Відмінності між версіями «Коць Ольга Олегівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Навчальна робота)
(Навчальна робота)
Рядок 47: Рядок 47:
 
# Коць О. О. Алгоритм управління кредитними ризиками комерційних банків / О. О. Коць, С.В. Паранчук // Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2005. - №533. – с175-181.  
 
# Коць О. О. Алгоритм управління кредитними ризиками комерційних банків / О. О. Коць, С.В. Паранчук // Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2005. - №533. – с175-181.  
 
# Коць О. О. Характеристика ризиків банківської діяльності / О. О. Коць, О.М. Верес, С.В. Паранчук // Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2004. - №504. – с.80-87.
 
# Коць О. О. Характеристика ризиків банківської діяльності / О. О. Коць, О.М. Верес, С.В. Паранчук // Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2004. - №504. – с.80-87.
# Коць О. О. Алгоритм управління кредитними ризиками комерційних банків / О. О. Коць, С.В. Паранчук // Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2005. - №533. – с175-181.
 
#  Коць О. О. Управління золотовалютними резервами НБУ як інструмент реалізації грошово-кредитної політики та його вплив на економічний розвиток України / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Ю.І. Посін // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник національного університету «Львівська політехніка». В-во НУ «ЛП». – 2013. - №767. – С.140-154.
 
  
  

Версія за 16:36, 21 листопада 2017

Коць Ольга Олегівна
OKoc200.jpg
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2005
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 10.11.2011 р., ДК №000352
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 17.01.2014 р., 12ДЦ №037494
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2012 – дотепер доцент кафедри фінансів
 • 2011 – 2012 старший викладач кафедри фінансів
 • 2005 – 2011 асистент кафедри фінансів


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Гроші та кредит 1, Гроші та кредит 2, Гроші та кредит (заг.)

 1. Гроші та кредит : підручник / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, І. Ю. Кондрат, Н. Б. Ярошевич. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016. – 412 с.
 2. Коць О. О. Особливості роботи українських банків у соціальних мережах / О. О. Коць, Л. П. Бондаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №3 (189). – С. 316–324.
 3. Коць О. О. Інфляційне таргетування як стратегія ГКП: закордонний та вітчизняний досвід / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, І. Л. Данилів // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. – 2017. – №11. – C. 426-432.
 4. Kots O. O. Research of economy dollarization level in Ukraine / P. H. Ilchuk, O. O. Kots, A. S. Manzirokha // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2017. – № 93. – C. 362–370.
 5. Коць О. О. Дослідження впливу рефінансування банків на показники їхньої діяльності / О. О. Коць, Р. О. Гавдьо, Х. І.Пістун // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – 2016. – Випуск 10. – С. 819–822.
 6. Коць О. О. Перспективи діяльності фінансових супермаркетів в Україні / О. О. Коць, І. І. Скробач // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. – С.173-177.
 7. Коць О. О. Управління золотовалютними резервами НБУ як інструмент реалізації грошово-кредитної політики та його вплив на економічний розвиток України / П. Г. Ільчук, Ю.І. Посін, О. О. Коць, // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2013. - №767. – С.140-154.
 8. Коць О. О. Алгоритм управління кредитними ризиками комерційних банків / О. О. Коць, С.В. Паранчук // Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2005. - №533. – с175-181.
 9. Коць О. О. Характеристика ризиків банківської діяльності / О. О. Коць, О.М. Верес, С.В. Паранчук // Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2004. - №504. – с.80-87.


2. Фінансово-економічна діяльність

 1. Коць О. О. Класифікація ризиків промислового підприємства / О. О. Коць // Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2006. – с.96-103.
 2. Коць О. О. Аспекти управління ризиками на рівні всього підприємства у машинобудуванні / О. О. Коць // Культура народов Причерноморья. Проблемы материальной культуры – экономические науки. Научный журнал. – 2008. - №126. – с.48-50.
 3. Коць О. О. Визначення та оцінка загального рівня підприємницького ризику машинобудівного підприємства / О. О. Коць // Культура народов Причерноморья. Проблемы материальной культуры – экономические науки. Научный журнал. – 2009. - №157. – с.82-86.
 4. Коць О. О. Поняття планування структури капіталу у розрізі промислово-фінансових груп / О. О. Коць, Л. П. Бондаренко // Економічний простір : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №56/1, 2011. – С. 133-140
 5. Коць О. О. Особливості формування інформаційно-аналітичної бази функціонально-вартісного аналізу витрат машинобудівного підприємства / О. О. Коць, Свідрик Т. І. // Економічний простір : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №60, 2012. – С. 264-270
 6. Коць О. О. Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні та шляхи її активізації / О. О. Коць, Т.І. Свідрик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2014. – Вип.І (53). Економічні науки. – С.279-288.

3. Фінансове посередництво

 1. Коць О. О. Проблеми становлення і перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні / О. О. Коць, М.Є. Федевич // Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2004.- № 517. – с. 241-245.
 2. Коць О. О. Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні та шляхи її активізації / О. О. Коць, Т.І. Свідрик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2014. – Вип.І (53). Економічні науки. – С.279-288.
 3. Коць О. О. Перспективи діяльності фінансових супермаркетів в Україні / О. О. Коць, І. І. Скробач // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. (подано до друку)

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

 • «Планування науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах невизначеності», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2011 р.


Участь у держбюджетних темах

 1. ДБ/ЛАНЦ «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» (розділ 1 «Формування та обґрунтування теоретико-методологічних положень у сфері управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості», підрозділ 1.4. «Науково-технічна підготовка виробництва як основа інноваційних процесів у діяльності машинобудівних підприємств», номер державної реєстрації № 0110U001094), затвердженої Наказом МОН України від 22.07.2009 р. № 686 (акт впровадження від 30.11.2010 р.)

Участь у кафедральних темах

 1. «Проблеми балансування засобів фінансового і кредитного впливу на стабілізацію стану виробничо-господарських структур в машинобудуванні» (номер державної реєстрації № 0108U010402).
 2. Коць О. О. Використання методу аналізу ієрархій системного аналізу при плануванні науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах невизначеності / О. О. Коць, П. Г. Ільчук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. – № 2(8). – С. 53–57.


Підвищення кваліфікації

 • 2013 р. – ПАТ «Укрсоцбанк»


Основні публікації

Монографії

 1. Коць О. О. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : колективна монографія / О.О.Коць, П. Г. Ільчук, І. В.Алєксєєв, Л. П. Бондаренко, І. І. Топій, Л. С. Тревого. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2013. – 292 с.
 2. Коць О. О. Досягнення конкурентних переваг корпораціями шляхом формування інвестиційно-економічної стратегії конкурентоспроможності. Розділ 2.14 : монографія / Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємства: колективна монографія у 4 т. / О. О. Коць, П. Г. Ільчук; за ред. О. А. Паршиной. – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – Т. 2. – 334 с. – С. 121-128
 3. Коць О. О. Інноваційний розвиток підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва: особливості планування та організування : [монографія] / Кузьмін О.Є., Алєксєєв І.В., Сай Л.П., Коць О. О.– Львів: Видавництво «Растр-7», 2012. – 256 с.


Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Коць О. О. Перспективи діяльності фінансових супермаркетів в Україні / О. О. Коць, І. І. Скробач // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. (подано до друку).
 2. Коць О. О. Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні та шляхи її активізації / О. О. Коць, Т. І. Свідрик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2014. – Вип.І (53). Економічні науки. – С.279-288.
 3. Коць О. О. Управління золотовалютними резервами НБУ як інструмент реалізації грошово-кредитної політики та його вплив на економічний розвиток України / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Ю. І. Посін // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2013. - № 767. – С. 140-153.
 4. Kots O. O. Place of Scientific and Technological Production Preparation in the Forming of Enterprise Competitiveness Strategy / O. O. Kots, P. G. Ilchuk // Econtechmod. An international quarterly journal. – 2012. – Vol. 01, №3, C.23-28 (публікація у міжнародному виданні)
 5. Коць О. О. Планування науково-технічної підготовки виробництва: економічний зміст і модель здійснення / Коць О. О., Ільчук П. Г. // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2012. - №2(14). – С.104-108
 6. Коць О. О. Фактори невизначеності на етапі науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва та показники їхнього оцінювання / Коць О. О., Бондаренко Л.П. // Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 254-262
 7. Коць О. О. Особливості формування інформаційно-аналітичної бази функціонально-вартісного аналізу витрат машинобудівного підприємства / Коць О. О., Свідрик Т.І. // Економічний простір : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №60, 2012. – С. 264-270
 8. Коць О. О. Стан розвитку машинобудівного комплексу Львівської області та чинники, що на нього впливають / Коць О. О., Топій І.І., Бондаренко Л.П. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №11(182) ч.1. – С. 493-502
 9. Коць О. О. Оцінювання впливу учасників на планову структуру капіталу промислово-фінансової групи / Коць О. О., Бондаренко Л. П., Топій І. І. // Культура народов Причерноморья. Проблемы материальной культуры – экономические науки. Научный журнал. – 2012. - №227. – с.13-15.
 10. Коць О. О. Алгоритм планування науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах невизначеності / Коць О. О., Ільчук П.Г., Бондаренко Л.П. // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2011. – № 11. – С. 42–44.
 11. Коць О. О. Поняття планування структури капіталу у розрізі промислово-фінансових груп / Коць О. О., Бондаренко Л.П. // Економічний простір : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №56/1, 2011. – С. 133-140
 12. Коць О. О. Критерії планування науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах невизначеності / О. О. Коць // Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.14. – С. 106–115.
 13. Коць О. О. Використання методу аналізу ієрархій системного аналізу при плануванні науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах невизначеності / О. О. Коць, П. Г. Ільчук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. – № 2(8). – С. 53–57.


Інші публікації

 1. Коць О. О. Досягнення конкурентних переваг корпораціями шляхом формування інвестиційно-економічної стратегії конкурентоспроможності / О. О. Коць, П. Г. Ільчук // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Економіка і управління: виклики та перспективи»], (м. Дніпропетровськ, 4-5 лютого 2013 р.). – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – С. 137-139.
 2. Коць О. О. Інноваційний розвиток підприємств: сучасний стан та перспективи / О. О. Коць, Т. І. Свідрик // Сборник трудов международной научно-практической конференции [«Архитектоника фінансового пространства»], (г. Симферополь, 26-28 сентября 2012 г.). – Симферополь, 2012. – С.98-99.
 3. Коць О. О. Необхідність планування науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва / О. О. Коць, Л. П. Бондаренко, П. Г. Ільчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики»], (м. Харків, 22-23 листопада 2011 р.). – Х.: ФОП Павленко О.Г.; ВД «Інжек», 2011. – С.158-159.
 4. Коць О. О. Визначення та оцінювання адаптованості машинобудівного підприємства до умов невизначеності на етапі НТПВ / О. О. Коць, П. Г. Ільчук // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми економіки та менеджменту»], (м. Львів, 10-12 листопада 2011 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 611.
 5. Коць О. О. Впровадження обов’язкового державного медичного страхування в Україні: проблеми сьогодення / О. О. Коць, І. І. Сокур // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], (м. Умань, 19-20 травня 2011 р.). – Умань : Видавець «Сочінський», 2011. – Ч. 1. – С. 183-184.
 6. Коць О. О. Проблеми та перспективи розвитку консалтингової діяльності в Україні / О. О. Коць, І. І. Сокур // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури»], (м. Львів, 19-21 травня 2011 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 290–292.
 7. Kots O. O. Features of scientific and technical preparation of production of machine-building enterprises in the conditions of European integration of Ukraine / O. O. Kots // Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: в 2 ч. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010. – Ч.1. – С.359-362.

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Коць О. О. Фінансово-економічна діяльність. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.080101«Геодезія, картографія та землеустрій» Інституту геодезії // Коць О. О., Ільчук П.Г. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів,2012. – 185 с. – Сертифікат №106 від 31.10.12 р.

Додаткові відомості

 • Відповідальна за формування рейтингів викладачів кафедри фінансів
 • Наукові дослідження спрямовані на розроблення теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо інноваційного розвитку підприємств, впровадження систем ризик-менеджменту на підприємствах.


Кафедра фінансів