Відмінності між версіями «Науковий доробок Терлюк І.Я.»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 1: Рядок 1:
 
Опублікував понад 100 наукових, науково-популярних,навчальних та навчально-методичних праць. Автор 17 книг – монографій,навчальних посібників (зокрема під грифом МОН), науково-популярних видань.
 
Опублікував понад 100 наукових, науково-популярних,навчальних та навчально-методичних праць. Автор 17 книг – монографій,навчальних посібників (зокрема під грифом МОН), науково-популярних видань.
 
+
'''Монографії:'''
===Монографії===
+
+
 
# Терлюк І.Я. Росіяни західних областей України (1944-1996 рр.).Етносоціальне дослідження / І.Я.Терлюк.– Львів: Центр Європи, 1997. – 176 с. (11,0 д.а.).
 
# Терлюк І.Я. Росіяни західних областей України (1944-1996 рр.).Етносоціальне дослідження / І.Я.Терлюк.– Львів: Центр Європи, 1997. – 176 с. (11,0 д.а.).
# Terluk Ivan. World War Two and Ethno-demographic Changes in Western Oblasts of Ukraine / IvanTerluk // A. Dyukov, O. Orlenko [Ed.] Divided Eastern Europe: Borders andPopulation Transfer, 1938-1947. Cambridge: Cambridge ScholarsPublishing, 2012. – Р. 194-202 (245 pages).
+
# Terluk Ivan. World War Two and Ethno-demographic Changes in Western Oblasts of Ukraine / IvanTerluk // A. Dyukov, O. Orlenko [Ed.] Divided Eastern Europe: Borders andPopulation Transfer, 1938-1947.   Cambridge: Cambridge ScholarsPublishing, 2012. – Р. 194-202 (245 pages).
 
+
# Терлюк І.Я. Козацька доктрина української національної державності: українська державна ідея другої половини XVI  початку ХІХ століть: монографія / І.Я. Терлюк. – Львів: Ліга-Прес, 2017. 216 с.
===Навчальні посібники, науково-популярні видання===
+
# Терлюк І.Я. Історія держави і права України : [навч. посіб.]. – Вид. 4-те, зі змінами / І.Я. Терлюк. – К.: Видавничий дім «КОНДОР», 2018. – 772 с.
  
 +
'''Навчальні посібники, науково-популярні видання:'''
 
# Терлюк І. Я. Історіядержави і права України : [навч. посіб.-практ.] / І. Я. Терлюк. – К. : Атіка, 1999. – 192 с.
 
# Терлюк І. Я. Історіядержави і права України : [навч. посіб.-практ.] / І. Я. Терлюк. – К. : Атіка, 1999. – 192 с.
 
# Терлюк І. Я. Історіяукраїнського права від найдавніших часів до XVIII століття : [навч. посіб.з істор. д-ви і права України] / І. Я. Терлюк. – Львів, 2003. – 156 с.
 
# Терлюк І. Я. Історіяукраїнського права від найдавніших часів до XVIII століття : [навч. посіб.з істор. д-ви і права України] / І. Я. Терлюк. – Львів, 2003. – 156 с.
 
# Терлюк І. Я. Державно-правовийустрій України в імперську добу : [навч. посіб. з істор. д-ви і праваУкраїни] / П. М. Лепісевич, І. Я. Терлюк. – Львів :Край, 2005. – 127 с.
 
# Терлюк І. Я. Державно-правовийустрій України в імперську добу : [навч. посіб. з істор. д-ви і праваУкраїни] / П. М. Лепісевич, І. Я. Терлюк. – Львів :Край, 2005. – 127 с.
# Терлюк І. Я. Козацькадержава і право : [навч. посіб. з істор. д-ви і права України] / П. М. Лепісевич,І. Я. Терлюк. – Львів : Край, 2005. – 136 с.  
+
# Терлюк І. Я. Козацькадержава і право : [навч. посіб. з істор. д-ви і права України] / П. М. Лепісевич,І. Я. Терлюк. – Львів : Край, 2005. – 136 с.
# Терлюк І. Я. Історіядержави і права України. (Доновітній час) : [навч. посіб.] / І. Я. Терлюк.К. : Атіка, 2006. – 400 с.
+
# Терлюк І. Я. Історіядержави і права України. (Доновітній час) : [навч. посіб.] / І. Я. Терлюк. К. : Атіка, 2006. – 400 с.
 
# Терлюк І. Я. Національнеукраїнське державотворення 1917-1921 рр. : історико-правовий нарис :[навч. посіб.] / І. Я. Терлюк. – Львів : В-во Тараса Сороки,2007. – 260 с.
 
# Терлюк І. Я. Національнеукраїнське державотворення 1917-1921 рр. : історико-правовий нарис :[навч. посіб.] / І. Я. Терлюк. – Львів : В-во Тараса Сороки,2007. – 260 с.
 
# Терлюк І. Я. Оглядісторії кримінального права України : [навч. посіб.] / І. Я. Терлюк.– Львів : Ліга-прес, 2007. – 92 с.
 
# Терлюк І. Я. Оглядісторії кримінального права України : [навч. посіб.] / І. Я. Терлюк.– Львів : Ліга-прес, 2007. – 92 с.
 
# Терлюк І. Я. Західніукраїнські землі в період міжвоєнної окупації : короткий нарис історіїдержави і права / І. Я. Терлюк, П. М. Лепісевич, С. В. Кольбенко.– Львів : Ліга-Прес, 2007. – 110 с.
 
# Терлюк І. Я. Західніукраїнські землі в період міжвоєнної окупації : короткий нарис історіїдержави і права / І. Я. Терлюк, П. М. Лепісевич, С. В. Кольбенко.– Львів : Ліга-Прес, 2007. – 110 с.
 
# Терлюк І. Я. Історія України: зовнішнєтестування (на допомогу абітурієнту) / В. С. Макарчук, І. Я. Вдовичин,І. Я. Терлюк / За заг. ред.д.ю.н., к.і.н. Макарчука В. С. – К. : Атіка, 2008. – 196 с.
 
# Терлюк І. Я. Історія України: зовнішнєтестування (на допомогу абітурієнту) / В. С. Макарчук, І. Я. Вдовичин,І. Я. Терлюк / За заг. ред.д.ю.н., к.і.н. Макарчука В. С. – К. : Атіка, 2008. – 196 с.
# Терлюк І. Я. Політико-правова доктринакозацького державотворення: нарис історії української державної ідеї / І. Я. Терлюк, І. М. Флис. – Львів : Вид-воТараса Сороки, 2008. – 300 с.  
+
# Терлюк І. Я. Політико-правова доктринакозацького державотворення: нарис історії української державної ідеї / І. Я. Терлюк, І. М. Флис. – Львів : Вид-воТараса Сороки, 2008. – 300 с.
 
# Терлюк І. Я. Держава і право в Україні :сторінки історії / І. Я. Терлюк. – Львів : Сполом,2008. – 354 с.
 
# Терлюк І. Я. Держава і право в Україні :сторінки історії / І. Я. Терлюк. – Львів : Сполом,2008. – 354 с.
 
# Терлюк І. Я. Окупаційний режим вУкраїні 1941-1944 рр. і проблеми творення української національної державності :історія держави і права / І. Я. Терлюк. – Львів : Каменяр, 2009. – 128 с.
 
# Терлюк І. Я. Окупаційний режим вУкраїні 1941-1944 рр. і проблеми творення української національної державності :історія держави і права / І. Я. Терлюк. – Львів : Каменяр, 2009. – 128 с.
 
# Терлюк І.Я. «Комуністичнареволюція згори в Україні» : з історії становлення та закріплення вУкраїні радянської державності і права (1917-1920-ті рр.) / І. Я. Терлюк.– Львів : Каменяр, 2010. – 150 с.
 
# Терлюк І.Я. «Комуністичнареволюція згори в Україні» : з історії становлення та закріплення вУкраїні радянської державності і права (1917-1920-ті рр.) / І. Я. Терлюк.– Львів : Каменяр, 2010. – 150 с.
 
# Терлюк І. Я. Історіядержави і права Середньовічної України : [навч. посіб.] / І. Я. Терлюк,Д. Є. Забзалюк. – Львів : Каменяр, 2010. – 232 с.
 
# Терлюк І. Я. Історіядержави і права Середньовічної України : [навч. посіб.] / І. Я. Терлюк,Д. Є. Забзалюк. – Львів : Каменяр, 2010. – 232 с.
# Терлюк І. Я. Історіядержави і права України : [навч. посіб.] / І. Я. Терлюк. – К. :Атіка, 2011. – 944 с.  
+
# Терлюк І. Я. Історіядержави і права України : [навч. посіб.] / І. Я. Терлюк. – К. :Атіка, 2011. – 944 с.
 
# Роль історії держави і права України у підготовці фахівцівдля ОВС України // Роль історико-теоретичних і філософсько-правових наук уформуванні правосвідомості працівника ОВС : [навч. посіб.] / Д. Є. Забзалюк, П. М. Лепісевич, І. Я. Терлюк/ МВС України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. –С. 137-163.
 
# Роль історії держави і права України у підготовці фахівцівдля ОВС України // Роль історико-теоретичних і філософсько-правових наук уформуванні правосвідомості працівника ОВС : [навч. посіб.] / Д. Є. Забзалюк, П. М. Лепісевич, І. Я. Терлюк/ МВС України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. –С. 137-163.
  
===Наукові статті===
+
'''Наукові статті:'''
 
+
 
# Терлюк І. Асиміляційніпроцеси української діаспори в Югославії під впливом економічних тасуспільно-політичних змін / І. Терлюк // Родовід (Черкаси). – 1992. – № 2.– С. 48-50.
 
# Терлюк І. Асиміляційніпроцеси української діаспори в Югославії під впливом економічних тасуспільно-політичних змін / І. Терлюк // Родовід (Черкаси). – 1992. – № 2.– С. 48-50.
# Терлюк І. Етнодемографічнаситуація в західних областях України в 1944 р. / І. Терлюк // Дослідженняз історії України. Вісник ЛДУ. Серіяісторична. – 1993. – Вип. 29. – С. 81-87.  
+
# Терлюк І. Етнодемографічнаситуація в західних областях України в 1944 р. / І. Терлюк // Дослідженняз історії України. Вісник ЛДУ. Серіяісторична. – 1993. – Вип. 29. – С. 81-87.
 
# Терлюк І. Етнічніпроцеси та їх вплив на чисельність російського населення західних областейУкраїни / І. Терлюк // Ґенеза (Київ). – 1994. – № 1. – С. 216-220.
 
# Терлюк І. Етнічніпроцеси та їх вплив на чисельність російського населення західних областейУкраїни / І. Терлюк // Ґенеза (Київ). – 1994. – № 1. – С. 216-220.
 
# Терлюк І. Етнічні росіяни Західної України / І. Терлюк // Ґенеза(Київ). – 1994. – № 2. –С. 210-218.
 
# Терлюк І. Етнічні росіяни Західної України / І. Терлюк // Ґенеза(Київ). – 1994. – № 2. –С. 210-218.
# Терлюк І. Приїхав росіянин до Львова…/ І. Терлюк // Дзвін –1994. – № 8. – С. 78-84.
+
# Терлюк І. Приїхав росіянин до Львова…/ І. Терлюк // Дзвін –1994. – № 8. – С. 78-84.
 
# Терлюк І. Допитання про причини міграції росіян у галицькі та волинські області / І. Терлюк// Студії політологічного центру «Ґенеза» (Львів). – 1995. – № 1. – С. 48-54.
 
# Терлюк І. Допитання про причини міграції росіян у галицькі та волинські області / І. Терлюк// Студії політологічного центру «Ґенеза» (Львів). – 1995. – № 1. – С. 48-54.
# Терлюк І. Соціальнамобільність та основні фактори професійного самовизначення росіян західнихобластей України / І. Терлюк // Студії політологічного центру «Ґенеза»(Львів). – 1995. – № 4. – С. 253-257.  
+
# Терлюк І. Соціальнамобільність та основні фактори професійного самовизначення росіян західнихобластей України / І. Терлюк // Студії політологічного центру «Ґенеза»(Львів). – 1995. – № 4. – С. 253-257.
# Терлюк І. Допитання про вивчення росіян західних областей України як етнічної групи /І. Терлюк // Студії політологічного центру «Ґенеза» (Львів). – 1995. – № 6.– С. 382-384.
+
# Терлюк І. Допитання про вивчення росіян західних областей України як етнічної групи /І. Терлюк // Студії політологічного центру «Ґенеза» (Львів). – 1995. – № 6.– С. 382-384.
 
# Терлюк І. Впливросіян на формування кадрів державного апарату в західних областях України вперше післявоєнне десятиріччя / І. Терлюк // Підготовка кадрів вищоїкваліфікації для органів внутрішніх справ України. Вісник Львівського інститутувнутрішніх справ. – 1995. – Вип. 2. – С. 42-45.
 
# Терлюк І. Впливросіян на формування кадрів державного апарату в західних областях України вперше післявоєнне десятиріччя / І. Терлюк // Підготовка кадрів вищоїкваліфікації для органів внутрішніх справ України. Вісник Львівського інститутувнутрішніх справ. – 1995. – Вип. 2. – С. 42-45.
# Терлюк І. Допитання про причини міграції російського населення у галицьких та волинськійобластях України / І. Терлюк // Ґенеза (Київ). – 1995. – № 1 (3).– С. 194-199.  
+
# Терлюк І. Допитання про причини міграції російського населення у галицьких та волинськійобластях України / І. Терлюк // Ґенеза (Київ). – 1995. – № 1 (3).– С. 194-199.
 
# Терлюк І. Виселенняполяків із західноукраїнських земель в Польщу (1944–1946 рр.) / І. Терлюк// Студії політологічного центру «Ґенеза» (Львів). – 1995. – № 5. –С. 338-341.
 
# Терлюк І. Виселенняполяків із західноукраїнських земель в Польщу (1944–1946 рр.) / І. Терлюк// Студії політологічного центру «Ґенеза» (Львів). – 1995. – № 5. –С. 338-341.
 
# Терлюк І. Соціальнестановище росіян західних областей України за радянського часу / І. Терлюк// Студії політологічного центру «Ґенеза» (Львів). – 1996. – № 1. – С. 40-44.
 
# Терлюк І. Соціальнестановище росіян західних областей України за радянського часу / І. Терлюк// Студії політологічного центру «Ґенеза» (Львів). – 1996. – № 1. – С. 40-44.
# Терлюк І. Ліквідаціякозацько-гетьманської державності України / І. Терлюк // Проблемидержавотворення. Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 1996. –Вип. 3. – С. 100-108.
+
# Терлюк І. Ліквідаціякозацько-гетьманської державності України / І. Терлюк // Проблемидержавотворення. Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 1996. –Вип. 3. – С. 100-108.
 
# Терлюк І. Розселеннята проблема соціального становища росіян Західної України / І. Терлюк //Українські варіанти (Львів). – 1997. – № 1. – С. 40-43.
 
# Терлюк І. Розселеннята проблема соціального становища росіян Західної України / І. Терлюк //Українські варіанти (Львів). – 1997. – № 1. – С. 40-43.
 
# Терлюк І. «І тоді Станіслав Ґрабський зрозумів, що стосовно Львова Сталін не піде напоступки …» / І. Терлюк // Українські варіанти (Львів) – 1997. – № 2.– С. 97-101.
 
# Терлюк І. «І тоді Станіслав Ґрабський зрозумів, що стосовно Львова Сталін не піде напоступки …» / І. Терлюк // Українські варіанти (Львів) – 1997. – № 2.– С. 97-101.
# Терлюк І. Джереларуського права та його становлення / І. Терлюк // Вісник Львівськогоінституту внутрішніх справ. – 2000. – № 1. – С. 34-39.  
+
# Терлюк І. Джереларуського права та його становлення / І. Терлюк // Вісник Львівськогоінституту внутрішніх справ. – 2000. – № 1. – С. 34-39.
# Терлюк І. Протенденції етнокультурної ідентифікації західноукраїнських росіян / І. Терлюк//Громадські ініціативи (Львів). – 2000. – № 3. – С. 58-61.  
+
# Терлюк І. Протенденції етнокультурної ідентифікації західноукраїнських росіян / І. Терлюк//Громадські ініціативи (Львів). – 2000. – № 3. – С. 58-61.
# Терлюк І. Національнаполітика російського царизму в Україні: переселенський аспект / І. Терлюк,О. Феденишин // Молода Українська держава на межі тисячоліть : поглядв історичне минуле й майбутнє демократичної правової держави Україна. Збірникнаукових праць ЛІВС. – Львів, 2001. – С. 245-249.  
+
# Терлюк І. Національнаполітика російського царизму в Україні: переселенський аспект / І. Терлюк,О. Феденишин // Молода Українська держава на межі тисячоліть : поглядв історичне минуле й майбутнє демократичної правової держави Україна. Збірникнаукових праць ЛІВС. – Львів, 2001. – С. 245-249.
# Терлюк І. Заселенняй соціально-правовий статус росіян в Україні за нового часу (спроба окреслення)/ І. Терлюк // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів,2001. – № 2. – С. 59-64.
+
# Терлюк І. Заселенняй соціально-правовий статус росіян в Україні за нового часу (спроба окреслення)/ І. Терлюк // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів,2001. – № 2. – С. 59-64.
 
# Терлюк І. Правові передумови радянськоїполітики депортацій населення в Україні / І. Терлюк // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів, 2002. – № 2. – С. 250-253.
 
# Терлюк І. Правові передумови радянськоїполітики депортацій населення в Україні / І. Терлюк // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів, 2002. – № 2. – С. 250-253.
 
# Терлюк І. Особливостіфункціонування державного механізму та застосування права в ГетьманськійУкраїні / І. Терлюк // Формування правової держави в Україні: проблеми іперспективи. Зб. наук. праць Тернопільського юридичного інституту ТАНГ. – 2003.– № 5. – С. 14-19.
 
# Терлюк І. Особливостіфункціонування державного механізму та застосування права в ГетьманськійУкраїні / І. Терлюк // Формування правової держави в Україні: проблеми іперспективи. Зб. наук. праць Тернопільського юридичного інституту ТАНГ. – 2003.– № 5. – С. 14-19.
Рядок 52: Рядок 50:
 
# Терлюк І. Розвитокправа в Україні доби Литовсько-руської держави / І. Терлюк // Науковізаписки. Серія «Право». – Острог, 2004. – Вип.5. – С. 274-276.
 
# Терлюк І. Розвитокправа в Україні доби Литовсько-руської держави / І. Терлюк // Науковізаписки. Серія «Право». – Острог, 2004. – Вип.5. – С. 274-276.
 
# Терлюк І. Розвитокправа в Україні доби козацько-гетьманської держави / І. Терлюк // Актуальні питання реформування правової системиУкраїни. Збірник наукових статей. Волинський державнийуніверситет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – С. 49-51.
 
# Терлюк І. Розвитокправа в Україні доби козацько-гетьманської держави / І. Терлюк // Актуальні питання реформування правової системиУкраїни. Збірник наукових статей. Волинський державнийуніверситет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – С. 49-51.
# Терлюк І. Вітчизнянекримінальне право – основні етапи і напрямки розвитку від середньовіччя донового часу / І. Терлюк // Науковий вісник Львів. юрид. інституту. –Львів, 2004. – № 2 (2). – С. 160-163. – (Додаток 2).  
+
# Терлюк І. Вітчизнянекримінальне право – основні етапи і напрямки розвитку від середньовіччя донового часу / І. Терлюк // Науковий вісник Львів. юрид. інституту. –Львів, 2004. – № 2 (2). – С. 160-163. – (Додаток 2).
 
# Терлюк І. Джерела такодифікація права в російській Україні ХІХ століття / І. Терлюк // Актуальні питання реформування правової системиУкраїни. Збірник наукових статей за матеріалами ІІ міжвузівськоїнауково-практичної конференції Волинського державного університету ім. ЛесіУкраїнки. – Ч.1. – Луцьк, 2005. – С. 126-129.
 
# Терлюк І. Джерела такодифікація права в російській Україні ХІХ століття / І. Терлюк // Актуальні питання реформування правової системиУкраїни. Збірник наукових статей за матеріалами ІІ міжвузівськоїнауково-практичної конференції Волинського державного університету ім. ЛесіУкраїнки. – Ч.1. – Луцьк, 2005. – С. 126-129.
 
# Терлюк І. Формуваннякадрів правоохоронних органів ЗУНР /І. Терлюк // Науковий вісник Львів. юридичного інституту. – 2005. –№ 3. – С. 217-220. – (Серія : юридична).
 
# Терлюк І. Формуваннякадрів правоохоронних органів ЗУНР /І. Терлюк // Науковий вісник Львів. юридичного інституту. – 2005. –№ 3. – С. 217-220. – (Серія : юридична).
 
# Терлюк І. Доказиу слідчо-кримінальному процесі середньовічної України / І. Терлюк //Проблеми вдосконалення підготовки слідчих та експертів в умовах реформуванняправоохоронної системи в Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції (10 червня 2005 р. ; м. Львів). – Львів : Львівськийюридичний інститут МВС України, 2005. – С. 72-77.
 
# Терлюк І. Доказиу слідчо-кримінальному процесі середньовічної України / І. Терлюк //Проблеми вдосконалення підготовки слідчих та експертів в умовах реформуванняправоохоронної системи в Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції (10 червня 2005 р. ; м. Львів). – Львів : Львівськийюридичний інститут МВС України, 2005. – С. 72-77.
# Терлюк І. Міграціяяк засіб реалізації національної політики російського царизму в Україні (спробаокреслення) / І. Терлюк // Міграційні процеси в Україні і світі :історико-юридичні аспекти. Матеріали XIV Міжнародної історико-правовоїконференції (4‑7 вересня 2005 р. ; м. Балаклава) / Ред. колегія :О. В. Тимощук, І. Б. Усенко, Л. О. Зайцев, О. М. Редькіна.– Сімферополь : ДіАйПі, 2006. – С. 386-391.
+
# Терлюк І. Міграціяяк засіб реалізації національної політики російського царизму в Україні (спробаокреслення) / І. Терлюк // Міграційні процеси в Україні і світі :історико-юридичні аспекти. Матеріали XIV Міжнародної історико-правовоїконференції (4 7 вересня 2005 р. ; м. Балаклава) / Ред. колегія :О. В. Тимощук, І. Б. Усенко, Л. О. Зайцев, О. М. Редькіна.– Сімферополь : ДіАйПі, 2006. – С. 386-391.
 
# Терлюк І. Уряд«Першої» УНР : правові основи організації та діяльності / І. Терлюк //Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. Збірник наукових праць. / Головнийредактор В. Л. Ортинський. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 3-11.
 
# Терлюк І. Уряд«Першої» УНР : правові основи організації та діяльності / І. Терлюк //Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. Збірник наукових праць. / Головнийредактор В. Л. Ортинський. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 3-11.
 
# Терлюк І. Правовіаспекти організації місцевих органів державної влади й самоврядування в УНРдоби Української Центральної Ради / І. Терлюк // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серіяюридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В. Л. Ортинський.– Львів, 2007. – Вип. 3. – С. 24-32.
 
# Терлюк І. Правовіаспекти організації місцевих органів державної влади й самоврядування в УНРдоби Української Центральної Ради / І. Терлюк // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серіяюридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В. Л. Ортинський.– Львів, 2007. – Вип. 3. – С. 24-32.
Рядок 64: Рядок 62:
 
# Терлюк І. Особливостідержавотворення в Україні в період «Другої УНР» (Директорії) / І. Терлюк// Науковий вісник ЛьвДУВС.Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В. Л. Ортинський.– Львів, 2008. – Вип. 2. – С. 3-8.
 
# Терлюк І. Особливостідержавотворення в Україні в період «Другої УНР» (Директорії) / І. Терлюк// Науковий вісник ЛьвДУВС.Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В. Л. Ортинський.– Львів, 2008. – Вип. 2. – С. 3-8.
 
# Терлюк І. Я. Історія держави іправа України: питання періодизації навчальної дисципліни як засобу формуванняціннісних орієнтацій студентів / І. Я. Терлюк // Методологічніпроблеми історико-правових досліджень : матеріали Міжнародноїісторико-правової конференції (24-26 вересня 2010 р. ; м. Алушта) / ред.колегія: І. Б. Усенко, (голова), А. Ю. Іванова (відп.секр.) [та ін.]. –Київ; Сімферополь : ДОЛЯ, 2011. – С. 93-98.
 
# Терлюк І. Я. Історія держави іправа України: питання періодизації навчальної дисципліни як засобу формуванняціннісних орієнтацій студентів / І. Я. Терлюк // Методологічніпроблеми історико-правових досліджень : матеріали Міжнародноїісторико-правової конференції (24-26 вересня 2010 р. ; м. Алушта) / ред.колегія: І. Б. Усенко, (голова), А. Ю. Іванова (відп.секр.) [та ін.]. –Київ; Сімферополь : ДОЛЯ, 2011. – С. 93-98.
# Терлюк И. Втораямировая война и этнодемографические изменения в западных областях Украины /Иван Терлюк // Журнал российских и восточноевропейских историческихисследований (Москва). – 2012. – № 1 (4). – С. 113 117.
+
# Терлюк И. Вторая мировая война и этнодемографические изменения в западных областях Украины /Иван Терлюк // Журнал российских и восточноевропейских историческихисследований (Москва). – 2012. – № 1 (4). – С. 113   117.
 
# Терлюк І.Я. Українськаправова думка та австрійське право у Галичині (контекст видань у формі витягівз нормативних актів з коментарями та зразками правових документів) /Іван Терлюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніхсправ. Серія юридична. – 2012. – Вип. 3. – С. 63-72.
 
# Терлюк І.Я. Українськаправова думка та австрійське право у Галичині (контекст видань у формі витягівз нормативних актів з коментарями та зразками правових документів) /Іван Терлюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніхсправ. Серія юридична. – 2012. – Вип. 3. – С. 63-72.
 +
# Terlyuk I. Y. TheproblemofthecreationoftheUkrainianpoliticalnationintheAustrianEmpire: thecontextoflegislativeprovisionofUkrainianlanguagerightsintheauthoritiesofjustice / Проблема творення української політичної нації в Австрійській імперії: контекст законодавчого забезпечення права української мови в органах правосуддя / Ivan Y. Terlyuk // EastEuropean Scientific Journal (Warsaw, Poland). – 2018.  № 1 (29) part 2.  S. 67-70.
 +
# TerlіukI. Y. StrengtheningoftherightsofUkrainianlanguageintheRussianempireasnationalandsocialpoliticalvalues (thesecondhalfofthe ХІХ  early ХХ centuries) / Відстоювання прав української мови в Російській імперії як національної та суспільно-політичної цінності (друга половина ХІХ  початок ХХ ст.) / IvanY. Terlіuk // Jurnaluljuridicnational: teorie şipractică.  2018.  № 1 (29)part 2. – S. 21 24.
 +
# Tерлюк И.Я. Идеология и геополитические условия становления украинской государственности в период Национальной революции середины  второй половины XVII в. / Иван Терлюк // InternationalRelationsPlus. Scientific-practicaljournal (Молдова). – 2018.  No. 1 (13). – С. 52 65.

Поточна версія на 15:50, 12 жовтня 2018

Опублікував понад 100 наукових, науково-популярних,навчальних та навчально-методичних праць. Автор 17 книг – монографій,навчальних посібників (зокрема під грифом МОН), науково-популярних видань. Монографії:

 1. Терлюк І.Я. Росіяни західних областей України (1944-1996 рр.).Етносоціальне дослідження / І.Я.Терлюк.– Львів: Центр Європи, 1997. – 176 с. (11,0 д.а.).
 2. Terluk Ivan. World War Two and Ethno-demographic Changes in Western Oblasts of Ukraine / IvanTerluk // A. Dyukov, O. Orlenko [Ed.] Divided Eastern Europe: Borders andPopulation Transfer, 1938-1947. Cambridge: Cambridge ScholarsPublishing, 2012. – Р. 194-202 (245 pages).
 3. Терлюк І.Я. Козацька доктрина української національної державності: українська державна ідея другої половини XVI початку ХІХ століть: монографія / І.Я. Терлюк. – Львів: Ліга-Прес, 2017. 216 с.
 4. Терлюк І.Я. Історія держави і права України : [навч. посіб.]. – Вид. 4-те, зі змінами / І.Я. Терлюк. – К.: Видавничий дім «КОНДОР», 2018. – 772 с.

Навчальні посібники, науково-популярні видання:

 1. Терлюк І. Я. Історіядержави і права України : [навч. посіб.-практ.] / І. Я. Терлюк. – К. : Атіка, 1999. – 192 с.
 2. Терлюк І. Я. Історіяукраїнського права від найдавніших часів до XVIII століття : [навч. посіб.з істор. д-ви і права України] / І. Я. Терлюк. – Львів, 2003. – 156 с.
 3. Терлюк І. Я. Державно-правовийустрій України в імперську добу : [навч. посіб. з істор. д-ви і праваУкраїни] / П. М. Лепісевич, І. Я. Терлюк. – Львів :Край, 2005. – 127 с.
 4. Терлюк І. Я. Козацькадержава і право : [навч. посіб. з істор. д-ви і права України] / П. М. Лепісевич,І. Я. Терлюк. – Львів : Край, 2005. – 136 с.
 5. Терлюк І. Я. Історіядержави і права України. (Доновітній час) : [навч. посіб.] / І. Я. Терлюк. К. : Атіка, 2006. – 400 с.
 6. Терлюк І. Я. Національнеукраїнське державотворення 1917-1921 рр. : історико-правовий нарис :[навч. посіб.] / І. Я. Терлюк. – Львів : В-во Тараса Сороки,2007. – 260 с.
 7. Терлюк І. Я. Оглядісторії кримінального права України : [навч. посіб.] / І. Я. Терлюк.– Львів : Ліга-прес, 2007. – 92 с.
 8. Терлюк І. Я. Західніукраїнські землі в період міжвоєнної окупації : короткий нарис історіїдержави і права / І. Я. Терлюк, П. М. Лепісевич, С. В. Кольбенко.– Львів : Ліга-Прес, 2007. – 110 с.
 9. Терлюк І. Я. Історія України: зовнішнєтестування (на допомогу абітурієнту) / В. С. Макарчук, І. Я. Вдовичин,І. Я. Терлюк / За заг. ред.д.ю.н., к.і.н. Макарчука В. С. – К. : Атіка, 2008. – 196 с.
 10. Терлюк І. Я. Політико-правова доктринакозацького державотворення: нарис історії української державної ідеї / І. Я. Терлюк, І. М. Флис. – Львів : Вид-воТараса Сороки, 2008. – 300 с.
 11. Терлюк І. Я. Держава і право в Україні :сторінки історії / І. Я. Терлюк. – Львів : Сполом,2008. – 354 с.
 12. Терлюк І. Я. Окупаційний режим вУкраїні 1941-1944 рр. і проблеми творення української національної державності :історія держави і права / І. Я. Терлюк. – Львів : Каменяр, 2009. – 128 с.
 13. Терлюк І.Я. «Комуністичнареволюція згори в Україні» : з історії становлення та закріплення вУкраїні радянської державності і права (1917-1920-ті рр.) / І. Я. Терлюк.– Львів : Каменяр, 2010. – 150 с.
 14. Терлюк І. Я. Історіядержави і права Середньовічної України : [навч. посіб.] / І. Я. Терлюк,Д. Є. Забзалюк. – Львів : Каменяр, 2010. – 232 с.
 15. Терлюк І. Я. Історіядержави і права України : [навч. посіб.] / І. Я. Терлюк. – К. :Атіка, 2011. – 944 с.
 16. Роль історії держави і права України у підготовці фахівцівдля ОВС України // Роль історико-теоретичних і філософсько-правових наук уформуванні правосвідомості працівника ОВС : [навч. посіб.] / Д. Є. Забзалюк, П. М. Лепісевич, І. Я. Терлюк/ МВС України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. –С. 137-163.

Наукові статті:

 1. Терлюк І. Асиміляційніпроцеси української діаспори в Югославії під впливом економічних тасуспільно-політичних змін / І. Терлюк // Родовід (Черкаси). – 1992. – № 2.– С. 48-50.
 2. Терлюк І. Етнодемографічнаситуація в західних областях України в 1944 р. / І. Терлюк // Дослідженняз історії України. Вісник ЛДУ. Серіяісторична. – 1993. – Вип. 29. – С. 81-87.
 3. Терлюк І. Етнічніпроцеси та їх вплив на чисельність російського населення західних областейУкраїни / І. Терлюк // Ґенеза (Київ). – 1994. – № 1. – С. 216-220.
 4. Терлюк І. Етнічні росіяни Західної України / І. Терлюк // Ґенеза(Київ). – 1994. – № 2. –С. 210-218.
 5. Терлюк І. Приїхав росіянин до Львова…/ І. Терлюк // Дзвін –1994. – № 8. – С. 78-84.
 6. Терлюк І. Допитання про причини міграції росіян у галицькі та волинські області / І. Терлюк// Студії політологічного центру «Ґенеза» (Львів). – 1995. – № 1. – С. 48-54.
 7. Терлюк І. Соціальнамобільність та основні фактори професійного самовизначення росіян західнихобластей України / І. Терлюк // Студії політологічного центру «Ґенеза»(Львів). – 1995. – № 4. – С. 253-257.
 8. Терлюк І. Допитання про вивчення росіян західних областей України як етнічної групи /І. Терлюк // Студії політологічного центру «Ґенеза» (Львів). – 1995. – № 6.– С. 382-384.
 9. Терлюк І. Впливросіян на формування кадрів державного апарату в західних областях України вперше післявоєнне десятиріччя / І. Терлюк // Підготовка кадрів вищоїкваліфікації для органів внутрішніх справ України. Вісник Львівського інститутувнутрішніх справ. – 1995. – Вип. 2. – С. 42-45.
 10. Терлюк І. Допитання про причини міграції російського населення у галицьких та волинськійобластях України / І. Терлюк // Ґенеза (Київ). – 1995. – № 1 (3).– С. 194-199.
 11. Терлюк І. Виселенняполяків із західноукраїнських земель в Польщу (1944–1946 рр.) / І. Терлюк// Студії політологічного центру «Ґенеза» (Львів). – 1995. – № 5. –С. 338-341.
 12. Терлюк І. Соціальнестановище росіян західних областей України за радянського часу / І. Терлюк// Студії політологічного центру «Ґенеза» (Львів). – 1996. – № 1. – С. 40-44.
 13. Терлюк І. Ліквідаціякозацько-гетьманської державності України / І. Терлюк // Проблемидержавотворення. Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 1996. –Вип. 3. – С. 100-108.
 14. Терлюк І. Розселеннята проблема соціального становища росіян Західної України / І. Терлюк //Українські варіанти (Львів). – 1997. – № 1. – С. 40-43.
 15. Терлюк І. «І тоді Станіслав Ґрабський зрозумів, що стосовно Львова Сталін не піде напоступки …» / І. Терлюк // Українські варіанти (Львів) – 1997. – № 2.– С. 97-101.
 16. Терлюк І. Джереларуського права та його становлення / І. Терлюк // Вісник Львівськогоінституту внутрішніх справ. – 2000. – № 1. – С. 34-39.
 17. Терлюк І. Протенденції етнокультурної ідентифікації західноукраїнських росіян / І. Терлюк//Громадські ініціативи (Львів). – 2000. – № 3. – С. 58-61.
 18. Терлюк І. Національнаполітика російського царизму в Україні: переселенський аспект / І. Терлюк,О. Феденишин // Молода Українська держава на межі тисячоліть : поглядв історичне минуле й майбутнє демократичної правової держави Україна. Збірникнаукових праць ЛІВС. – Львів, 2001. – С. 245-249.
 19. Терлюк І. Заселенняй соціально-правовий статус росіян в Україні за нового часу (спроба окреслення)/ І. Терлюк // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів,2001. – № 2. – С. 59-64.
 20. Терлюк І. Правові передумови радянськоїполітики депортацій населення в Україні / І. Терлюк // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів, 2002. – № 2. – С. 250-253.
 21. Терлюк І. Особливостіфункціонування державного механізму та застосування права в ГетьманськійУкраїні / І. Терлюк // Формування правової держави в Україні: проблеми іперспективи. Зб. наук. праць Тернопільського юридичного інституту ТАНГ. – 2003.– № 5. – С. 14-19.
 22. Терлюк І. Історичнівитоки систематизації кримінально-правових норм в Україні / І. Терлюк //Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів, 2003. – № 2 (1).– С. 127-131. – (Додаток).
 23. Терлюк І. Австрійсько-імперськеконституційне законодавство як джерело права забезпечення особистих свобод іправ громадян в західноукраїнських землях другої половини ХІХ – початку ХХстоліття / І. Терлюк // Життя і право (Львів) – 2004. – № 8. –С. 17-20.
 24. Терлюк І. Розвитокправа в Україні доби Литовсько-руської держави / І. Терлюк // Науковізаписки. Серія «Право». – Острог, 2004. – Вип.5. – С. 274-276.
 25. Терлюк І. Розвитокправа в Україні доби козацько-гетьманської держави / І. Терлюк // Актуальні питання реформування правової системиУкраїни. Збірник наукових статей. Волинський державнийуніверситет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – С. 49-51.
 26. Терлюк І. Вітчизнянекримінальне право – основні етапи і напрямки розвитку від середньовіччя донового часу / І. Терлюк // Науковий вісник Львів. юрид. інституту. –Львів, 2004. – № 2 (2). – С. 160-163. – (Додаток 2).
 27. Терлюк І. Джерела такодифікація права в російській Україні ХІХ століття / І. Терлюк // Актуальні питання реформування правової системиУкраїни. Збірник наукових статей за матеріалами ІІ міжвузівськоїнауково-практичної конференції Волинського державного університету ім. ЛесіУкраїнки. – Ч.1. – Луцьк, 2005. – С. 126-129.
 28. Терлюк І. Формуваннякадрів правоохоронних органів ЗУНР /І. Терлюк // Науковий вісник Львів. юридичного інституту. – 2005. –№ 3. – С. 217-220. – (Серія : юридична).
 29. Терлюк І. Доказиу слідчо-кримінальному процесі середньовічної України / І. Терлюк //Проблеми вдосконалення підготовки слідчих та експертів в умовах реформуванняправоохоронної системи в Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції (10 червня 2005 р. ; м. Львів). – Львів : Львівськийюридичний інститут МВС України, 2005. – С. 72-77.
 30. Терлюк І. Міграціяяк засіб реалізації національної політики російського царизму в Україні (спробаокреслення) / І. Терлюк // Міграційні процеси в Україні і світі :історико-юридичні аспекти. Матеріали XIV Міжнародної історико-правовоїконференції (4 7 вересня 2005 р. ; м. Балаклава) / Ред. колегія :О. В. Тимощук, І. Б. Усенко, Л. О. Зайцев, О. М. Редькіна.– Сімферополь : ДіАйПі, 2006. – С. 386-391.
 31. Терлюк І. Уряд«Першої» УНР : правові основи організації та діяльності / І. Терлюк //Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. Збірник наукових праць. / Головнийредактор В. Л. Ортинський. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 3-11.
 32. Терлюк І. Правовіаспекти організації місцевих органів державної влади й самоврядування в УНРдоби Української Центральної Ради / І. Терлюк // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серіяюридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В. Л. Ортинський.– Львів, 2007. – Вип. 3. – С. 24-32.
 33. Терлюк І. Приїхавросіянин до Львова…/ І. Терлюк // Наш Львів. Альманах. – Львів, 2006. – Ч. 1.– С. 309-312.
 34. Терлюк І. Етапиформування й реалізації в Україні принципу «розподілу влад» (спроба окреслення)/ І. Терлюк // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. Збірник науковихпраць / Головний редактор В. Л. Ортинський. – Львів, 2008. –Вип. 1. – С. 3-13.
 35. Терлюк І. Еволюціяінституту покарання у кримінальному праві Київської держави / І. Терлюк // Проблеми протидії злочинності :історико-правовий аспект. Матеріали XVIII Міжнародної історико-правовоїконференції (13-17 вересня 2007 р. ; с. Стерегуще) / Ред. колегія :О. В. Тимощук (голова), Д. В. Велігородський (відповід.секр.), О. Н. Ярмиш, І. Б. Усенко, Л. О. Зайцев,О. М. Редькіна. – Сімферополь : Доля, 2008. – С. 57-61.
 36. Терлюк І. Особливостідержавотворення в Україні в період «Другої УНР» (Директорії) / І. Терлюк// Науковий вісник ЛьвДУВС.Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В. Л. Ортинський.– Львів, 2008. – Вип. 2. – С. 3-8.
 37. Терлюк І. Я. Історія держави іправа України: питання періодизації навчальної дисципліни як засобу формуванняціннісних орієнтацій студентів / І. Я. Терлюк // Методологічніпроблеми історико-правових досліджень : матеріали Міжнародноїісторико-правової конференції (24-26 вересня 2010 р. ; м. Алушта) / ред.колегія: І. Б. Усенко, (голова), А. Ю. Іванова (відп.секр.) [та ін.]. –Київ; Сімферополь : ДОЛЯ, 2011. – С. 93-98.
 38. Терлюк И. Вторая мировая война и этнодемографические изменения в западных областях Украины /Иван Терлюк // Журнал российских и восточноевропейских историческихисследований (Москва). – 2012. – № 1 (4). – С. 113 117.
 39. Терлюк І.Я. Українськаправова думка та австрійське право у Галичині (контекст видань у формі витягівз нормативних актів з коментарями та зразками правових документів) /Іван Терлюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніхсправ. Серія юридична. – 2012. – Вип. 3. – С. 63-72.
 40. Terlyuk I. Y. TheproblemofthecreationoftheUkrainianpoliticalnationintheAustrianEmpire: thecontextoflegislativeprovisionofUkrainianlanguagerightsintheauthoritiesofjustice / Проблема творення української політичної нації в Австрійській імперії: контекст законодавчого забезпечення права української мови в органах правосуддя / Ivan Y. Terlyuk // EastEuropean Scientific Journal (Warsaw, Poland). – 2018. № 1 (29) part 2. S. 67-70.
 41. TerlіukI. Y. StrengtheningoftherightsofUkrainianlanguageintheRussianempireasnationalandsocialpoliticalvalues (thesecondhalfofthe ХІХ early ХХ centuries) / Відстоювання прав української мови в Російській імперії як національної та суспільно-політичної цінності (друга половина ХІХ початок ХХ ст.) / IvanY. Terlіuk // Jurnaluljuridicnational: teorie şipractică. 2018. № 1 (29)part 2. – S. 21 24.
 42. Tерлюк И.Я. Идеология и геополитические условия становления украинской государственности в период Национальной революции середины второй половины XVII в. / Иван Терлюк // InternationalRelationsPlus. Scientific-practicaljournal (Молдова). – 2018. No. 1 (13). – С. 52 65.