Відмінності між версіями «Чорнобай Олена Леонідівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 35: Рядок 35:
  
 
'''Наукові та навчально-методичні праці''':
 
'''Наукові та навчально-методичні праці''':
 
''Монографії'':
 
# Чорнобай О.Л. Правова фольклористика: специфіка формування. – Львів, 2006. – 80 с.
 
# Чорнобай О.Л. Філософія фольклорного права : [монографія] / Олена Леонідівна Чорнобай. – Львів : ТзОВ «Західно-український консалтинг центр», 2013. – 228 с.
 
# Предметна першість у юридичній науці : [монографія] / Степан Степанович Сливка, Тарас Зеновійович Гарасимів, Альона Сергіївна Романова, Олена Леонідівна Чорнобай. – Львів : Ліга-прес, 2015. – 360 с.
 
 
''Навчальні та навчально-методичні посібники'':
 
# Ситар І.М., Чорнобай О.Л. Методологічні основи порівняльного правознавства: навчально-методичний посібник / І.М. Ситар, О.Л. Чорнобай. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – 72 с.
 
# Ситар І.М., Чорнобай О.Л. Порівняльне правознавство: основні категорії: навчально-методичний посібник / І.М. Ситар, О.Л. Чорнобай. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – 176 с.
 
# Ситар І.М., Чорнобай О.Л. Романо-германська правова сім‘я: гносеологічні та теоретичні аспекти: навч. посібник / Ігор Михайлович Ситар, Олена Леонідівна Чорнобай. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – 168 с.
 
# Чорнобай О.Л. Основи комунікативної культури юриста : навч. посібник / О.Л. Чорнобай. – Львів : ТОВ “Ліга-прес”, 2014. – 364 с.
 
  
 
''Програми навчальних дисциплін,методичні вказівки та рекомендації'':
 
''Програми навчальних дисциплін,методичні вказівки та рекомендації'':
# Ситар І.М., Чорнобай О.Л. Порівняльне правознавство: [методичні рекомендації для семінарських занять. Для студентів юридичного факультету]. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. – 33 с.
 
# Ситар І.М., Чорнобай О.Л. Порівняльне правознавство: [програма навчальної дисципліни. Для студентів юридичного факультету]. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. – 22 с.
 
# Ситар І.М., Чорнобай О.Л. Порівняльне правознавство: [робоча програма з навчальної дисципліни. Для студентів юридичного факультету]. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. – 16 с.
 
# Ситар І.М., Савайда О.І., Чорнобай О.Л. Порівняльне правознавство: [методичні матеріали для студентів]. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – 92 с.
 
# Ситар І.М., Савайда О.І., Чорнобай О.Л. Правові системи сучасності: [методичні матеріали для студентів]. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – 84 с.
 
# Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” / уклад. : С.С. Сливка, О.Л. Чорнобай, М.М. Бліхар, О.Р. Галайко. – Львів : ПАІС, 2012. – 36 с.
 
# Чорнобай О.Л. Юридична деонтологія : методичні вказівки щодо підготовки семінарських занять для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство» заочної форми навчання / уклад. О.Л. Чорнобай. – Львів : ПАІС, 2012. – 20 с.
 
# Чорнобай О.Л. Кумунікативна культура юриста : методичні рекомендації щодо підготовки семінарських занять для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» / уклад. О.Л. Чорнобай. – Львів : ПАІС, 2012. – 24 с.
 
# Чорнобай О.Л. Юридична деонтологія : метод. вказівки для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030401 «Правознавство» / уклад. : О. Л. Чорнобай. – Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 28 с.
 
# Чорнобай О.Л. Комунікативна культура юриста : метод. вказівки для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030401 «Правознавство» / уклад. О. Л. Чорнобай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 16 с.
 
# Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” / уклад. : С.С. Сливка, М.М. Бліхар, О.Л. Чорнобай. – вид. 2-ге доп. і переробл. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 32 с.
 
# Чорнобай О.Л. Комунікативна культура юриста : Конспект лекцій для студентів Інституту права та психології. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 136 с.
 
# Чорнобай О.Л. Юридична психологія : Методичні рекомендації до підготовки семінарських занять для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» / О.Л. Чорнобай. – Львів : Видавництво університету «Львівська політехніка», 2014. – 24 с.
 
# Чорнобай О.Л. Комунікативна культура юриста : Методичні рекомендації до підготовки семінарських занять для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» / О.Л. Чорнобай. – Львів : Видавництво університету «Львівська політехніка», 2014. – 32 с.
 
# Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” / Уклад. : С.С. Сливка, О.Л. Чорнобай, М.М. Бліхар. – доп. і переробл. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 36 с.
 
# Чорнобай О.Л. Юридична деонтологія : метод. вказівки для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030401 «Правознавство» / уклад. : О.Л. Чорнобай. – Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 28 с.
 
 
# Чорнобай О.Л., Коваль І.М. Юридична деонтологія : метод. вказівки щодо підготовки семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право» / уклад. : О.Л. Чорнобай, І.М. Коваль. – Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 28 с.
 
# Чорнобай О.Л., Коваль І.М. Юридична деонтологія : метод. вказівки щодо підготовки семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право» / уклад. : О.Л. Чорнобай, І.М. Коваль. – Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 28 с.
 
# Чорнобай О.Л. Юридична деонтологія : метод. вказівки щодо підготовки семінарських занять для студентів заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» / уклад. : О.Л. Чорнобай. – Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 27 с.
 
# Чорнобай О.Л. Юридична деонтологія : метод. вказівки щодо підготовки семінарських занять для студентів заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» / уклад. : О.Л. Чорнобай. – Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 27 с.
Рядок 70: Рядок 43:
  
 
''Статті''
 
''Статті''
# Чорнобай О.Л. Вплив фольклористики на право, їх взаємозв’язок // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – Вип. 3. – Львів, 2006. – С. 394–403.
 
# Чорнобай О.Л. Фольклорне право: гносеологічний аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – Вип. 1. – Львів, 2007. – С. 401–410.
 
# Чорнобай О.Л. Особливості впливу фольклорних норм на правосвідомість підлітків // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – Вип. 3. – Львів, 2007. – С. 414–420.
 
# Чорнобай О.Л. Фольклор і природне право: інтеграційні концепти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – Вип. 1. – Львів, 2008. – С. 401–409.
 
# Чорнобай О.Л. Право і фольклор: регулятивні норми і форми соціального взаємозв‘язку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Вип. 42. – Харків, 2008. – С. 326–332.
 
# Чорнобай О.Л. Фольклорні рефлексії моральних і правових понять і норм // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – № 4 (47). – Харків, 2009. – С. 7–14.
 
# Чорнобай О.Л. Філософсько-правова парадигма фольклору // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – Вип. 3. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – Вип. 3. – С. 496–505.
 
# Чорнобай О.Л. Наукознавчі виміри правового фольклору як соціокультурного феномена / О.Л. Чорнобай // Митна справа. – 2012. – № 1 – Ч. 2. – Кн. 1 – С. 14–19.
 
# Чорнобай О.Л. Філософські константи фольклорного права / О.Л. Чорнобай // Митна справа. – 2012. – № 3. – Ч. 2. – Кн. 1 – С. 3–8.
 
# Чорнобай О.Л. Деякі особливості професійної діяльності юриста в правових державах / О.Л. Чорнобай // Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал. – 2012. – 1–2. – С. 168–173.
 
# Чорнобай О.Л. Комунікативна функція права: інформаційно-орієнтаційний вимір  // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – Вип. 1. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – С. 496–507.
 
# Чорнобай О.Л. Поняття комунікативної культури правника / О.Л. Чорнобай // Митна справа. – 2014. – № 2 (92) – Ч. 2. – Кн. 1 – С. 41–46.
 
# Чорнобай О.Л. Феноменологічний зміст функцій фольклорного права  // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 782. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 96–101.
 
# Чорнобай О.Л. Методологія вивчення та освоєння комунікативної культури  // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 801. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 92–96.
 
# Чорнобай О.Л. Поняття і суть комунікативної культури правника  // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 807. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 87–92.
 
# Чорнобай О.Л. Роль комунікативної культури у професійній діяльності правника  // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 810. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 110–115.
 
# Чорнобай О.Л. Комунікативна лінгвістика (мовна комунікація) як основа опанування засобів юридичної комунікації // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 813. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 168–174.
 
# Чорнобай О.Л. Природа, структура і типологія спілкування (комунікації) у професійній діяльності юриста // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 824 – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 347–356.
 
# Чорнобай О.Л. Розвиток комунікативної компетентності юриста на етапах його професійного становлення // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 825. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 241–247.
 
# Чорнобай О.Л. Мистецтво суперечки, або еристика: предмет та історія // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 827. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 210–220.
 
# Чорнобай О.Л. Аргументативна практика в юридичній діяльності : проблема й можливості її вирішення // Науковий юридичний журнал “Юридична наука”. – №8/2015. – К. :  Національна академія управління. – С. 15–19. (зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань та в міжнародних наукометричних каталогах та базах даних: Index Copernicus).
 
 
# Чорнобай О.Л. Теорія аргументації: основні філософсько-правові аспекти // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – №837. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 362–372.
 
# Чорнобай О.Л. Теорія аргументації: основні філософсько-правові аспекти // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – №837. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 362–372.
 
# Чорнобай О.Л. Софістика як дискурсивна практика правової  аргументації за часів античності // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – №845. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 443–453. (Видання індексується Google Scholar. Збірник входить до міжнародної наукометричної бази УРАН).
 
# Чорнобай О.Л. Софістика як дискурсивна практика правової  аргументації за часів античності // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – №845. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 443–453. (Видання індексується Google Scholar. Збірник входить до міжнародної наукометричної бази УРАН).
Рядок 100: Рядок 52:
  
 
''Тези доповідей, виголошені на конференціях, круглих столах''
 
''Тези доповідей, виголошені на конференціях, круглих столах''
# Чорнобай О.Л. Поняття фольклору та його значення у розвитку суспільства // Управління державою ІІІ тисячоліття: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25–27 червня 2002 р.). – Львів: ЛвЦНТЕІ, 2002. – С. 146–152.
 
# Чорнобай О.Л. Фольклор та його значення у правовій підготовці працівників ОВС // Проблеми гуманітарної підготовки працівників ОВС в умовах європейської інтеграції: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (11–12 квітня 2003 р.) / За заг. ред. докт. філос. (УВУ, Мюнхен), докт. іст. наук, проф. С.Д. Сворака. – Київ: Вид-во НАВСУ, 2003. – С. 164–169.
 
# Чорнобай О.Л. Вплив норм фольклорного права на профілактику правопорушень серед підлітків // Механізм правового регулювання у правоохоронній та правозахисній діяльності в умовах формування громадянського суспільства: Матеріали курсантсько-студентської конференції (30 квітня 2004 р.). – Львів: ЛЮІ МВСУ, 2004. – Ч. 2. – С. 292–295.
 
# Чорнобай  О.Л. Значення та вплив фольклористики на формування правових норм // Механізм правового регулювання у правоохоронній та правозахисній діяльності в умовах формування громадянського суспільства (осінні юридичні читання): Матеріали міжнародної курсантсько-студентської наукової конференції (11 листопада 2005 р.). – Львів: ЛЮІ МВСУ, 2005. – Ч. 2. – С. 371–373.
 
# Чорнобай О.Л. Важливість знань моральних та  фольклорних норм для формування правосвідомості молоді // Проблеми формування правосвідомості молоді в сучасних умовах розвитку української державності: Матеріали курсантсько-студентської наукової конференції (22 жовтня 2004р.). – Львів: ЛЮІ МВСУ, 2005. – С. 241–244.
 
# Чорнобай О.Л. Регулювання правоохоронної діяльності за допомогою норм фольклорного права // Механізм правового регулювання у правоохоронній та правозахисній діяльності в умовах формування громадянського суспільства (осінні юридичні читання): Матеріали Всеукраїнської курсантсько-студентської наукової конференції (10 листопада 2006р.). – Львів: ЛьвДУВC, 2006. – С. 175–177. 
 
# Чорнобай О.Л. Правові аспекти фольклору у становленні демократичної української держави // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених „П'яті осінні читання” (27-28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький): У 5-ти частинах: Частина перша: “Загальнотеоретичні та історичні правові науки”. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2006. – С. 126–129.
 
# Чорнобай О.Л. Філософські аспекти впливу фольклору на позитивне право // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції (8-9 лютого 2007 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 83–85.
 
# Чорнобай О.Л. Дієвість норм фольклорного права у державотворенні // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали Першої звітної наукової конференції (2 березня 2007 року). – Львів: ЛьвДУВС, 2007. – С. 55–57.
 
# Чорнобай О.Л. Моральне обґрунтування фольклору: філософський аспект // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали Другої звітної наукової конференції (29 лютого 2008 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – С. 229–232.
 
# Чорнобай О.Л. Фольклор як джерело соціальної та правової культури суспільства // Взаємодія громадян та правоохоронних органів в контексті формування правової держави: правові, історичні, філософські та психологічні аспекти: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 травня 2008 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – С. 384–388.
 
# Чорнобай О.Л. Вплив фольклорних норм на правотворення в Україні // Сучасне державотворення в Україні: проблеми теорії та історії: Матеріали круглого столу (2 листопада 2007 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – С. 315–318.
 
# Чорнобай О.Л. Природні та фольклорні норми у протистоянні деформації правосвідомості особи // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: Тези доповідей на Всеукраїнській науковій конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів (26 вересня 2008 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – С. 240–244.
 
# Чорнобай О.Л. Філософсько-правовий аспект права на приватність // Право на приватність: тенденції та перспективи: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 листопада 2008 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – С. 214–215.
 
# Чорнобай О.Л. До визначення основних принципів порівняльного правознавства // Порівняльне правознавство: загальнотеоретичні та галузеві аспекти: Тези доповідей учасників круглого столу (22 травня 2009 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – С. 225–228.
 
# Чорнобай О.Л. Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку // Проблеми державотворення та правотворення в Україні (в контексті порівняльного правознавства та права на приватність): Матеріали круглого столу (Львів, 22 травня 2009 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – С. 307–310.
 
# Чорнобай О.Л. Особливості віктимної поведінки підлітків: філософсько-правовий аспект // Проблеми державотворення та правотворення в Україні: матеріали учасників Всеукраїнського круглого столу (5 березня 2010 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – С. 39–42.
 
# Чорнобай О.Л. Теоретико-методологічні засади дослідження порівняльного правознавства // Порівняльне правознавство: філософські, теоретичні та галузеві аспекти: Матеріали ІІ Всеукраїнського круглого столу (28 травня 2010 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – С. 298–300.
 
# Чорнобай О.Л. Онтологічні засади правових субстанцій фольклору // Державотворення та правотворення в Україні крізь призму дотримання прав людини: ретроспективи, сучасні проблеми та наукове пргнозування Матеріали ІІ Всеукраїнського круглого столу (10 грудня 2010 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – С. 100–104.
 
# Чорнобай О.Л. Наукознавчі виміри фольклору як соціокультурного феномена // Проблеми державотворення та правотворення в Україні: матеріали ІІ Регіонального круглого столу (Львів, 18 лютого 2011 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – С. 339–342.
 
# Чорнобай О.Л. Філософсько-правові та морально-етичні основи фольклору // Проблеми юридичної науки: філософський, теоретичний та історичний аспекти: матеріали міжрегіонального круглого столу (Львів, 14 квітня 2011 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – С. 209–214.
 
# Чорнобай О.Л. Правова доктрина як джерело права в континентальній правовій сім‘ї // Проблеми порівняльного правознавства: збірник тез наукових доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції “Компаративістські читання” / за ред. Ю.С. Шемшученка, О.К. Маріна, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. – К.; Львів: ЛьвДУВС, 2011. – С. 60–64.
 
# Чорнобай О.Л. Імплементація правових норм у правову культуру суспільства // Державотворення та правотворення в Україні крізь призму дотримання прав людини: ретроспектива, сучасні проблеми та наукове прогнозування: тези доповідей ІІІ Всеукраїнського круглого столу (Львів, 9 грудня 2011 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – С. 293–297.
 
# Чорнобай О.Л. Феноменологія й аксіологія норм фольклорного права / Проблеми державотворення та правотворення в Україні : тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. –  м. Львів, 17 лютого 2012 р. – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – С. 500–504.
 
# Чорнобай О.Л. Гносеологічні аспекти фольклорного правопізнання // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 25 квітня 2012 р.). – Львів, 2012. – Ч.1. – С. 355–359.
 
# Чорнобай О.Л. Права і свободи людини у правовій традиції українського народу // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 12 червня 2013 р.). – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 201–204.
 
# Чорнобай О.Л. Специфічні ознаки комунікативної функції права // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників І-ї регіональної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2013 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2013. – С. 174–177.
 
# Чорнобай О.Л., Банах О.О. Соціально-правова допомога дітям // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників І-ї регіональної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2013 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2013. – С. 117–119.
 
# Чорнобай О.Л. Сучасна юридична діяльність в правових державах // Право та психологія : Матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених LPS-2013. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 44–45.
 
# Чорнобай О.Л. Комунікативна природа права // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників І-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 10 квітня 2014 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2014. – С. 123–126.
 
# Чорнобай О.Л., Галагус А.П. Забезпечення національної безпеки та національних інтересів держави // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників І-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 10 квітня 2014 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2014. – С. 19–21.
 
# Чорнобай О.Л., Ткачук О.В. Основні методи розбудови правової держави юристами у вітчизняній юридичній думці // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників І-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 10 квітня 2014 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2014. – С. 66–67.
 
# Чорнобай О.Л., Хома В.І. Соціальний та правовий порядок як важлива умова у розвитку держави // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників І-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 10 квітня 2014 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2014. – С. 68–70.
 
# Чорнобай О.Л., Шалева М.-О.Б. Правові гарантії забезпечення прав людини та громадянина в Україні // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників І-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 10 квітня 2014 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2014. – С. 76–78.
 
# Чорнобай О.Л., Яценко М.М. Детермінанти правової поведінки // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників І-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 10 квітня 2014 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2014. – С. 135–139.
 
# Чорнобай О.Л. Поняття і суть комунікативної культури правника // Філософські, теоретичні та методологічні проблеми юридичної науки в умовах євроінтеграції України : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. –  м. Львів, 25 квітня 2014 р. – Тернопіль : ТзОВ “Терно-граф”, 2014. – С. 300–305.
 
# Чорнобай О.Л. Правова комунікація: філософсько-правовий аспект // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 21 травня 2014 р.). – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – С. 115–118.
 
# Чорнобай О.Л., Дискант Ю.П. Поняття та ознаки правопорушення // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2015. – С. 67–69.
 
# Чорнобай О.Л., Кучменда Х.С. Правова допомога в Україні // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2015. – С. 95–97.
 
# Чорнобай О.Л., Садовий В.Ф. Шляхи формування сучасної Української держави // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2015. – С. 128–131.
 
# Чорнобай О.Л., Шира М.О. Проблеми формування правової держави і громадянського суспільства в Україні // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2015. – С. 158–163.
 
# Чорнобай О.Л., Когут Ю. Взаємозв’язок норм права та моралі // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2015. – С. 191–193.
 
# Чорнобай О.Л. Роль комунікативної культури у професійній діяльності правника // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2015. – С. 216–221.
 
# Чорнобай О.Л. Засоби опанування юридичної комунікації // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С. 151–154.
 
 
# Чорнобай О.Л., Березовська Х.Р. Проблеми розвитку сучасної демократичної держави // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2016. – С. 60–63.
 
# Чорнобай О.Л., Березовська Х.Р. Проблеми розвитку сучасної демократичної держави // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2016. – С. 60–63.
 
# Чорнобай О.Л., Колодій Х.М. Природа та  сутність юридичної відповідальності // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2016. – С. 103–107.
 
# Чорнобай О.Л., Колодій Х.М. Природа та  сутність юридичної відповідальності // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2016. – С. 103–107.

Поточна версія на 12:12, 12 вересня 2018

Чорнобай Олена Леонідівна
J0SmZtSt ew.jpg
к.юр.н., доцент
Alma mater Львівській інститут внутрішніх справ
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович, Львівський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри теорії та історії держави і права
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Поточне місце роботи кафедра теорії та філософії права, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Чорнобай Олена Леонідівна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

 • У 2004 р. — закінчила Львівській інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.
 • У 2004-2005 рр. — навчання в магістратурі Львівського юридичного інституту МВС України.

У травні 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 — філософія права.

Тема дисертації: Філософія фольклорного права [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Чорнобай Олена Леонідівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2011. — 223 арк. — Бібліогр.: арк. 197-223.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович, Львівський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри теорії та історії держави і права.

Професійна діяльність

 • З 2006 р. — перебувала на посаді викладача кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ.
 • З листопада 2007 р. до серпня 2011 р. — служба в органах внутрішніх справ на посадах викладача та старшого викладача кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ.
 • З вересня 2011 р. перебуває на посаді доцента кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальні курси

 • Юридична деонтологія.

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів

Актуальні проблеми філософії права, зокрема проблеми природного права.

Наукова діяльність

Основні публікації

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій.

Наукові та навчально-методичні праці:

Програми навчальних дисциплін,методичні вказівки та рекомендації:

 1. Чорнобай О.Л., Коваль І.М. Юридична деонтологія : метод. вказівки щодо підготовки семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право» / уклад. : О.Л. Чорнобай, І.М. Коваль. – Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 28 с.
 2. Чорнобай О.Л. Юридична деонтологія : метод. вказівки щодо підготовки семінарських занять для студентів заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» / уклад. : О.Л. Чорнобай. – Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 27 с.
 3. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” / Уклад. : С.С. Сливка, О.Л. Чорнобай. – доп. і переробл. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – 36 с.
 4. Чорнобай О.Л., Коваль І.М. Юридична деонтологія : метод. вказівки щодо підготовки семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право» / уклад. : О.Л. Чорнобай, І.М. Коваль. – Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 28 с.

Статті

 1. Чорнобай О.Л. Теорія аргументації: основні філософсько-правові аспекти // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – №837. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 362–372.
 2. Чорнобай О.Л. Софістика як дискурсивна практика правової аргументації за часів античності // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – №845. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 443–453. (Видання індексується Google Scholar. Збірник входить до міжнародної наукометричної бази УРАН).
 3. Чорнобай О.Л. Аргументативна практика у судовому процесі : до постановки проблеми // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – №850. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 300–306. (Видання індексується Google Scholar. Збірник входить до міжнародної наукометричної бази УРАН).
 4. Чорнобай О.Л. Доведення (доказ) і спростування як види аргументації // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – №855. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 264–273. (Видання індексується Google Scholar. Збірник входить до міжнародної наукометричної бази УРАН).
 5. Чорнобай О.Л. Per argumentum від Саллюстія // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – №861. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 213–218. (Видання індексується Google Scholar. Збірник входить до міжнародної наукометричної бази УРАН).
 6. Чорнобай О.Л. Феномен Цицерона : теорія і практика риторичної аргументації // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – №865. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 147–154. (Видання індексується Google Scholar. Збірник входить до міжнародної наукометричної бази УРАН).
 7. Чорнобай О.Л. Особливості правової аргументації у комунікативній практиці юриста: деякі аспекти // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – №876. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 80–88. (Видання індексується Google Scholar. Збірник входить до міжнародної наукометричної бази УРАН).

Тези доповідей, виголошені на конференціях, круглих столах

 1. Чорнобай О.Л., Березовська Х.Р. Проблеми розвитку сучасної демократичної держави // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2016. – С. 60–63.
 2. Чорнобай О.Л., Колодій Х.М. Природа та сутність юридичної відповідальності // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2016. – С. 103–107.
 3. Чорнобай О.Л., Порада О.Р. Загальнотеоретичний аналіз правотворчості в українській державі // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2016. – С. 127–131.
 4. Чорнобай О.Л., Сенета Б.І. Загальна характеристика прогалин в законодавстві // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2016. – С. 142–147.
 5. Чорнобай О.Л., Тимрук У.В. Загальна характеристика правової держави // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2016. – С. 158–162.
 6. Чорнобай О.Л. Ідея справедливості за часів античності у філософсько-правовій інтерпретації П. Юркевича // Історія і сучасність філософії права : до 190-річчя від дня народження Памфіла Юркевича : матеріали учасників всеукраїнської конференції (Львів, 19 травня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2016. – С. 188–192.
 7. Чорнобай О.Л. Соціальне призначення і моральний сенс юридичної професії // Правові, соціально-психологічні та інформаційні процеси державотворення в контексті євроінтеграції : збірник матеріалів науково-практичної конференції (Львів, 8–9 лютого 2016 р.) – Львів : ІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2016. – С. 153–155.
 8. Чорнобай О.Л. Практика правової аргументації за часів античності // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2016. – С. 289–296.
 9. Чорнобай О.Л. Аргументативна практика в юридичній діяльності // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез V Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 30 травня 2016 р.). – Львів : Видавництвово Львівської політехніки, 2016. – С. 100–103.
 10. Чорнобай О.Л., Гуля В. Ознаки та засоби правового самозахисту в Україні // Право та держава у метаантропологічній проекції сучасності : матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 27 квітня 2017 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2017. – С. 63–66.
 11. Чорнобай О.Л., Сакеріна Д. Внесок римських юристів у світову юридичну теорію і юридичну практику // Право та держава у метаантропологічній проекції сучасності : матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 27 квітня 2017 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2017. – С. 143–146.
 12. Чорнобай О.Л., Самборська С.-О. Історія розвитку прав людини на теренах України : основні етапи // Право та держава у метаантропологічній проекції сучасності : матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 27 квітня 2017 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2017. – С. 146–149.
 13. Чорнобай О.Л., Телецька В. Корупція в Україні : сутність, причини та наслідки // Право та держава у метаантропологічній проекції сучасності : матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 27 квітня 2017 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2017. – С. 163–165.
 14. Чорнобай О.Л. Аргументативна практика Саллюстія // Право та держава у метаантропологічній проекції сучасності : матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 27 квітня 2017 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2017. – С. 187–191.
 15. Чорнобай О.Л. Право на інформацію: аргументативні аспекти користування та захисту // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез VІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 30 травня 2017 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 138–13.
 16. Чорнобай О.Л. Правова аргументація у комунікативній практиці юриста // Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції : Матеріали доповідей, виступів і повідомлень учасників ІІІ-го Всеукраїнського круглого столу (м. Львів, 8 грудня 2017 р.) / Забзалюк Д.Є. (відповідальний за випуск), Яремчук В.Д. (укладач) / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів : ПП «Видавництво «БОНА», 2017. – С. 229–234.

Контакти

вул. Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімната 327

E-mail: TFP_INPP@lp.edu.ua; tfp2014@i.ua