Відмінності між версіями «Токарська Антоніна Семенівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 33: Рядок 33:
 
===Публікації:===
 
===Публікації:===
  
# Комунікація у праві та правоохоронній діяльності : [монографія] / Антоніна Семенівна Токарська. – Львів : ДП «Друкарня УМВС у Львівській області», 2005. – 284 с.
 
# Правові аспекти суспільної комунікації : [монографія] / Антоніна Семенівна Токарська. – Львів : Ліга-прес, 2015. – 360 с.
 
# Антологія правової думки в Галичині. Т.1. : [монографія] / А.С.Токарська, О.В.Грищук, М.М.Цимбалюк. / За заг. ред. М.М.Цимбалюка. - Львів : ЛьДУВС, 2014. – 404 с. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Діалогічна проекція взаємодії правоохоронних органів (ОВС – митна служба) : [монографія] / А.С.Токарська, Л.С.Франків. - Львів : ЛьДУВС, 2015. – 224 с. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
 
# Токарська А. С. Антологія правничої думки в Галичині (1901-1939). Т.2: монографія / А. С. Токарська. – Львів: Видавництво Львівського державного університету внутрішніх справ, 2017. – 420 c. (24,41 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)  
 
# Токарська А. С. Антологія правничої думки в Галичині (1901-1939). Т.2: монографія / А. С. Токарська. – Львів: Видавництво Львівського державного університету внутрішніх справ, 2017. – 420 c. (24,41 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)  
# Роль історико-теоретичних і філософсько-правових наук у формуванні правосвідомості працівника ОВС : [навч. посіб.] / авт. колектив / За заг. ред. Т.З.Гарасиміва, І.М.Ситара. – Львів : ЛьДУВС, 2011. – 280 с.
 
# Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити : [навч. посіб.] / О.Сербенська, М.Білоус, Х.Дацишин, А.Токарська та ін. / За заг. ред. О.Сербенської. – Видання друге, перероблене і доповнене. – Львів : ЛНУ ім.І.Франка, 2011. – 258 с.
 
# Комунікативний лінгвоюридичний порадник для працівників ДСБЕЗ : [навч. посіб.] / Антоніна Семенівна Токарська. – Львів : ЛьДУВС, 2011. – 180 с.
 
# Правова міжкультурна комунікація: до Євро-2012 : [навч. посіб.] / О.Бойко, Н.Казимир, Б.Кравець та ін. / За заг. ред. А.С.Токарської. – Львів : ЛьДУВС, 2011. – 240 с.
 
# Розмовник до ЄВРО-2012 (українська, польська, російська, англійська, німецька, французька мови) : [навч. посіб.] / О.Бойко, Б.Кравець, Гж.Ойцевіч та ін. / За заг. ред. А.С.Токарської. – Львів : ЛьДУВС, 2011. – 120 с.
 
# Юридичне документознавство : [навч. посіб.] / А.С.Токарська, О.М.Шерман. – Львів : ЛьДУВС, 2013. – 313 с.
 
 
# Токарська А. С. Комунікативна стратегія законотворчої і законодавчої діяльності: навчальний посібник / А. С. Токарська. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. – 244 с.  (14,18 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Токарська А. С. Комунікативна стратегія законотворчої і законодавчої діяльності: навчальний посібник / А. С. Токарська. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. – 244 с.  (14,18 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Актуальні проблеми філософії права: навчальний посібник / О. М. Балинська, А. С. Токарська, В. А. Ященко. – Львів: Видавництво Львівського державного університету внутрішніх справ, 2017. – 636 c. (33,63 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Актуальні проблеми філософії права: навчальний посібник / О. М. Балинська, А. С. Токарська, В. А. Ященко. – Львів: Видавництво Львівського державного університету внутрішніх справ, 2017. – 636 c. (33,63 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Токарська А. С. Комунікація правова // Велика українська юридична енциклопедія. – 2017. – Т.2 : Філософія права. – C. 358–362. 0,22 ум.д.ар. (ТФП-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 
# Токарська А. С. Комунікація правова // Велика українська юридична енциклопедія. – 2017. – Т.2 : Філософія права. – C. 358–362. 0,22 ум.д.ар. (ТФП-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
# Токарська А. С. Інформаційно-психологічна агресія та її руйнівні наслідки у порушенні прав людини / А. С. Токарська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2015. – № 824. – C. 343 – 346. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Токарська А. С. Філософсько-правовий підхід до формування майбутнього спеціаліста / А. С. Токарська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2015. – № 825. – C. 237 – 240. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Токарська А. С. Комунікативна сфера права в мета антропологічному зрізі / А. С. Токарська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2015. – № 827. – C. 252 – 257. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Токарська А. С. Метаантропологічна узгодженість «трансцедентального обміну» / А. С. Токарська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2015. – № 845. – C. 428 – 434. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Токарська А. С. Формування комунікативних прав: антропологічна уява та мета антропологічний зріз / А. С. Токарська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – Вип. 3. – С. 353 – 360. – (Серія «Юридична») (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
 
# Токарська А. С. Стратег-керманич і правник: проекції на сучасність (до 75-річчя від дня смерті Костя Левицького) / А. С. Токарська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2016. – №837. – С. 431 – 435. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Токарська А. С. Стратег-керманич і правник: проекції на сучасність (до 75-річчя від дня смерті Костя Левицького) / А. С. Токарська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2016. – №837. – С. 431 – 435. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Токарська А. С. Метаантропологічна узгодженість «трансцедентального обміну» у правовій комунікації / А. С. Токарська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2016. – №845. – С. 428 – 433. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Токарська А. С. Метаантропологічна узгодженість «трансцедентального обміну» у правовій комунікації / А. С. Токарська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2016. – №845. – С. 428 – 433. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
Рядок 60: Рядок 45:
 
# Токарська А. С. Слово, закорінене у національний дух (до 150-річчя від дня народження М. Грушевського) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2017. – № 855. – C. 259–263. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Токарська А. С. Слово, закорінене у національний дух (до 150-річчя від дня народження М. Грушевського) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2017. – № 855. – C. 259–263. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Токарська А. С. Істина у метаантропологічному правокомунікативному контенті // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2017. – № 876. – C. 75–80. 0,27 ум.д.ар. (ТФП-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
 
# Токарська А. С. Істина у метаантропологічному правокомунікативному контенті // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2017. – № 876. – C. 75–80. 0,27 ум.д.ар. (ТФП-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
# TokarskaA. Rola miedzy kulturowej komunikacji prawnej Ukrainy w przestrzeni eurointegracyjne» / A. Tokarska // Konferencjanaukowa«Procesy europeizacji Ukrainy w wybranych obszarach» (Audytoriumim. Stefana Czarnowskiego, ul. Krakowskie Przedmiescie 3 Uniwersytet Warszawski, 29. 10.2015). – 2015. – C. 92 – 96. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Токарська А. С. Комунікативна агресія як порушення прав людини / А. С. Токарська // Perspective trends in scientific research – 2015: Materials of international scientific and practical conference/ Volume 1/ October, 17-22, Bratislava, Slovak Republic. - P. 174 – 176. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Токарська А. С. Правова комунікація й інформаційній війна / А. С. Токарська // Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції: тези доповідей, виступів і повідомлень учасників Всеукраїнського круглого столу (м. Львів, 3 грудня 2015 року). – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – С. 170 – 173. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
 
# Токарська А. С. Особливості комунікації в суді // Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: тези регіональної науково-практичної конференції (Львів, 16 грудня 2016 року). – 2016. – C. 448–452. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Токарська А. С. Особливості комунікації в суді // Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: тези регіональної науково-практичної конференції (Львів, 16 грудня 2016 року). – 2016. – C. 448–452. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Токарська А. С. Педагогічні підходи та філософсько-правові засади формування майбутнього фахівця // Правові, соціально-психологічні та інформаційні процеси в контексті державотворення в процесі євроінтеграції : збірник матеріалів науково-практичної конференції (Львів, 8–9 лютого 2016 року). – 2016. – C. 149–150. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Токарська А. С. Педагогічні підходи та філософсько-правові засади формування майбутнього фахівця // Правові, соціально-психологічні та інформаційні процеси в контексті державотворення в процесі євроінтеграції : збірник матеріалів науково-практичної конференції (Львів, 8–9 лютого 2016 року). – 2016. – C. 149–150. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)

Поточна версія на 12:31, 12 вересня 2018

Токарська Антоніна Семенівна
Токарська1.jpg
д.ю.н., професор
Дата народження 23 травня 1952
Alma mater Львівській університет імені І.Франка
Дата закінчення 1975 р.
Науковий ступінь доктор юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович, доктор філос.наук Гвоздік О.І.
Поточне місце роботи кафедра теорії та філософії права, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Токарська Антоніна Семенівна — доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

У 1975 р. закінчила Львівський університет ім. І. Франка за спеціальністю «журналістика».

У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію під керівництвом професора Цьоха Й.Т. на тему «Становлення і розвиток дитячої періодичної преси (1917-1941 рр.)».

У 1994 р. присвоєно вчене звання – доцент.

У 2005 р. закінчила ЛьвДУВС за спеціальністю «правознавство». 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю «Філософія права» на тему «Правова комунікація в контексті посткласичного праворозуміння». Науковий консультант докторської дисертації доктор юридичних наук проф. Степан Степанович Сливка та доктор філос. наук Гвоздік О.І.) Докторську дисертацію захистила в Київській національній академії внутрішніх справ. У 2011 р. присвоєно вчене звання професора.

Професійна діяльність

Працювала на факультеті журналістики на посаді старшого лаборанта, редактора редакційно-видавничого відділу, асистента, доцента кафедри мови засобів масової інформації.

Із 1994 року працювала на посаді завідувача кафедри юридичної лінгвістики Львівського державного університету внутрішніх справ (до 2012р.). З 2012 року працювала на посаді професора цієї кафедри, пізніше старшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії ЛьвДУВС та на посаді професора кафедри теорії та історії держави і права.

Автор та співавтор чотирьох монографій; 18 навчальних посібників і близько 300 наукових праць.

Навчальні курси

Проблеми комунікативної культури юриста

Наукова дільність

Сфера наукових інтересів

 • культура комунікації, у т.ч. лінгвоюридична;
 • правова комунікація у посткласичному вимірі;
 • мас-медійна правова інформаційно-комунікативна практика.

Публікації:

 1. Токарська А. С. Антологія правничої думки в Галичині (1901-1939). Т.2: монографія / А. С. Токарська. – Львів: Видавництво Львівського державного університету внутрішніх справ, 2017. – 420 c. (24,41 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 2. Токарська А. С. Комунікативна стратегія законотворчої і законодавчої діяльності: навчальний посібник / А. С. Токарська. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. – 244 с. (14,18 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 3. Актуальні проблеми філософії права: навчальний посібник / О. М. Балинська, А. С. Токарська, В. А. Ященко. – Львів: Видавництво Львівського державного університету внутрішніх справ, 2017. – 636 c. (33,63 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 4. Токарська А. С. Комунікація правова // Велика українська юридична енциклопедія. – 2017. – Т.2 : Філософія права. – C. 358–362. 0,22 ум.д.ар. (ТФП-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 5. Токарська А. С. Стратег-керманич і правник: проекції на сучасність (до 75-річчя від дня смерті Костя Левицького) / А. С. Токарська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2016. – №837. – С. 431 – 435. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 6. Токарська А. С. Метаантропологічна узгодженість «трансцедентального обміну» у правовій комунікації / А. С. Токарська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2016. – №845. – С. 428 – 433. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 7. Токарська А. С. Правова комунікація: теорія і її практика / А. С. Токарська // Науковий юридичний журнал «Журнал східноєвропейського права». - №2/2016. – с. 38 – 44. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (Google Scholar, Index Copernicus International)
 8. Токарська А. С. Джерела правової комунікації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2016. – № 850. – C. 293–299. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 9. Tokarska A. Еквіполентність метатексту правової комунікації юриста // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2017. – № 861. – P. 208–212. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 10. Токарська А. С. Комунікативні напрями розвитку раціональності як складова національної безпеки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2017. – № 855. – C. 142–146. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 11. Токарська А. С. Слово, закорінене у національний дух (до 150-річчя від дня народження М. Грушевського) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2017. – № 855. – C. 259–263. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 12. Токарська А. С. Істина у метаантропологічному правокомунікативному контенті // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2017. – № 876. – C. 75–80. 0,27 ум.д.ар. (ТФП-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
 13. Токарська А. С. Особливості комунікації в суді // Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: тези регіональної науково-практичної конференції (Львів, 16 грудня 2016 року). – 2016. – C. 448–452. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 14. Токарська А. С. Педагогічні підходи та філософсько-правові засади формування майбутнього фахівця // Правові, соціально-психологічні та інформаційні процеси в контексті державотворення в процесі євроінтеграції : збірник матеріалів науково-практичної конференції (Львів, 8–9 лютого 2016 року). – 2016. – C. 149–150. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 15. Токарська А. С. Право і категорія взаємодії / А. С. Токарська // Історія і сучасність філософії права : до 190-річчя від дня народження Памфіла Юркевича: матеріали учасників всеукраїнської конференції (м. Львів, 19 травня 2016 року). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 55 – 60. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 16. Токарська А. С. Рівні захисту прав і свобод громадян у комунікації / А. С. Токарська // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 30 травня 2016 року). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 99 – 100. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 17. Токарська А. С. Правова діяльність суду // Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції : тези доповідей, виступів і повідомлень учасників ІІ-го Всеукраїнського круглого столу (м. Львів, 9 грудня 2016 року). – 2016. – C. 215–218. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 18. Токарська А. С. Правова комунікація і національна безпека держави / А. С. Токарська // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (м. Львів, 11 квітня 2016 року). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 41 – 47. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 19. Токарська А. С. Аналоги європейського права в українській правничій науці // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 30 травня 2017 року). – 2017. – C. 133. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 20. Токарська А. С. До проблем кодифікації європейського релігійного законодавства в Україні // Нормативно-правове регулювання діяльності новітніх релігійних рухів і сект: міжнародний досвід та українські перспективи : збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 30-31 березня 2017 року). – 2017. – C. 52–54. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 21. Токарська А. С. Компаративні особливості кодифікації Європейського релігійного законодавства в Україні // Міжнародний конгрес європейського права : збірник наукових праць (м. Одеса, 21-22 квітня 2017 р.). – 2017. – C. 253–256. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 22. Токарська А. С. Методологія протистояння гібридним нападам засобами правової комунікації // Право та держава у метаантропологічній проекції сучасності : матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (27 квітня 2017 року). – 2017. – C. 24–27. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 23. Токарська А. С. Які шляхи нам обирати для глобального правопорядку // Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід : матеріали Третьої науково-практичної конференції (19 травня 2017 року). – 2017. – C. 117–119. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 24. Токарська А. С. Komunikacja prawna srodkiem umocnienia bezpieczenstwa narodowego // Правова безпека демократичних держав у процесі європейської інтеграції: Польща - Словаччина - Україна: Міжнародна наукова конференція (Люблін, 15-17.09.2016 р.). – 2017. – C. 133–134. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 25. Гишка Ю., Токарська А. Проблема сучасної правової комунікації влади із суспільством // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 30 травня 2017 року). – 2017. – C. 134–135. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 26. Барабаш М., Токарська А. Протистояння тиску ворожих ЗМІ засобами правової комунікації // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 30 травня 2017 року). – 2017. – C. 136–138. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 27. Токарська А. С. Американська модель правової комунікації поліцейських // Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції : матеріали доповідей, виступів і повідомлень учасників ІІІ-го Всеукраїнського круглого столу (Львів, 8 грудня 2017 року). – 2017. – C. 209–212. 0,18 ум.д.ар. (ТФП-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 28. Токарська А. С. Методологія життя і наукової творчості академіка М. В. Костицького // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права : матеріали VII Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Київ, 11 листопада 2017 року). – 2017. – C. 484–486. 0,18 ум.д.ар. (ТФП-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімната 324

E-mail: TFP_INPP@lp.edu.ua; tfp2014@i.ua