Відмінності між версіями «Коляса Любов Іванівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Основні публікації:)
Рядок 109: Рядок 109:
 
тел./факс: 258-21-34
 
тел./факс: 258-21-34
  
e-mail: vm.imfn@gmail.com
 
  
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]

Версія за 13:54, 21 листопада 2017

Коляса Любов Іванівна
Koljasa3.jpg
к.ф-м.н., асистент
Дата народження 24 грудня 1981 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Комплексний аналіз. Властивості логарифмічної похідної мероморфних функцій з логарифмічною особливою точкою в нескінченності і їх застосування.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Мохонько Анатолій Захарович. Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Коляса Любов Іванівна — кандидат фізико-математичних наук,старший викладач кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 24 грудня 1981 року.

Тема дисертації: Властивості логарифмічної похідної аналітичних і субгармонійних функцій і їх застосування[Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Коляса Любов Іванівна ;Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2010. — 143 арк. — Бібліогр.: арк.132-143.

Науковий керівник : доктор фізико-математичних наук, профессор Мохонько Анатолій Захарович. Національний університет «Львівська політехніка»

З 2010 р. — асистент кафедри вищої математики

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси:

Властивості логарифмічної похідної мезоморфних функцій з логарифмічною особливою точкою в нескінченності

Основні публікації:

Навчальні посібники:

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Мохонько А.З., Коляса Л.І. Про розв’язки лінійних диференціальних рівнянь з алгеброїдними коефіцієнтами. // Вісник НУ "Львівська політехніка«.-2007, №601. — С. 43-45.
 • Chyzhykov I. F., Kolyasa L. I. Logarithmic derivativeestimates for subharmonic functions. // Matematychni Studi’i. −2008, vol. 30, №I, p. 22- 30.
 • Mokhon’ko A.Z., Kolyasa L.I. Applications of estimates ofthe logarithmic derivative of meromorphic function with a logarithmic singularityin the analytic theory of differential equations / Дванадцята міжнароднанаукова конференція імені академіка М. Кравчука (Київ, 15-17 травня, 2008) —Матеріали конференції. — С 740.
 • Mokhon’ko A.Z., Kolyasa L.I. Estimates of the logarithmicderivative of meromorphic functions with a logarithmic singularity at infinityand their applications. // Matematychni Studii. −2007, vol. 28, № 2. — p.151-161.
 • Kolyasa L.I., Chyzhykov I.E. Logarithmic derivative estimatefor subharmonic functions // Abstracts / International Conference Analysis andTopology, Lviv, May 26 — June 7, 2008, p. 28.
 • Коляса Л.І., Мохонько А. 3. Оцінка логарифмічної похідної багатозначних мероморфних функцій. // Міжнародна конференція до 100-річчя М.М.Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди. Чернівці, 8-13 червня 2009 p., тези доповідей, с. 74-75
 • Мохонько А.З., Коляса Л.И. Об алгебраических решениях линейных дифференциальных уравнений с алгеброидными коэффициентами //Дифференциальные уравнения. Минск — 2009. — т. 45, № 8.-с. 1102-1007
 • Мохонько А.3., Мохонько В.Д., Коляса Л.І. Про мероморфні розв’язки з логарифмічною особливою точкою в нескінченності систем лінійних диференціальних рівнянь. // Вісник НУ «Львівська політехніка» Фізико-математичні науки .-2009, № 643, с 15-23.
 • L. Kolyasa, A. Mokhonko, V. Mokhonko. About meromoprphicsolutions with a logarithmic singularity at infinity of systems of the lineardifferential equations. // 13-та Міжн. конф. ім. акад. Кравчука М., 13-15травня 2010 рік. — С. 25
 • Мохонько А.З., Коляса Л.І. Властивості логарифмічноїпохідної мезоморфних функцій з логарифмічною особливою точкою в нескінченності.// Вісник Львівської політехніки. Фізико-математичні науки. — 2011.— № 696. —С. 7-10.
 • Kolyasa L.I., Mokhon’ko A.Z., Mokhon’ko V.D. Asymptotic properties of meromorphic solutions of differential equations in a neighborhood of a logarithmic singularity // Matematichni Studii. —2014. – V. 42, № 1.– P. 67 – 83.
 • Сухорольський М.А., Андрусяк І.В., Коляса Л.І. Базис у просторі функцій, аналітичних у смузі // XVI Міжнародна наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука: матеріали конф., Київ, 14-15 травня 2015 р.– Київ, 2015.—С. 178–181.
 • Зеленяк В.М., Коляса Л. І. Термопружна рівновага тришарового кругового порожнистого циліндра з тріщиною // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2016. – № 2. – С. 98-103.
 • Зеленяк В.М., Коляса Л.І., Івасик Г.В. Інтегральні рівняння задачі термопружності для кругового диска з криволінійними включеннями і тріщинами // Сімнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, Київ, 19–20 травня. – 2016. – С. 118–121.
 • Зеленяк В.М., Коляса Л. І. Моделювання двовимірного термопружного стану в пластині з тріщиною і складеним двокомпонентним включенням // Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми термомеханіки», Львів, 22–24 вересня. – 2016. – С. 165–166.
 • Зеленяк В.М., Коляса Л. І. Моделювання термопружного двовимірного стану у кусково-однорідній трикомпонентній області з тріщиною // Сьома міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації», Кам’янець-Подільський, 21–22 квітня. – 2016. – С. 80–81.
 • Мохонько А. З., Мохонько В. Д., Коляса Л. І. Про порядок зростання розв’язків лінійних диференціальних рівнянь в околі точки розгалуження / // Всеукраїнська наукова конференція «Диференціальні рівняння та проблеми аерогідродинаміки й тепломасопереносу», Дніпропетровськ, 28–30 вересня. – 2016. – С. 18.
 • Сухорольський М. А., Андрусяк І.В., Коляса Л. І. Системи степенів конформних відображень та спряжені до них системи функцій // Сьома міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації», Кам’янець-Подільський, 21–22 квітня. – 2016. – С. 219–220.

Методичні розробки:

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212

тел./факс: 258-21-34