Відмінності між версіями «Парута Олена Володимирівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 31: Рядок 31:
  
 
===Публікації :===
 
===Публікації :===
# Правова соціалізація : монографія / І. М. Жаровська, Н. В. Ортинська, О. В. Парута, Л. В. Ярмол. – Львів, 2015. – 252 с. (14,65 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
+
 
# Парута О. В. Теоретичні аспекти правової ідентичності особи / О. В. Парута // Митна справа. – 2013. – № 2 (86), ч. 2, кн. 2. – С. 20-27. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (Google Scholar, Index Copernicus International)
+
# Парута О. В. Суб’єкт правової ідентичності: загальнотеоретичні аспекти / О. В. Парута // Європейські перспективи. – 2013. – № 13. – С. 12–16. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (Google Scholar, Index Copernicus International)
+
# Парута О. В. Концепція правової ідентичності в дискурсі теорії держави і права / О. В. Парута // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – Вип. 23, ч. 1. – С. 76-80. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (Google Scholar, Index Copernicus International)
+
# Парута О. В. Ґенеза вчення про правову ідентичність / О. В. Парута // Європейські перспективи. – 2015. – № 3. – С. 18-25. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (Google Scholar, Index Copernicus International)
+
# Парута О. В. Профессиональная правовая идентичность / О. В. Парута // Международный научно-практический журнал «Legea si viata». – г. Кишинёв,  Республика Молдова.. – 2015. – № 4. – С. 75 – 78. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (Google Scholar, Index Copernicus International)
+
# Парута О. В. Окремі питання взаємодії правової ідентичності та правової соціалізації / О. В. Парута // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. – № 2. – С. 54 – 57. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
+
 
# Парута О. В. Механізм формування правової ідентичності // Право.UA. – 2016. – № 3. – C. 29–33. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356
 
# Парута О. В. Механізм формування правової ідентичності // Право.UA. – 2016. – № 3. – C. 29–33. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356
# Парута О. В. Правова ідентичність у парадигмі правової соціалізації / О. В. Парута // Нове міжнародне та національне законодавство – нові завдання юридичної науки : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14–15 вересня 2013 р.). – К. : Центр правових і наукових досліджень, 2013. – С. 8-11.
 
# Парута О. В. Соціальна цінність правової ідентичності особи / О. В. Парута // Сучасні правові системи світу: тенденції та фактори розвитку : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 27–28 вересня 2013 р.). – Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2013. – С. 31-34.
 
# Парута О. В. Человек и право: вопрос правовой идентичности / О. В. Парута // Держава і право : проблеми становлення і стратегія розвитку : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 15–16 листопада 2013 р.). – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2013. – С. 28-31.
 
# Парута О. В. Національна ідея у праві сучасних держав / О. В. Парута // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матер. учасн. І регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 11 квітня 2013 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2013. – С. 95-98.
 
# Парута О. В. Захист основних прав людини: правові реформи та криза правової ідентичності / О.В.Парута // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників І–ї заочної науково-практичної конференції (м. Львів, 10 квітня 2014р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2014. – С. 56 – 68. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Парута О. В. Правова ідентичність : компонент національної безпеки та державного розвитку України / О. В. Парута // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників ІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). – 2015. – C. 120 – 123. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
 
# Парута О. В. Правова ідентичність: глобалізаційний вимір / О. В. Парута // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (м. Львів, 11 квітня 2016 року). – 2016. – С. 116 – 120. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Парута О. В. Правова ідентичність: глобалізаційний вимір / О. В. Парута // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (м. Львів, 11 квітня 2016 року). – 2016. – С. 116 – 120. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Парута О. В. Щодо функцій правової ідентичності особи / О. В. Парута // «Zprávy vědecké ideje – 2016»: Materiály XII mezinárodní vědecko - praktická konference (Praha, 27 října - 05 listopadu 2016 roku). –: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2016. – P. 15 – 18. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Парута О. В. Щодо функцій правової ідентичності особи / О. В. Парута // «Zprávy vědecké ideje – 2016»: Materiály XII mezinárodní vědecko - praktická konference (Praha, 27 října - 05 listopadu 2016 roku). –: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2016. – P. 15 – 18. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)

Поточна версія на 13:30, 12 вересня 2018

Парута Олена Володимирівна
200px
к. юр. н., асистент
Дата народження 24 травня 1985 року.
Alma mater Львівська комерційна академія
Дата закінчення 2007 р.
Науковий керівник доктор юридичних наук, доцент Жаровська Ірина Мирославівна, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри теорії та філософії права
Поточне місце роботи кафедра теорії та філософії права, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Парута Олена Володимирівна — кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

2002-2007 рр. Львівська комерційна академія, юридичний факультет, напрямок підготовки «Правознавство»

Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Жаровська Ірина Мирославівна, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри теорії та філософії права

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правова ідентичність особи».

Професійна діяльність

2006 р. - підприємницька діяльність;

2007-2008 рр. - юрисконсульт Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України;

2008-2013 рр. – юрисконсульт Товариства з обмеженою відповідальністю «Стрім-Львів»;

З 2014 року працює асистентом кафедри теорії та філософії права навчально-наукового інституту права та психології НУ «Львівська політехніка».

Навчально-методична робота

Викладає навчальні дисципліни

  • «Теорія держави і права»

Здійснює керівництво бакалаврськими роботами.


Наукова діяльність

Публікації :

  1. Парута О. В. Механізм формування правової ідентичності // Право.UA. – 2016. – № 3. – C. 29–33. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356
  2. Парута О. В. Правова ідентичність: глобалізаційний вимір / О. В. Парута // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (м. Львів, 11 квітня 2016 року). – 2016. – С. 116 – 120. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
  3. Парута О. В. Щодо функцій правової ідентичності особи / О. В. Парута // «Zprávy vědecké ideje – 2016»: Materiály XII mezinárodní vědecko - praktická konference (Praha, 27 října - 05 listopadu 2016 roku). –: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2016. – P. 15 – 18. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
  4. Парута О. В. Щодо взаємодії громадянського суспільства і держави // Право та держава у метаантропологічній проекції сучасності : матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (27 квітня 2017 року). – 2017. – C. 121–123. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 327

E-mail: tfp2014@i.ua