахівський Анатолій Валентинович]], Кенс Юрій Амброзієвич | Опубліковано: 25.04.2014 | МПК: H02H 7/04
+
# Оптимізація режимів електроенергетичних систем / Журахівський А.В., Яцейко А.Я., Бахор З.М.: Навч. посібник. – Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2018. – 180 с.
# Пристрій захисту трансформатора струму від перенапруг/ Номер патенту: 71385 | Автори: Ференсович Роман Ярославович, Яцейко Андрій Ярославович, [[Журахівський Анатолій Валентинович]], Кенс Юрій Амброзієвич | Опубліковано: 10.07.2012 | МПК: H02H 7/04
+
# Пристрій захисту від перенапруг трансформатора струму та його вторинних кіл / Патент на корисну модель № 111065 Бюл. № 20/2016 від 25.10.2016 р.      Автори: А.В. Журахівський, Ю.А. Кенс, А.Я.Яцейко, Р.Я. Ференсович.
# Система захисту трансформатора напруги від пошкоджень ферорезонансними процесами в електричних мережах з ізольованою нейтраллю/ Номер патенту: 54125 | Автори: [[Журахівський Анатолій Валентинович]], Кенс Юрій Амброзієвич, Яцейко Андрій Ярославович, Масляк Роман Ярославович | Опубліковано: 25.10.2010 | МПК: H02H 7/04
+
# Пристрій захисту трансформатора струму від пошкоджень перенапругами / Номер патенту: 89566 | Автори: Ференсович Роман Ярославович, Яцейко Андрій Ярославович, Журахівський Анатолій Валентинович, Кенс Юрій Амброзієвич | Опубліковано: 25.04.2014 | МПК: H02H 7/04  
# Спосіб захисту трансформатора струму від перенапруг/ Номер патенту: 49392 | Автори: Вінтонюк Володимир Ярославович, Яцейко Андрій Ярославович, [[Журахівський Анатолій Валентинович]], Смігуровська Марія Михайлівна | Опубліковано: 26.04.2010 | МПК: H02H 7/04
+
# Пристрій захисту трансформатора струму від перенапруг/ Номер патенту: 71385 | Автори: Ференсович Роман Ярославович, Яцейко Андрій Ярославович, Журахівський Анатолій Валентинович, Кенс Юрій Амброзієвич | Опубліковано: 10.07.2012 | МПК: H02H 7/04  
# Дослідження ферорезонансних процесів в електромережах з заземленою нейтраллю на основі комп’ютерного моделювання / [[Журахівський Анатолій Валентинович|А. В. Журахівський]], Ю. А. Кенс, [[Коновал Володимир Семенович|B. С. Коновал]], А. Я. Яцейко // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. [[Лозинський Орест Юлiанович|О. Ю. Лозинський]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»]], 2009. — C. 74-81. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; № 654). — Бібліогр.: 7 назв.
+
# Система захисту трансформатора напруги від пошкоджень ферорезонансними процесами в електричних мережах з ізольованою нейтраллю/ Номер патенту: 54125 | Автори: Журахівський Анатолій Валентинович, Кенс Юрій Амброзієвич, Яцейко Андрій Ярославович, Масляк Роман Ярославович | Опубліковано: 25.10.2010 | МПК: H02H 7/04  
# Режими роботи трансформаторів напруги в електромережах із ізольованою нейтраллю / [[Журахівський Анатолій Валентинович|А. В. Журахівський]], А. Я. Яцейко, Р. Я. Масляк // Електроінформ. — 2009. -№ 1. — С. 8-11. — Бібліогр.: 14 назв.
+
# Спосіб захисту трансформатора струму від перенапруг/ Номер патенту: 49392 | Автори: Вінтонюк Володимир Ярославович, Яцейко Андрій Ярославович, Журахівський Анатолій Валентинович, Смігуровська Марія Михайлівна | Опубліковано: 26.04.2010 | МПК: H02H 7/04  
 +
# Дослідження ферорезонансних процесів в електромережах з заземленою нейтраллю на основі комп’ютерного моделювання / А. В. Журахівський, Ю. А. Кенс, B. С. Коновал, А. Я. Яцейко // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — C. 74-81.
 +
# Режими роботи трансформаторів напруги в електромережах із ізольованою нейтраллю / А. В. Журахівський, А. Я. Яцейко, Р. Я. Масляк // Електроінформ. — 2009. -№ 1. — С. 8-11.
 +
# Журахівський А.В. Аналіз режимів роботи вторинних кіл трансформаторів струму за їх розкорочення /А.В. Журахівський, Б.М. Кінаш, А.Я. Яцейко, Р.Я. Ференсович //Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Електроенергетичні та електромеханічні системи”. – 2012. – № 736. – С. 43-49.
 +
# Яцейко А.Я. Вплив режиму нейтралі електромережі 6 – 35 КВ на рівні внутрішніх перенапруг / А.Я.Яцейко, К.В. Козак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Електроенергетичні та електромеханічні системи”. – 2013. – № 763. – С. 113-119.
 +
# Яцейко А.Я Дослідження впливу режиму роботи нейтралі електромережі 35 кВ на рівні дугових перенапруг / А.Я. Яцейко, К.В. Козак, О.Б. Горошко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Електротехніка і енергетика».– 2013. - № 2(15). – С. 314-318.
 +
# Жураховский А.В. Феррорезонансные процессы с силовыми трансформаторами в сетях с изолированной и компенсированной нейтралями / А.В. Жураховский, Ю.А. Кенс, А.Я. Яцейко, Р.Я. Масляк // Энергетика и ТЭК. – Минск. – 2014. – № 2. – С. 12-14.
 +
# Журахівський А.В. Ферорезонансні процеси на частоті мережі та діапазони гасильних резисторів для його зриву /А.В. Журахівський, А.Я. Яцейко, Р.Я. (Масляк) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" “Електроенергетичні та електромеханічні системи”. – 2015. – № 834. – С. 20–25.
 +
# Жураховский А.В. Феррорезонансные процессы с в сетях с заземленной нейтралью / А.В. Жураховский, А.Я. Яцейко, Б. Дмытрик, Ю. Киндюх, Н. Ярема // Энергетика и ТЭК. – Минск. – 2015. – № 5. – С. 14-21.
 +
# Журахівський А.В. Струмовий захист трансформаторів напруги від дії ферорезонансних процесів /А.В. Журахівський, А,Я, Яцейко, (Р.Я. Масляк) //Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 2 (125). – С. 128-132.
 +
# Бахор З. М., Козовий А. Б., Лисяк Г. М., Яцейко А. Я. Техніко-економічні аспекти впровадження електричних мереж напругою 20 кВ // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2018. – 1. –  – С. 53–58.  
  
 
===Контакти===
 
===Контакти===
 
   
 
   
ввл.С.Бандери 28а, 79013, Львів; 5 - й корпус, кімната 308 а,б
+
вул. С.Бандери 28а, 79013, Львів; 5 - й корпус, кімната 402
+
 
Tел. +38 (032) 258-25-00; +38 (032) 258-22-60
+
Tел. +38 (032) 258-25-12; +38 (032) 258-21-01
 +
 
  
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]

Поточна версія на 15:09, 12 жовтня 2018

Яцейко Андрій Ярославович
Yacejko.JPG
к.т.н., доцент
Дата народження 10 грудня 1980 р.
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2002 р.
Галузь наукових інтересів контроль ізоляції електрообладнання під робочою напругою, ферорезонансні процеси в електричних мережах.
Кваліфікаційний рівень магістр електротехніки
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Журахівський Анатолій Валентинович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» ,Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електроенергетики та систем управління

Яцейко Андрій Ярославович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електроенергетики та систем управління, Інституту енергетики та систем керування.

Загальні відомості

Дата народження: 10 грудня 1980 р.

2002 р.  : Національний університет «Львівська політехніка»

Тема дисертації: Діагностика ізоляції високовольтних трансформаторів струму під робочою напругою [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.14.02 / Яцейко Андрій Ярославович ; Національний університет «Львівська політехніка». — Л., 2007. — 181 арк.: рис. — арк. 145-154

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Журахівський Анатолій Валентинович, Національний університет «Львівська політехніка»

Напрям наукових інтересів

Сфера наукових інтересів: контроль ізоляції електрообладнання під робочою напругою, ферорезонансні процеси в електричних мережах.

Навчальні курси

 • Перенапруги та координація ізоляції
 • Діагностика та випробування електрообладнання
 • Електромагнітні перехідні процеси

Вибрані публікації

 1. Журахівський А.В. Захист електричних мереж 6-35 кВ від ферорезонансних процесів /А.В. Журахівський, Ю.А. Кенс, А.Я. Яцейко, Р. Масляк // Технічна електродинаміка, 2013. - № 5. – с. 70-77. Scopus
 2. Основи інтелектуальної власності. / Журахівський А.В., Яцейко А.Я.: Навч. посібник. - Видання третє, доповнене і виправлене. - Львів: «Тріада плюс», 2012. – 96 с.
 3. Основи технічної творчості та наукових досліджень / А. В. Журахівський, А. Я. Яцейко, Н. Б. Дьяченко: Навч. посібник. – Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. — 380 с.
 4. Оптимізація режимів електроенергетичних систем / Журахівський А.В., Яцейко А.Я., Бахор З.М.: Навч. посібник. – Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2018. – 180 с.
 5. Пристрій захисту від перенапруг трансформатора струму та його вторинних кіл / Патент на корисну модель № 111065 Бюл. № 20/2016 від 25.10.2016 р. Автори: А.В. Журахівський, Ю.А. Кенс, А.Я.Яцейко, Р.Я. Ференсович.
 6. Пристрій захисту трансформатора струму від пошкоджень перенапругами / Номер патенту: 89566 | Автори: Ференсович Роман Ярославович, Яцейко Андрій Ярославович, Журахівський Анатолій Валентинович, Кенс Юрій Амброзієвич | Опубліковано: 25.04.2014 | МПК: H02H 7/04
 7. Пристрій захисту трансформатора струму від перенапруг/ Номер патенту: 71385 | Автори: Ференсович Роман Ярославович, Яцейко Андрій Ярославович, Журахівський Анатолій Валентинович, Кенс Юрій Амброзієвич | Опубліковано: 10.07.2012 | МПК: H02H 7/04
 8. Система захисту трансформатора напруги від пошкоджень ферорезонансними процесами в електричних мережах з ізольованою нейтраллю/ Номер патенту: 54125 | Автори: Журахівський Анатолій Валентинович, Кенс Юрій Амброзієвич, Яцейко Андрій Ярославович, Масляк Роман Ярославович | Опубліковано: 25.10.2010 | МПК: H02H 7/04
 9. Спосіб захисту трансформатора струму від перенапруг/ Номер патенту: 49392 | Автори: Вінтонюк Володимир Ярославович, Яцейко Андрій Ярославович, Журахівський Анатолій Валентинович, Смігуровська Марія Михайлівна | Опубліковано: 26.04.2010 | МПК: H02H 7/04
 10. Дослідження ферорезонансних процесів в електромережах з заземленою нейтраллю на основі комп’ютерного моделювання / А. В. Журахівський, Ю. А. Кенс, B. С. Коновал, А. Я. Яцейко // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — C. 74-81.
 11. Режими роботи трансформаторів напруги в електромережах із ізольованою нейтраллю / А. В. Журахівський, А. Я. Яцейко, Р. Я. Масляк // Електроінформ. — 2009. -№ 1. — С. 8-11.
 12. Журахівський А.В. Аналіз режимів роботи вторинних кіл трансформаторів струму за їх розкорочення /А.В. Журахівський, Б.М. Кінаш, А.Я. Яцейко, Р.Я. Ференсович //Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Електроенергетичні та електромеханічні системи”. – 2012. – № 736. – С. 43-49.
 13. Яцейко А.Я. Вплив режиму нейтралі електромережі 6 – 35 КВ на рівні внутрішніх перенапруг / А.Я.Яцейко, К.В. Козак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Електроенергетичні та електромеханічні системи”. – 2013. – № 763. – С. 113-119.
 14. Яцейко А.Я Дослідження впливу режиму роботи нейтралі електромережі 35 кВ на рівні дугових перенапруг / А.Я. Яцейко, К.В. Козак, О.Б. Горошко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Електротехніка і енергетика».– 2013. - № 2(15). – С. 314-318.
 15. Жураховский А.В. Феррорезонансные процессы с силовыми трансформаторами в сетях с изолированной и компенсированной нейтралями / А.В. Жураховский, Ю.А. Кенс, А.Я. Яцейко, Р.Я. Масляк // Энергетика и ТЭК. – Минск. – 2014. – № 2. – С. 12-14.
 16. Журахівський А.В. Ферорезонансні процеси на частоті мережі та діапазони гасильних резисторів для його зриву /А.В. Журахівський, А.Я. Яцейко, Р.Я. (Масляк) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" “Електроенергетичні та електромеханічні системи”. – 2015. – № 834. – С. 20–25.
 17. Жураховский А.В. Феррорезонансные процессы с в сетях с заземленной нейтралью / А.В. Жураховский, А.Я. Яцейко, Б. Дмытрик, Ю. Киндюх, Н. Ярема // Энергетика и ТЭК. – Минск. – 2015. – № 5. – С. 14-21.
 18. Журахівський А.В. Струмовий захист трансформаторів напруги від дії ферорезонансних процесів /А.В. Журахівський, А,Я, Яцейко, (Р.Я. Масляк) //Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 2 (125). – С. 128-132.
 19. Бахор З. М., Козовий А. Б., Лисяк Г. М., Яцейко А. Я. Техніко-економічні аспекти впровадження електричних мереж напругою 20 кВ // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2018. – 1. – – С. 53–58.

Контакти

вул. С.Бандери 28а, 79013, Львів; 5 - й корпус, кімната 402

Tел. +38 (032) 258-25-12; +38 (032) 258-21-01