Відмінності між версіями «Сковронський Дмитро Миколайович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 
(не показано одну проміжну версію цього учасника)
Рядок 39: Рядок 39:
  
 
'''Монографія'''
 
'''Монографія'''
 
 
Сковронський Д. М. Політичні та економічні трансформації соціальної держави : монографія. – Львів : Афіша, 2015. – 200 с.  
 
Сковронський Д. М. Політичні та економічні трансформації соціальної держави : монографія. – Львів : Афіша, 2015. – 200 с.  
  
 
'''Наукові статті, що внесені ВАК України до переліку фахових видань'''
 
'''Наукові статті, що внесені ВАК України до переліку фахових видань'''
 
# Сковронський Д.М. Концепт соціальної держави в теоретико-правових дослідженнях / Д.М. Сковронський // Науковий вісник / Львівський державний університет внутрішніх справ . – 2011. - Випуск 2 . – С. 32-41.
 
# Сковронський Д.М. Теоретико-правова рефлексія термінологічного конструкту  „соціальна держава” / Д.М. Сковронський / Митна справа / Національний університет „  Одеська юридична академія  ”  . –  2011. - № 2 (74). – Ч. 2. – С. 56-62.
 
# Сковронський Д.М. Становлення соціальної держави в Україні в контексті соціальних принципів Європейського Союзу / Д.М. Сковронський // Актуальні проблеми держави і права / Національний університет „  Одеська юридична академія  ” . – 2011. – Випуск 60. – С. 373-380.
 
# Сковронський Д.М. Концепції соціально-правової держави та їх реалізація у сучасних умовах / Д.М. Сковронський // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності / Донецький юридичний інститут . – 2011. – № 4 (47). – С. 3-9.
 
# Сковронський Д.М. Теоретичні аспекти змісту соціальної функції Української держави / Д.М. Сковронський // Розвиток держави і права в сучасних умовах: досвід, реалії, перспективи / Луганський  державний університет внутрішніх справ . – 2011. – Вісник. Спеціальний випуск № 8. – С. 164-173.
 
# Сковронський Д.М. Аспекти взаємодії правової  соціальної держави та громадянського суспільства / Д.М. Сковронський // Науковий вісник / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ . – 2011. - № 2 (54). – С. 96-104.
 
# Сковронський Д.М. Характеристика соціальної держави з позиції системно-функціонального підходу// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 824 – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 320–328.
 
# Сковронський Д.М.  Ідея та визначення соціальної держави у історіографічному аспекті // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 825 – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 217–224.
 
 
# Сковронський Д.М.  Теоретичне підґрунтя концепту “соціальна держава” // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 837 – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 332–339.
 
# Сковронський Д.М.  Теоретичне підґрунтя концепту “соціальна держава” // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 837 – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 332–339.
 
# Сковронський Д.М.  Поняття конструкції “соціальна держава” в історичному аспекті // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 845 – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 413–419.
 
# Сковронський Д.М.  Поняття конструкції “соціальна держава” в історичному аспекті // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 845 – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 413–419.
  
 
'''Тези доповідей, виголошені на конференціях, круглих столах'''
 
'''Тези доповідей, виголошені на конференціях, круглих столах'''
 
# Сковронський Д.М. Концептуальні підходи щодо сутності соціальної держави / Д.М. Сковронський // Проблеми державотворення та правотворення в Україні: матеріали ІІ Регіонального круглого столу, 18 лютого 2011 р. / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – С. 103-106.
 
# Сковронський Д.М. Соціальна функція Української держави як гарант захищеності її громадян / Д.М. Сковронський // Роль суспільно – політичних дисциплін у формуванні світогляду працівника органів внутрішніх справ : матеріали # Всеукраїнської науково – практичної конференції , 3 червня 2011 р. / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – С. 176 - 179.
 
# Сковронський Д.М. Концептуальні підходи до розуміння правової держави  / Д.М. Сковронський // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні :  тези доповідей учасників Всеукраїнської наукової конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів , 30 вересня 2011 р. / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – С. 205 - 208.
 
# Сковронський Д.М. Загальні принципи права в романо - германській правовій сім’ї  / Д.М. Сковронський // Проблеми порівняльного правознавства :  збірник тез наукових доповідей ІІІ міжнародної наукової конференції                  „ Компаративістські читання ”  , 29 - 30 квітня 2011 р. / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – С. 64 - 69.
 
# Сковронський Д.М. Правова держава і громадянське суспільство: вирішення конфлікту інтересів / Д.М. Сковронський // Актуальні питання реформування правової системи України :  збірник  наукових статей за матеріалами VІІІ міжнародної науково - практичної конференції  , 17 - 19 червня 2011 р. / Волинський національний університет імені Лесі Українки . – Луцьк : - 2011. – С. 65 - 66.
 
# Сковронский Д.Н. Особенности влияния процессов глобализации на развитие социального государства // Методология, методика и практика инноваций. Интеграция  российского и зарубежного опыта в экономике, проектном менеджменте, образовании, юриспруденции…, 29-30 декабря 2014 года, г. Санкт-Петербург.  СПб.: Изд-во «КультИнформПресс», 2014. – С.124-129.
 
# Сковронський  Д. М. Створення системи загального добробуту як результат взаємодії правової, соціальної держави та громадянського суспільства  //  Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку :  Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16 – 17 травня 2015 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2015 – С. 34-37.
 
# Сковронський Д. М. Модернізація соціальної держави в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). – Львів: ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2015. – С. 134-137.
 
 
# Сковронський Д.М. Психологія мовної особистості правника // Правові, соціально-психологічні та інформаційні процеси державотворення в контексті євроінтеграції : матеріали учасників науково-практичної конференції (Львів, 8-9 лютого 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2016. – С. 144–145.
 
# Сковронський Д.М. Психологія мовної особистості правника // Правові, соціально-психологічні та інформаційні процеси державотворення в контексті євроінтеграції : матеріали учасників науково-практичної конференції (Львів, 8-9 лютого 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2016. – С. 144–145.
 
# Сковронський Д.М. Поняття «соціальна держава» у теоретичній ретроспективі // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2016. – С. 147–151.
 
# Сковронський Д.М. Поняття «соціальна держава» у теоретичній ретроспективі // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2016. – С. 147–151.
 
# Сковронський Д.М. Громадянське суспільство як атрибут соціальної держави // Історія і сучасність філософії права : до 190-річчя від дня народження Памфіла Юркевича: матеріали учасників всеукраїнської конференції (Львів, 19 травня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2016. – С. 168–171
 
# Сковронський Д.М. Громадянське суспільство як атрибут соціальної держави // Історія і сучасність філософії права : до 190-річчя від дня народження Памфіла Юркевича: матеріали учасників всеукраїнської конференції (Львів, 19 травня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2016. – С. 168–171
  
'''Автореферат'''
 
 
Сковронський Д.М.  Соціальна держава в умовах політичних та економічних трансформацій: теоретико-правове дослідження / Д.М. Сковронський // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. : Львів. – 2013.
 
  
 
== Контакти ==
 
== Контакти ==

Поточна версія на 12:17, 12 вересня 2018

Сковронський Дмитро Миколайович
Сковронський.jpg
к.ю.н.
Дата народження 16 грудня 1969 року.
Alma mater Львівський інститут внутрішніх справ
Дата закінчення 2005 р.
Науковий ступінь кандидат юридичних наук.
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович, Націонльний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри теорії та філософії права
Поточне місце роботи кафедра теорії та філософії права, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Сковронський Дмитро Миколайович — кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

У 1997 році здобув диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство» Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ, кваліфікація – юрист;

У 2005 році здобув диплом магістра за спеціальністю «Правознавство» Львівського юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України, кваліфікація – юрист.

21 листопада 2013 року захистив дисертацію на тему: «Соціальна держава в умовах політичних та економічних трансформацій: теоретико-правове дослідження », у зв'язку з чим здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.


Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри теорії та філософії права

Професійна діяльність

У 1991–1999 рр. працював на посадах інженера, старшого інженера відділу оперативного зв’язку Управління МВС України у Львівській області;

у 1999–2007 рр. працював на посадах оперуповноваженого, старшого оперуповноваженого, старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Управління МВС України у Львівській області;

у 2007-2009 рр. працював на посадах заступника начальника управління та начальника управління оперативно-технічних заходів Головного управління МВС України у Львівській області;

у 2009-2010 рр. працював на посаді заступника начальника управління – начальника відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення Головного управління МВС України у Львівській області;

у 2010-2011 рр. працював на посаді проректора з економічних питань та ресурсного забезпечення Львівського державного університету внутрішніх справ.

З вересня 2014 р. працює асистентом кафедри теорії та філософії права навчально-наукового інституту права та психології НУ «Львівська політехніка».

Навчально-методична робота.

Викладає навчальні дисципліни

  • «Судова риторика»

для студентів базового напряму 7.030401 «Правознавство».


Наукова робота.

Монографія Сковронський Д. М. Політичні та економічні трансформації соціальної держави : монографія. – Львів : Афіша, 2015. – 200 с.

Наукові статті, що внесені ВАК України до переліку фахових видань

  1. Сковронський Д.М. Теоретичне підґрунтя концепту “соціальна держава” // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 837 – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 332–339.
  2. Сковронський Д.М. Поняття конструкції “соціальна держава” в історичному аспекті // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 845 – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 413–419.

Тези доповідей, виголошені на конференціях, круглих столах

  1. Сковронський Д.М. Психологія мовної особистості правника // Правові, соціально-психологічні та інформаційні процеси державотворення в контексті євроінтеграції : матеріали учасників науково-практичної конференції (Львів, 8-9 лютого 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2016. – С. 144–145.
  2. Сковронський Д.М. Поняття «соціальна держава» у теоретичній ретроспективі // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2016. – С. 147–151.
  3. Сковронський Д.М. Громадянське суспільство як атрибут соціальної держави // Історія і сучасність філософії права : до 190-річчя від дня народження Памфіла Юркевича: матеріали учасників всеукраїнської конференції (Львів, 19 травня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2016. – С. 168–171


Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 327

E-mail: tfp2014@i.ua