Відмінності між версіями «Музиченко-Козловська Оксана Володимирівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 80: Рядок 80:
  
 
0105U000604  «Формування інноваційного потенціалу управління організацією в сучасних умоах», 2006-2007 рр.
 
0105U000604  «Формування інноваційного потенціалу управління організацією в сучасних умоах», 2006-2007 рр.
 +
ДР 0113U005293 "Обгрунтування інноваційно-інвестиційних стратегій, програм і проектів розвитку господарських структур, галузей та регіонів"
  
  
Рядок 90: Рядок 91:
 
2014 - навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»
 
2014 - навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»
  
2015 – стажування в Інституті регіональних досліджень Національної академії наук України
+
2015 – стажування в Інституті регіональних досліджень Національної академії наук України
  
 
==Основні публікації за останні роки==
 
==Основні публікації за останні роки==
  
 
'''Підручники та навчальні посібники'''
 
'''Підручники та навчальні посібники'''
1. Музиченко-Козловська О.В. Соціально-економічний розвиток регіону: підручник / О.В.Музиченко-Козловська, А.В.Симак, І.А.Франів; за ред. к.е.н., доцента О.В. Музиченко-Козловської. – Львів: Новий світ - 2000, 2018. – 192 с.
+
1. Музиченко-Козловська О.В. Електронний навчально-методичний комплекс «Економіка і управління підприємством» для студентів Інституту будівництва та інженерії довкілля спеціальностей 192 «Будівництво і цивільна інженерія», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» / укладач – к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій Музиченко-Козловська О. В.
2. Музиченко-Козловська О.В. Регіональна економіка: Навчальний посібник. – Львів: Новий світ, 2010. – 232 с.
+
2. Музиченко-Козловська О.В. Соціально-економічний розвиток регіону: підручник / О.В.Музиченко-Козловська, А.В.Симак, І.А.Франів; за ред. к.е.н., доцента О.В. Музиченко-Козловської. – Львів: Новий світ - 2000, 2018. – 192 с.
 +
3. Музиченко-Козловська О.В. Регіональна економіка: Навчальний посібник. – Львів: Новий світ, 2010. – 232 с.
  
 
'''Монографії'''
 
'''Монографії'''
1. Формування і розвиток взаємодії учасників інноваційної інфраструктури: теоретичні та прикладні аспекти: колективна монографія / Козик В. В., Ємельянов О. Ю., Мрихіна О. Б. та ін.; За наук. ред. проф. В. В. Козика – Львів:  Растр-7, 2017. – 281 с. / Музиченко-Козловська О.В. Методичні підходи створення мережі туристично-інноваційних кластерів. –  С. 234 – 246
+
1. Музиченко-Козловська О.В. Методичні підходи створення мережі туристично-інноваційних кластерів / монографія «Формування і розвиток взаємодії учасників інноваційної інфраструктури: теоретичні та прикладні аспекти» // В. В. Козик, О. Ю. Ємельянов, О. Мрихіна; за наук. Ред. В. В. Козика. – Львів: Растр-7, 2017. – С. 234 – 246: колективна монографія / Козик В. В., Ємельянов О. Ю., Мрихіна О. Б. та ін.; За наук. ред. проф. В. В. Козика – Львів:  Растр-7, 2017. – 281 с. / Музиченко-Козловська О.В. Методичні підходи створення мережі туристично-інноваційних кластерів. –  С. 234 – 246
2. Просторова організація економічних систем: монографія / Ю.І. Стадницький, Т.Б. Данилович, О.В.Музиченко-Козловська, В.В. Войцеховська, А.В.Симак, А.Л. Висоцький, Ю.Ю. Стадницька. -  Львів: Новий світ - 2000, 2013. – 274 с.
+
2. Музиченко-Козловська О.В., Симак А.В., Зарицька О.Л. Просторові аспекти розвитку економіки в умовах глобалізації / Стратегії економічного розвитку: мікро- та макроекономічний рівні: колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. – Запоріжжя: Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – С. 155 – 168.  - ISBN 978-966-916-486-5.
3. Музиченко-Козловська О.В. Економічне оцінювання туристичної привабливості території: монографія / О.В.Музиченко-Козловська. - Львів: Новий світ-2000, 2012. – 176 с.
+
3. Просторова організація економічних систем: монографія / Ю.І. Стадницький, Т.Б. Данилович, О.В.Музиченко-Козловська, В.В. Войцеховська, А.В.Симак, А.Л. Висоцький, Ю.Ю. Стадницька. -  Львів: Новий світ - 2000, 2013. – 274 с.
 +
4. Музиченко-Козловська О.В. Економічне оцінювання туристичної привабливості території: монографія / О.В.Музиченко-Козловська. - Львів: Новий світ-2000, 2012. – 176 с.
  
 
'''Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях'''
 
'''Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях'''
  
 
'''Публікації у фахових виданнях'''
 
'''Публікації у фахових виданнях'''
1. Музиченко-Козловська О.В. Методика оцінювання туристичного брендингу дестинацій // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка” «Логістика». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - № 846. – С. 120 – 125.
+
1. Muzychenko-Kozlovska O. The Essence and Methodical Approaches to the Evaluation of the Tourist Potential of the Territory / O. Muzychenko-Kozlovska, A. Symak // Науковий журнал Національного університету ”Львівська політехніка” “Economics, Entrepreneuship, Management”. -  № 2 (8). -  Lviv, 2017.  – P. 69 - 74 (Index Copernicus).
2. Музиченко-Козловська О.В. Формування туристично-інноваційних кластерів у регіоні / О.В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”, 2015. – № 819. – С. 156 -166.  
+
2. Музиченко-Козловська О. В. Методика економічного оцінювання туризму Одеської області на засадах сталого розвитку / О. В. Музиченко-Козловська // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій, 2018. - № 26. – С. 67 – 74. (Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List).
3. 19. Музиченко-Козловська О.В. Стратегія просування туристичного бренда країни / О.В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка” “Логістика, 2015. - № 833. – С. 65-72.
+
3. Музиченко-Козловська О. В. Якість довкілля у системі чинників зовнішнього середовища туристичного потенціалу Причорноморського регіону / О. В. Музиченко-Козловська // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій, 2018. - № 28. – С. 48 - 52 (Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List).
4. 20. Музиченко-Козловська О.В. Теоретико-методичні засади туристичного брендингу міста (на прикладі м. Львова) / О.В.Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. - № 835. – С. 63-70.
+
4. Музиченко-Козловська О.В. Методика оцінювання туристичного брендингу дестинацій // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка” «Логістика». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - № 846. – С. 120 – 125.
 +
5. Музиченко-Козловська О.В. Формування туристично-інноваційних кластерів у регіоні / О.В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”, 2015. – № 819. – С. 156 -166.  
 +
6. Музиченко-Козловська О.В. Стратегія просування туристичного бренда країни / О.В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка” “Логістика, 2015. - № 833. – С. 65-72.
 +
7. Музиченко-Козловська О.В. Теоретико-методичні засади туристичного брендингу міста (на прикладі м. Львова) / О.В.Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. - № 835. – С. 63-70.
  
 
==Контакти==
 
==Контакти==

Поточна версія на 12:33, 5 листопада 2018

Музиченко-Козловська Оксана Володимирівна
Музич.jpg
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ДК № 042760)
Вчене звання Доцент (атестат 12ДЦ №026936)
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Посада

Доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація економіст, ОКР «спеціаліст», 2003р.

Професійна діяльність

2007 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

2001 – 2007 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій

1994 – 2001 – Національний університет «Львівська політехніка», ст. лаборант, лаборант кафедри економіки підприємства та інвестицій. За сумісництвом - асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Регіональна економіка»

Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Економічне оцінювання та регулювання туристичної привабливості території» (спеціальність 08.06.03 – організація управління, планування і регулювання економікою), 2007 р.

Участь у держбюджетній роботі

Відповідальний виконавець у держбюджетних темах:

0105U000604 «Формування інноваційного потенціалу управління організацією в сучасних умоах», 2006-2007 рр. ДР 0113U005293 "Обгрунтування інноваційно-інвестиційних стратегій, програм і проектів розвитку господарських структур, галузей та регіонів"


Почесні звання та нагороди

Грамоти Національного університету «Львівська політехніка».

Підвищення кваліфікації

2014 - навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»

2015 – стажування в Інституті регіональних досліджень Національної академії наук України

Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники 1. Музиченко-Козловська О.В. Електронний навчально-методичний комплекс «Економіка і управління підприємством» для студентів Інституту будівництва та інженерії довкілля спеціальностей 192 «Будівництво і цивільна інженерія», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» / укладач – к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій Музиченко-Козловська О. В. 2. Музиченко-Козловська О.В. Соціально-економічний розвиток регіону: підручник / О.В.Музиченко-Козловська, А.В.Симак, І.А.Франів; за ред. к.е.н., доцента О.В. Музиченко-Козловської. – Львів: Новий світ - 2000, 2018. – 192 с. 3. Музиченко-Козловська О.В. Регіональна економіка: Навчальний посібник. – Львів: Новий світ, 2010. – 232 с.

Монографії 1. Музиченко-Козловська О.В. Методичні підходи створення мережі туристично-інноваційних кластерів / монографія «Формування і розвиток взаємодії учасників інноваційної інфраструктури: теоретичні та прикладні аспекти» // В. В. Козик, О. Ю. Ємельянов, О. Мрихіна; за наук. Ред. В. В. Козика. – Львів: Растр-7, 2017. – С. 234 – 246: колективна монографія / Козик В. В., Ємельянов О. Ю., Мрихіна О. Б. та ін.; За наук. ред. проф. В. В. Козика – Львів: Растр-7, 2017. – 281 с. / Музиченко-Козловська О.В. Методичні підходи створення мережі туристично-інноваційних кластерів. – С. 234 – 246 2. Музиченко-Козловська О.В., Симак А.В., Зарицька О.Л. Просторові аспекти розвитку економіки в умовах глобалізації / Стратегії економічного розвитку: мікро- та макроекономічний рівні: колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. – Запоріжжя: Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – С. 155 – 168. - ISBN 978-966-916-486-5. 3. Просторова організація економічних систем: монографія / Ю.І. Стадницький, Т.Б. Данилович, О.В.Музиченко-Козловська, В.В. Войцеховська, А.В.Симак, А.Л. Висоцький, Ю.Ю. Стадницька. - Львів: Новий світ - 2000, 2013. – 274 с. 4. Музиченко-Козловська О.В. Економічне оцінювання туристичної привабливості території: монографія / О.В.Музиченко-Козловська. - Львів: Новий світ-2000, 2012. – 176 с.

Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях

Публікації у фахових виданнях 1. Muzychenko-Kozlovska O. The Essence and Methodical Approaches to the Evaluation of the Tourist Potential of the Territory / O. Muzychenko-Kozlovska, A. Symak // Науковий журнал Національного університету ”Львівська політехніка” “Economics, Entrepreneuship, Management”. - № 2 (8). - Lviv, 2017. – P. 69 - 74 (Index Copernicus). 2. Музиченко-Козловська О. В. Методика економічного оцінювання туризму Одеської області на засадах сталого розвитку / О. В. Музиченко-Козловська // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій, 2018. - № 26. – С. 67 – 74. (Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List). 3. Музиченко-Козловська О. В. Якість довкілля у системі чинників зовнішнього середовища туристичного потенціалу Причорноморського регіону / О. В. Музиченко-Козловська // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій, 2018. - № 28. – С. 48 - 52 (Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List). 4. Музиченко-Козловська О.В. Методика оцінювання туристичного брендингу дестинацій // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка” «Логістика». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - № 846. – С. 120 – 125. 5. Музиченко-Козловська О.В. Формування туристично-інноваційних кластерів у регіоні / О.В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”, 2015. – № 819. – С. 156 -166. 6. Музиченко-Козловська О.В. Стратегія просування туристичного бренда країни / О.В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка” “Логістика, 2015. - № 833. – С. 65-72. 7. Музиченко-Козловська О.В. Теоретико-методичні засади туристичного брендингу міста (на прикладі м. Львова) / О.В.Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. - № 835. – С. 63-70.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: oksana.v.muzychenko-kozlovska@lpnu.ua