Відмінності між версіями «Шай Роман Ярославович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 45: Рядок 45:
  
 
'''Монографії''':
 
'''Монографії''':
# Правоохоронна функція правової держави: теоретико-практичні аспекти.права : [монографія] / Роман Ярославович Шай. – Львів : ТзОВ «Ліга-експрес», 2014. – 199 с.
 
 
# Шай Р.Я. Трансформація правоохоронної діяльності в умовах правової глобалізації / Роман Ярославович Шай //  Правова глобалізація / Жаровська І.М., Шай Р.Я., Ортинська Н.В.; м.Львів:  2016 р. – С.187
 
# Шай Р.Я. Трансформація правоохоронної діяльності в умовах правової глобалізації / Роман Ярославович Шай //  Правова глобалізація / Жаровська І.М., Шай Р.Я., Ортинська Н.В.; м.Львів:  2016 р. – С.187
 
# Шай Р.Я. Реформування правоохоронної системи в умовах правової глобалізації / Роман Ярославович Шай //  Правова глобалістика / Жаровська І.М., Шай Р.Я., Дякович О.В.; м.Львів:  2017 р. – С.245
 
# Шай Р.Я. Реформування правоохоронної системи в умовах правової глобалізації / Роман Ярославович Шай //  Правова глобалістика / Жаровська І.М., Шай Р.Я., Дякович О.В.; м.Львів:  2017 р. – С.245
  
 
'''Статті''':
 
'''Статті''':
# Шай Р.Я.    «Поняття та формування правоохоронних функцій держави» / Митна справа. – 2010. – № 2. – Ч. 2. – С. 21–26.
 
# Шай Р.Я.    «Теоретичні засади створення правової держави» // Митна справа. – 2010.  № 3. – Ч. 2. – С. 62–68.
 
# Шай Р.Я.    «Роль і місце правоохоронних органів у правовій державі»//Науковий  вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. –випуск 2/2011. –С. 496–508.
 
# Шай Р.Я.  «Теоретико-правові концепції виникнення та розвитку правової держави»// Наукові записки ЛУБП. Збірник наукових праць з економічних та юридичних наук. – 2010 р. №  5. – С. 261–265.
 
# ШайР.Я. «Основні напрями та завдання правоохоронної діяльності в правовій діяльності»// Митна справа. –3/2011. –частина 2. – С. 51–56.
 
# Шай Р.Я. "Роль та значення координації в управлінні правоохоронними органами правової держави"// Митна справа. –6/2013.          –частина 2. – книга 1. – С. 27–34.
 
# Шай Р.Я. "Еволюція функцій держави в процесі розвитку суспільства" // Митна справа.  –1/2014.  –частина 2. – книга 2. –С.246–253.
 
# Шай Р.Я. «Природа та сутність правоохоронної діяльності»// Наше Право. – № 5. – 2014.  –С. 10–16.
 
# Шай Р.Я. «Правопорядок і законність як ознаки правової держави»// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 801 Юридичні науки. –м.Львів.  –2014 р. –С.115–120.
 
# Шай Р.Я. "Суб’єкти реалізації правоохоронних функцій держави"// Вісник Національного університету «Львівська політехніка».  –№ 807. –Львів, –2014.  –С. 93–100.
 
# Шай Р.Я. «Принципи та форми реалізації функцій держави»// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». –№ 810 Юридичні науки. –м.Львів. – 2014 р. –С.116–123.
 
# Шай Р.Я. «Питання типології держави і права з позиції формаційного підходу»// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». –  № 813. – м.Львів. – 2015.  –С. 175–180.
 
# Шай Р.Я. «Окремі аспекти дослідження генезису правоохоронної функції держави»// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 824. –м.Львів. –2015.  –С. 357–362.
 
# Шай Р.Я. «Проблеми віднесення функцій охорони правопорядку до функцій держави»// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 825. –м.Львів. –2015.  –С. 247–251.
 
# Шай Р.Я. «Теоретичні підходи до використання поняття діяльності у сфері реалізації правоохоронних функцій»// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 827. –м.Львів. –2015.  – С. 221–225.
 
 
# Шай Р. Я. «Теоретико-правовий підхід щодо розуміння сутності держави в історії політико-правової думки»//Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 837. –м.Львів. –2016.  – С.  373-378.  
 
# Шай Р. Я. «Теоретико-правовий підхід щодо розуміння сутності держави в історії політико-правової думки»//Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 837. –м.Львів. –2016.  – С.  373-378.  
 
# Шай Р.Я. «Правова культура як умова культивування принципу верховенства права в українському суспільстві» /Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 850. –м.Львів. –2016.  – С.  317-320.
 
# Шай Р.Я. «Правова культура як умова культивування принципу верховенства права в українському суспільстві» /Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 850. –м.Львів. –2016.  – С.  317-320.
Рядок 71: Рядок 55:
 
 
 
'''Тези конференцій''':
 
'''Тези конференцій''':
# Шай Р.Я. Передумови створення правової держави. Проблеми державотворення та правотворення в Україні:Матеріали учасників Всеукраїнського круглого столу  (м. Львів, 5 березня 2010 року). –м.Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 80–82.
 
# Шай Р.Я. Форми та принципи реалізації функцій держави. 300 років Конституції гетьмана України Пилипа Орлика: проблеми становлення і розвитку українського державотворення:Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 14 травня 2010 року).–м.Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ,2010. – С. 269–271.
 
# Шай Р.Я. Еволюція виникнення та розвитку правової держави.Державотворення та правотворення в Україні крізь призму дотримання прав людини: ретроспектива, сучасні проблеми та наукове прогнозування: Матеріали  II Всеукраїнського круглого столу ( м.Львів, 10 грудня 2010 р.). – м.Львів:  Львський державний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 256–260.
 
# Шай Р.Я. Правова держава як предмет теоретико-правового аналізу. Регіональні виборчі процеси: теорія і практика: Тези VII  міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів 29 вересня–30 жовтня 2010 р.). –м.Львів: Львівський університет бізнесу та права, 2010. – С.187–190
 
# Шай Р.Я. Теоретико-методологічні аспекти розуміння глобального громадянського суспільства. Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави:Тези 2-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції ( м.Львів, 12 червня 2013 р.). –м.Львів: Інститут права та психології Національного університету "Львівська політехніка",  2013. – С. 204–206.
 
# Шай Р.Я.Питання співвідношення права, правової системи і держави. Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали 1-ої заочної науково-практичної конференції ( м.Львів, 10 квітня 2014 р.). – м.Львів: Інститут права та психології Національного університету "Львівська політехніка", 2014. –  С.73–75.
 
# Шай Р.Я. Природа права та його роль у функціонуванні держави. Третя Всеукраїнська науково-практична конференція. Частина 1 ( м.Львів, 21травня 2014 р.). –м.Львів: Інститут права та психології Національного університету "Львівська політехніка", 2014. – С.118–120.
 
# Шай Р.Я., Нечипоренко В.О. Основні теорії походження права: загально-теоретична характеристика. Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали учасників 1-ої  заочної науково-практичної конференції ( м.Львів 10 квітня 2014 р.). –м.Львів:  Інститут права та психології Національного університету "Львівська політехніка", 2014. –С.48–50.
 
# Шай Р.Я. Правопорядок як родовий об’єкт правоохоронної функції держави. Друга заочна науково-практична конференція (м.Львів 16 квітня 2015 р.). – м.Львів: Інститут права та психології Національного університету "Львівська політехніка", 2015. – С. 156–158.
 
# Шай Р.Я., Суль О.В. Класифікація правових систем : теоретичні аспекти // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 27 травня 2015 року) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 146 – 148
 
 
# Шай Р.Я. Характеристика теоретико-правових підходів щодо визначення сутності сучасних держав.Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали учасників ІІІ-ої  заочної науково-практичної конференції ( м.Львів 11 квітня 2016 р.). –м.Львів:  Інститут права та психології Національного університету "Львівська політехніка", 2016. –С.185–189.
 
# Шай Р.Я. Характеристика теоретико-правових підходів щодо визначення сутності сучасних держав.Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали учасників ІІІ-ої  заочної науково-практичної конференції ( м.Львів 11 квітня 2016 р.). –м.Львів:  Інститут права та психології Національного університету "Львівська політехніка", 2016. –С.185–189.
 
# Шай Р.Я. Вплив правової глобалізації на правоохоронну діяльність держави. Історія і сучасність філософії права: до 190-річчя від дня народження Памфіла Юркевича. Матеріали  учасників Всеукраїнської конференції ( м.Львів 19 травня 2016 р.). – м.Львів:Інститут права та психології Національного університету "Львівська політехніка", 2016. –С.193–197.
 
# Шай Р.Я. Вплив правової глобалізації на правоохоронну діяльність держави. Історія і сучасність філософії права: до 190-річчя від дня народження Памфіла Юркевича. Матеріали  учасників Всеукраїнської конференції ( м.Львів 19 травня 2016 р.). – м.Львів:Інститут права та психології Національного університету "Львівська політехніка", 2016. –С.193–197.
Рядок 88: Рядок 62:
  
 
'''Методичні рекомендації''':
 
'''Методичні рекомендації''':
# Професійна етика і культура юриста. Навчально-методичний комплекс у віртуальному навчальному середовищі для студентів денної форми навчання базового напрямку 7.03.040101 «Правознавство», сертифікат № 00525 від 13.11.2013р.http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=  11253
 
# Юридична психологія. Навчально-методичний комплекс у віртуальному навчальному середовищі для студентів денної форми навчання базового напрямку 7.03.040101 «Правознавство», сертифікат № 00573 від 16.12.2013 р.http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=  12090
 
# Професійна етика та культура юриста.  Методичні вказівки до виконання семінарських занять для студентів денної форми навчання базового напрямку 7.03.040101 «Правознавство». – Львів. –  Видавництво «ПАІС». –2014. – 20 с.
 
# Професійна етика та культура юриста. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів заочної форми навчання базового напрямку 7.03.040101 Правознавство». – Львів. –Видавництво«ПАІС».  –2014. – 18 с.
 
# Професійна етика та культура юриста. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів денної форми навчання базового напрямку 7.03.040101 Правознавство». – Львів. –Видавництво«ПАІС».  –2014. – 15 с.
 
# Юридична психологія. Методичні вказівки до виконання семінарських занять для студентів базового напрямку 8.03.040101 Правознавство». – Львів. –Видавництво«ПАІС».  –2014. – 18 с.
 
# Юридична психологія. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт  для студентів базового напрямку 8.03.040101 Правознавство». – Львів. –Видавництво«ПАІС». – 2014. – 19 с.
 
 
# Культорологія права. Методичні вказівки щодо підготовки лекційних занять для студентів денної форми навчання базового напрямку 6.03.0401 «Правознавство».-Львів.- Видавництво НУ «Львівська політехніка». – 2017. -22с.
 
# Культорологія права. Методичні вказівки щодо підготовки лекційних занять для студентів денної форми навчання базового напрямку 6.03.0401 «Правознавство».-Львів.- Видавництво НУ «Львівська політехніка». – 2017. -22с.
 
# Культорологія права. Методичні вказівки щодо підготовки семінарських занять для студентів денної форми навчання базового напрямку 6.03.0401 «Правознавство».-Львів.- Видавництво НУ «Львівська політехніка». – 2017. -22с.
 
# Культорологія права. Методичні вказівки щодо підготовки семінарських занять для студентів денної форми навчання базового напрямку 6.03.0401 «Правознавство».-Львів.- Видавництво НУ «Львівська політехніка». – 2017. -22с.

Поточна версія на 12:15, 12 вересня 2018

Шай Роман Ярославович
Шай.jpg
к.ю.н., доцент
Дата народження 24 вересня 1977 року.
Alma mater Львівський інститут внутрішніх справ
Дата закінчення 1999 р.
Науковий ступінь кандидат юридичних наук.
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри теорії та філософії права
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2016 р.
Поточне місце роботи кафедра теорії та філософії права, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Шай Роман Ярославович — кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка», доцент.

Освіта

У 1999 р. здобув диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство» Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ, кваліфікація – юрист.

15 травня 2012 року захистив дисертацію на тему: «Правоохоронна функція правової держави: теоретико-практичні аспекти», у зв'язку з чим здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри теорії та філософії права

Професійна діяльність

У 1999–2002 р.р. працював на посаді слідчого Личаківського РВЛМУ УМВСУ у Л\о.

З 2002–2009 р.р. працював на посадах оперуповноваженого, старшого оперуповноваженого, заступника начальника, начальника відділу державної служби боротьби з економічними злочинами ГУУМВСУ у Львівській області.

З 2009-2013 р.р. працював на посаді старшого викладача циклу тактико-спеціальної підготовки курсів спеціалізації та підвищення кваліфікації Львівського державного університету внутрішніх справ.

З квітня 2013 р. працював по сумісництву асистентом кафедри теорії та філософії права навчально-наукового інституту права та психології НУ «Львівська політехніка».

З вересня 20013 р. працює доцентом кафедри теорії та філософії права навчально-наукового інституту права та психології НУ «Львівська політехніка».

Відомості про підвищення кваліфікації

Пройшов курси підвищення кваліфікації:

 • Національний університет «Львівська політехніка», семінар психолого-педагогічних знань (Реєстраційний № 143-2014 від 13.06.2014 р.);
 • Львівський державний університет внутрішніх справ ( довідка № 19 від 22.05.2015 р.).

Навчально-методична робота

Викладає навчальні дисципліни

 • «Професійна етика і культура юриста»;
 • «Комунікативна культура юриста»;
 • «Юридична психологія»;
 • «Культурологія права».

для студентів базового напряму 7.0304.0101 «Правознавство».

Здійснює керівництво курсовими роботами з дисципліни «Теорія держави і права» та керує дипломними роботами.

Наукова діяльність

Публікації

Монографії:

 1. Шай Р.Я. Трансформація правоохоронної діяльності в умовах правової глобалізації / Роман Ярославович Шай // Правова глобалізація / Жаровська І.М., Шай Р.Я., Ортинська Н.В.; м.Львів: 2016 р. – С.187
 2. Шай Р.Я. Реформування правоохоронної системи в умовах правової глобалізації / Роман Ярославович Шай // Правова глобалістика / Жаровська І.М., Шай Р.Я., Дякович О.В.; м.Львів: 2017 р. – С.245

Статті:

 1. Шай Р. Я. «Теоретико-правовий підхід щодо розуміння сутності держави в історії політико-правової думки»//Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 837. –м.Львів. –2016. – С. 373-378.
 2. Шай Р.Я. «Правова культура як умова культивування принципу верховенства права в українському суспільстві» /Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 850. –м.Львів. –2016. – С. 317-320.
 3. Шай Р.Я. «Проблеми функціонування політичних партій в Україні та шляхи удосконалення їхньої діяльності» /Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 855. –м.Львів. –2016. – С. 282-287.
 4. Шай Р.Я. «Перспективи модернізації правоохоронних органів в умовах глобалізації» / Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 861. –м.Львів. –2017. – С. 219-225. Індекс копернікус.

Тези конференцій:

 1. Шай Р.Я. Характеристика теоретико-правових підходів щодо визначення сутності сучасних держав.Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали учасників ІІІ-ої заочної науково-практичної конференції ( м.Львів 11 квітня 2016 р.). –м.Львів: Інститут права та психології Національного університету "Львівська політехніка", 2016. –С.185–189.
 2. Шай Р.Я. Вплив правової глобалізації на правоохоронну діяльність держави. Історія і сучасність філософії права: до 190-річчя від дня народження Памфіла Юркевича. Матеріали учасників Всеукраїнської конференції ( м.Львів 19 травня 2016 р.). – м.Львів:Інститут права та психології Національного університету "Львівська політехніка", 2016. –С.193–197.
 3. Шай Р.Я. Окремі аспекти кризового стану правопорядку в Україні. Матеріали учасників заочної науково-практичної конференції Право та держава у мета антропологічній проекції сучасності (м.Львів 27 квітня 2017 року). – м.Львів: Інститут права та психології Національного університету "Львівська політехніка", 2017. – С.195-198.
 4. Шай Р.Я. Перспективи зміцнення правопорядку в Україні. Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: Збірник тез VІ-ої всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Львів 30 травня 2017 р.). –м.Львів: Інститут права та психології Національного університету "Львівська політехніка", 2017. – С.142–144.
 5. Шай Р.Я., Проблеми правоохоронної діяльності в контексті глобалізацій них процесів. Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції: Матеріали доповідей, виступів і повідомлень учасників ІІІ-го Всеукраїнського круглого столу ( м.Львів 08 грудня 2017 р.). –м.Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2017. –С.239–241.

Методичні рекомендації:

 1. Культорологія права. Методичні вказівки щодо підготовки лекційних занять для студентів денної форми навчання базового напрямку 6.03.0401 «Правознавство».-Львів.- Видавництво НУ «Львівська політехніка». – 2017. -22с.
 2. Культорологія права. Методичні вказівки щодо підготовки семінарських занять для студентів денної форми навчання базового напрямку 6.03.0401 «Правознавство».-Львів.- Видавництво НУ «Львівська політехніка». – 2017. -22с.

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 327

E-mail: tfp2014@i.ua