Відмінності між версіями «Лисяк Владислав Георгійович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 
(не показано одну проміжну версію цього учасника)
Рядок 104: Рядок 104:
  
 
'''Scopus Author ID:  8265223800'''
 
'''Scopus Author ID:  8265223800'''
 
  
 
'''Scopus h-index: 2'''
 
'''Scopus h-index: 2'''
 
 
   
 
   
 
[https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8265223800 Scopus]
 
[https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8265223800 Scopus]

Поточна версія на 13:57, 12 жовтня 2018

Лисяк Владислав Георгійович
Lysiak. jpeg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 27 червня 1969 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1993 р.
Спеціальність «Автоматичне управління енергосистемами»
Галузь наукових інтересів Дослідження режимів роботи електротехнічних комплексів з електроприводними турбоагрегатами.
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент Гоголюк Петро Федорович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2017 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування, Кафедра електроенергетики та систем управління

Лисяк Владислав Георгійович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електроенергетики та систем управління, Інституту енергетики та систем керування.

Загальні відомості

Народився 27 червня 1969 року в м. Львові

Освіта

 • Середня школа № 27 м. Львова;
 • Львівський політехнічний інститут, електронергетичний факультет за спеціальністю «Автоматичне управління енергосистемами » в 1993 році.

Кандидатську дисертацію на тему «Усталені режими електротехнічного комплексу «електропостачальна система - помпова станція» [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Лисяк Владислав Георгійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 229 с. захистив у 2016 році. Науковий керівник — кндидат технічних наук, доцент Гоголюк Петро Федорович, Національний університет «Львівська політехніка».

Професійна діяльність

 • 1987 — 1989 — строкова служба в збройних силах;
 • 1993 — 1994 — стажист-дослідник ГНДЛ-90 Державного університету «Львівська політехніка»;
 • 1994 — 1998 — інженер ГНДЛ-90 Державного університету «Львівська політехніка»;
 • 1998 — 2004 — асистент кафедри електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 2004 — 2017 — старший викладач кафедри електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 2017— 2018 — старший викладач кафедри електроенергетики та систем управління Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 2018 — до тепер — доцент кафедри електроенергетики та систем управління Національного університету «Львівська політехніка».

Основні курси

 • «Керування режимами електропостачальних систем» ;
 • « Енергозабезпечення об’єктів від нетрадиційних джерел енергії ».

Наукова діяльність

Наукові інтереси

Дослідження режимів роботи електротехнічних комплексів з електроприводними турбоагрегатами

Вибрані публікації

Наукових праць — 18; методичних розробок — 29; патентів — 1.

Наукових праць — 20; навчальних посібників — 1; методичних розробок — 30; патентів — 1.

 1. Гоголюк П. Ф. Математичне моделювання усталених режимів електроприймача – асинхронний двигун – відцентрова помпа / П. Ф. Гоголюк, В.Г. Лисяк, В.C. Костишин //Вісник Нац. ун-ту "Львівська Політехніка".– 2003.– № 479.– С.58–67.
 2. Гоголюк П. Ф. Математичне моделювання усталених режимів групи агрегатів – асинхронний двигун-відцентрова помпа з послідовним сполученням гідротрактів помп / П. Ф. Гоголюк, В. Г. Лисяк, В. C. Костишин // Вісник Нац. ун–ту "Львівська Політехніка". – 2003. – № 485. – С. 30–44.
 3. Gogolyuk P. Mathematical Modeling Of A Synchronous Motor And Centrifugal Pump Combination In Steady State [Electronic resource] / P. Gogolyuk, V. Lysiak, I. Grinberg // IEEE PES Power Systems Conference & Exposition, 10–13 October 2004, New York City, NY : Conference Publications. – 2004. – Vol. 3. – P. 1444–1448. – DOI: 10.1109/PSCE.2004.1397473.
 4. Гоголюк П. Ф. Математичне моделювання усталених режимів групи агрегатів – асинхронний двигун – відцентрова помпа з паралельним сполученням гідротрактів помп / П. Ф. Гоголюк, В. Г. Лисяк, В. C. Костишин // Вісник Нац. ун–ту "Львівська Політехніка". – 2005. – № 544. – С. 47–53.
 5. Gogolyuk P. Mathematical Modeling Of Steady-State Modes Of Induction Motor-Centrifugal Pump Combination With Pump Hydraulic Tracts Combined Connection / P. Gogolyuk, V. Lysiak, V. Kostyshyn, I. Grinberg // XIII International Symposium On Theoretical Electrical Engineering ISTET’05, Lviv, Ukraine, July 4–7, 2005 : Conference Publications. – 2005. – Р. 353–356.
 6. Гоголюк П. Ф. Метод розрахунку розподілу об’ємних витрат і напорів групи агрегатів – асинхронний двигун – відцентрова помпа / П. Ф. Гоголюк, В. Г. Лисяк, В. C. Костишин // Вісник Нац. ун–ту "Львівська Політехніка". – 2006. - № 563. - С. 27-34.
 7. Гоголюк П. Ф. Математичне моделювання режимів агрегату: асинхронний двигун – відцентрова помпа з автоматичною системою керування / П. Ф. Гоголюк, В. Г. Лисяк // Вісник Нац. ун–ту "Львівська Політехніка". – 2007. – № 596. – С. 79–85.
 8. Гоголюк П. Ф. Вплив функцій частотного керування на ефективність режимів електропостачальної системи помпової станції / П.Ф. Гоголюк, В.Г. Лисяк// Вісник Приазовського державного технічного університету.– 2008.– Вип. №18.– Ч.2.– С.76-80.
 9. Gogolyuk P. Influence Of Frequency Control Strategies On Induction Motor-Centrifugal Pump Unit And Its Modes [Electronic resource] / P. Gogolyuk, V. Lysiak, I. Grinberg // Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics. – 2008. – Vol 3. – P. 656–661. - Mode of access: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=4676893. – Title from the screen.- Print ISSN: 2163-5137.- Electronic ISSN: 2163-5145. DOI: 10.1109/ISIE.2008.4676893.
 10. Лисяк В. Г. Математичне моделювання усталених режимів електропостачальної системи помпової станції / В. Г. Лисяк // Технічна електродинаміка. – К., 2008. – № 2. – С. 43–50.
 11. Гоголюк П. Ф. Математичне моделювання усталених режимів вузла навантаження електропостачальної системи з блочним помповим агрегатом / П. Ф. Гоголюк, Т. М. Гречин, В. Г. Лисяк // Вісник Нац. ун–ту "Львівська Політехніка". – 2009. – № 654. – С. 58–64.
 12. Лисяк В. Г. Узагальнена математична модель усталених режимів електропостачальної системи помпової станції / В. Г. Лисяк, П. Ф. Гоголюк // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2015. – Вип. 42. – С. 22-26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PIED_2015_42_7.
 13. Лисяк В. Г., Гоголюк П. Ф. Узагальнена математична модель усталених режимів електропостачальної системи помпової станції / Энергетика и электрификация.– 2015.– № 11 (387).– С. 8-11.– ISSN 0424-9879.
 14. Influence of Parameters of Induction Motor-Centrifugal Pump Units with Hydropaths Connected in Series on their Modes / Vladyslav Lysiak // Energy Engineering and Control Systems. – 2015. – Vol. 1. – №. 2. – ISSN: 2411-8028. – P. 85–90.
 15. Гоголюк П. Ф. Влияние параметров насосов агрегатов АД–ЦН с параллельным соединением насосов на их установившиеся режимы / П. Ф. Гоголюк, В. Г. Лысяк // Энергетика и ТЭК. – Республика Беларусь, г. Минск, 2016. – № 3. – С. 22–24. – ISSN: 1990-6633.
 16. Чабан А. В. Аналіз перехідних процесів у довгій лінії електропередач як елемента електроенергетичної системи / А.В. Чабан, В.Р. Левонюк, В.Г. Лисяк // Вісник Вінницького політехнічного інституту.– Вінниця, 2017.– № 2(131).– С. 63-69.– ISSN 1997-9266.– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvpi_2017_2_11.
 17. Лисяк В.Г. Усталені режими комплексу «система електропостачання – помпова станція» / В.Г. Лисяк, Ю.Л. Шелех, М.Б. Сабат // Електротехнічні та комп’ютерні системи.–2017.– № 25 (101).– С. 34–43.– ISSN 2221-3805 (Print).– ISSN 2221-3937 (On-line).– DOI: 10.15276/eltecs.25.101.2017.04.
 18. Лысяк В.Г. Математическая модель электротехнического комплекса системы энергоснабжения / В.Г. Лысяк, Ю.Л. Шелех, М.Б. Сабат // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики.– 2017.– Т. 17.– № 4. С. 733–743.– ISSN 2226-1494 (Print).– ISSN 2500-0373 (On-line) .– DOI: 10.17586/2226-1494-2017-17-4-733-743.
 19. V. Lysiak, M. Oliinyk. Modeling of Hydraulic Load of Electric Drive in Electrical Complex of Pumping Station. Energy Eng. Control Syst., 2018, Vol. 4, No. 1, pp. 31–36.– DOI: 10.23939/jeecs2018.01.031.
 20. Paranchuk Y. S., Lysiak V. H. Energy efficient power supply system and automatic control of the complex “power supply – pumping station” modes. Naukovyi Visnyk NHU, 2018, № 3, pp. 115–124.– doi: 10.29202/nvngu/2018-3/16.
 21. Олійник М. Й. Основи екології виробництва, пересилання та використання електричної енергії: навчальний посібник. / М. Й. Олійник, В. Г. Лисяк // Посібник рекомендовано до опублікування 15.03.2018 р. на засіданні № 34 науково-методичної ради Національного університету «Львівська політехніка» . – 125 с.


Scopus Author ID: 8265223800

Scopus h-index: 2

Scopus

Контакти

вул.С.Бандери 28а, 79013, Львів; 5 - й корпус, кімната 214

Tел. +38 (032) 258-25-23;