Відмінності між версіями «Сняданко Ірина Ігорівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 1: Рядок 1:
 
{{Особа
 
{{Особа
 
| П.І.Б                        = Сняданко Ірина Ігорівна
 
| П.І.Б                        = Сняданко Ірина Ігорівна
| Зображення (фото)            = RTEmagicC_snyadanko.jpg.jpg   
+
| Зображення (фото)            = Sniadanko.jpg   
 
| Підпис зображення (фото)      = д.псих.н., доцент
 
| Підпис зображення (фото)      = д.псих.н., доцент
 
| Ім'я при народженні          =
 
| Ім'я при народженні          =
Рядок 22: Рядок 22:
 
| Громадянство                  = Україна
 
| Громадянство                  = Україна
 
| Національність                =
 
| Національність                =
| Alma mater                    = Львівський державний університет імені Івана Франка.
+
| Alma mater                    = Львівський державний університет імені Івана Франка.
| Дата закінчення              = 1999 р.
+
| Дата закінчення              = 1999 р.
 
| Спеціальність                = психологія
 
| Спеціальність                = психологія
 
| Військове звання              =  
 
| Військове звання              =  

Поточна версія на 12:26, 26 вересня 2017

Сняданко Ірина Ігорівна
Sniadanko.jpg
д.псих.н., доцент
Дата народження 7 листопада 1977 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка.
Дата закінчення 1999 р.
Спеціальність психологія
Галузь наукових інтересів дослідження в галузі організаційної психології, а саме — розробка сучасних технологій психологічної підготовки студентів технічних університетів до майбутньої професійно-управлінської діяльності
Кваліфікаційний рівень психолог
Науковий ступінь доктор психологічних наук
Науковий керівник доктор психологічних наук, професор КАРАМУШКА Людмила Миколаївна, Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України,лабораторія організаційної психології, завідувач (м. Київ).
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2009 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології , Кафедра теоретичної та практичної психології

Сняданко Ірина Ігорівна — доктор психологічних наук, доцент Кафедра теоретичної та практичної психології, Інституту права та психології.

Загальна інформація

Дата народження: 7 листопада 1977 року.

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія».

З 1999 року працює у Національному університеті «Львівська політехніка».

В 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.05 — соціальна психологія; психологія соціальної роботи на тему: «Соціально-психологічні умови формування організаційної культури промислового підприємства : дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / АПН України; Інститут психології ім. Г.С.Костюка. — К., 2007. — 333арк. — Бібліогр.: арк. 178-196».

Науковий керівник доктор психологічних наук, професор КАРАМУШКА Людмила Миколаївна, Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України,лабораторія організаційної психології, завідувач (м. Київ).

З 2008 року працює на посаді доцента кафедри психології, педагогіки і соціального управління Національного університету «Львівська політехніка».

У 2009 році отримала звання доцента кафедри психології, педагогіки і соціального управління Національного університету «Львівська політехніка».

З 2001 по 2006 роки проходила навчання за такими напрямками консультативної психології, як: кататимно-імагінативний метод «символдрама» і клієнт-центрована терапія Роджерса. Була учасником супервізійної психотерапевтичної групи при Львівському психоневрологічному диспансері.

З 2001 року — Голова львівського осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці.

З 2010 року призначена редактором інтернет-журналу «Соціотехнічні системи».

Основні курси

 • Ділове спілкування;
 • Історія психології;
 • Психологія спілкування;
 • Анатомія і фізіологія людини;
 • Анатомія і фізіологія центральної нервової системи;
 • Експериментальна психологія;
 • Психологія управління поведінкою людини;
 • Соціальна психіатрія.

Наукові інтереси

Сфера професійних інтересів — дослідження в галузі організаційної психології, а саме — розробка сучасних технологій психологічної підготовки студентів технічних університетів до майбутньої професійно-управлінської діяльності.

Вибрані публікації

Співавтор двох навчальних посібників, один з яких відзначений грифом МОН України, а також автором понад 60 статей і матеріалів конференцій.

Серед них:

 1. Дослідження інноваційних методів оцінювання особистісних та професійних вмінь та навичок, необхідних для здійснення ефективної управлінської діяльності / І . Сняданко // Психологія комунікації і впливу в управлінській діяльності : зб. тез круглого столу, 28 січ. 2010 р., Львів / Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2010. — С. 166-167. -Бібліогр.: 2 назви.
 2. Дослідження методу активного соціально-психологічного навчання в роботі психо­логічної служби в Україні [Електронний ресурс] / І. І. Сняданко // Соціотехніч. Системи : інтернет-журн. — 2010. — Вип. 4. — [13 с.]. — Бібліогр.: 3 назви. — http://www.lp.edu.ua/ Institute/IGS/IPP/WebRC/issues/Issue%204/Snyadanko.pdf. — Назва з екрану.
 3. Дослідження схильності до управлінської діяльності студентів магістратури «Управління навчальними закладами» / І. І. Сняданко // Проблеми загальної та педаго­гічної психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2010. -Т. 12, ч. 2. — С. 309-318. — Бібліогр.: 8 назв.
 4. Особливості застосування психокорекційного методу символдрами як одного з ефективних методів удосконалення управлінської діяльності менеджерів / І. І. Сняданко // Психологічні основи управління та організаційного розвитку в системі державної служби : тези VII Міжнар. наук.-практ. конф. з організац. та екон. психології, 23-25 верес. 2010 р., Луцьк / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки [та ін.]. — К. ; Луцьк, 2010. — С. 132-133.
 5. Психологія організаційної культури (на матеріалі промислових підприємств) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Карамушка, І. І. Сняданко ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». Ін-т гуманіт. і соц. наук, Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. — К. ; Л. : Край, 2010. — 210, [2] с. — (Організаційна та економічна психологія). — Бібліогр.: с. 168-187 (275 назв)

Контакти

вул. Князя Романа 1-3, м. Львів, 79000; 19 корпус

Тел.: +38 (032) 258-31-01

E-mail: TPP_INPP@ukr.net