Відмінності між версіями «Колич Ольга Іванівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 18: Рядок 18:
  
 
==Вибрані публікації==
 
==Вибрані публікації==
# Колич О.І. Становлення філософсько-правових поглядів у Київській Русі  / Митна справа №6 (78), частина 2, книга 1 листопад-грудень 2011 року. – Львів, 2011. – 372 с. – С.45-51.
+
* Колич О.І. Генеза української полемічної течії та її значення для розвитку філософсько-правової думки  
# Колич О.І.  Ідеї державності у період української гетьманської держави. Проблеми державотворення та правотворення в Україні: тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 17 лютого 2012 р.  – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 552 с. – С.237-239.
+
# Колич О.І. Конституція Пилипа Орлика як феномен української політичної та філософсько-правової думки / Актуальні аспекти підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки: ези звітної наукової конференції факультету громадської безпеки (24 лютого 2012 р.) / за ред. Т.З. Герасиміва – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 540 с. – с.425-428.
+
# Колич О.І. Людина у філософсько-правовій антропології / Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: зб. тез. – Львів, 2012. – 514 с. – С. 296-300.
+
# Колич О.І. Правова антропологія у працях українських полемістів / Колич О.І. // ІІ міжнародна науково-практична Інтернет-конфереція «Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах близького зарубіжжя». – 2012. – С.127-130.
+
# Колич О.І. Історичні умови формування полемічної течії: філософсько-правовий аспект / Державотворення та правотворення в Україні: матеріали учасників І-ї регіональної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2013 р.). – Львів: ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2013. – 202 с. – С. 149-153.
+
# Колич О.І. Роль львівських братств у розвитку філософсько-правової думки в Україні у кінці XVI – на початку XVIІ ст. / Право та психологія: Матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених LPS-2013. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 88 с. – С.24-26.
+
# Колич О.І. Філософсько-правова концепція Стефана Яворського / Державотворення та правотворення в Україні: проболеми та перспективи розвитку: матеріали учасників І-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 10 квітня 2014 р.). – Львів: ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2014. – 196 с. – С.105-108.
+
# Колич О.І. Філософсько-правові аспекти ґенези інституту права власності в Україні / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Філософські, теоретичні та методологічні проблеми юридичної науки в умовах євроинтеграції України”: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 25 квітня 2014 року. Матеріали наукових доповідей. – Тернопіль: ТзОВ “Терно-грав”, 2014. – 488 с. – С. 280-285.
+
# Колич О.І. Філософсько-правові концепти полемістів Острозької Академії / Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2014. –№807. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 256 с. – С.236-244.
+
# Колич О.І. Особливості господарсько-правових відносин у період Київської Русі / О. І. Колич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2014. – №810. – С.136-140.
+
# Колич О.І. Філософсько-правові ідеї полемістів Києво-Могилянської академії / “Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (У контексті співпраці з Європейським союзом): Матеріали  IV  міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  (Львів, 24 листопада 2014 року): тези доповідей / Відп.ред. П.О.Куцик. – Львів: Львів. комерц. академ., 2014. – 468 с. – С.175-177.
+
# Колич О.І. Філософсько-правова концепція у працях полемістів львівських братств / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.  Серія юридична. Випуск 2 (2014). -  C. 412-420.
+
# Колич О.І. Філософсько-правові ідеї Івана Вишенського / Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія юридична. Зб. наук. праць. – Львів: Камула, 2015. – Вип. №2. – 460 с. – С.43-51.
+
# Колич О.І. Філософсько-правове розуміння свободи совісті у працях українських полемістів / Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників ІІ заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). – Львів: ННІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2015. – 240 с. – С.193-196.
+
# Костів М.-М.С., Колич О.І. Характеристика філософсько-правових поглядів П.Могили / Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників ІІ заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). – Львів: ННІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2015. – 240 с. – С.197-200.
+
# Панасюк В.І., Колич О.І. Огляд філософсько-правових ідей Захарії Копистенського / Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників ІІ заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). – Львів: ННІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2015. – 240 с. – С.202-205.
+
# Тишкевич О., Колич О.І. Філософсько-правові ідеї у творчості Герасима Смотрицького / Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників ІІ заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). – Львів: ННІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2015. – 240 с. – С.214-216.
+
# Шпур А.В., Колич О.І. Значення діяльності представників братського руху XVI-XVII ст. для розвитку української філософсько-правової думки / Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників ІІ заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). – Львів: ННІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2015. – 240 с. – С. 225-227.
+
# Колич О. Философско-правовые концепции полемистов Киево-Могилянской академии / Legea si Viata  (Республика Молдова). – 2015. – №4/3. – С.46-50.
+
# Колич О.І. Аналіз філософсько-правових ідей в Україні у XVI-XVII ст / О. І. Колич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 813. – С. 125–133.
+
# Колич О.І. Філософсько-правові ідеї у творчості Мелетія Смотрицького / Захист прав і свобод людини та громадяна в умовах формування правової держави: збірник тез ІІІ Всеукр. наук.-прак. Конф. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 192 с. – С.112-115.
+
# Колич О.І. Філософсько-правові ідеї соціальної рівності у полемічній літературі  / О. І. Колич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – №824. – С.258-264.
+
# Колич О.І. Ідеї національного визволення у філософсько-правових поглядах полемістів / О. І. Колич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – №825. – С.162-166.
+
# Колич О.І. Інституційні форми філософсько-правових концепцій полемічної літератури / О.І.Колич // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (у контексті євро інтеграційних процесів): матеріали V науково-практичної інтернет-конференції 30 листопада 2015р. – Львів: Львівська комерційна академія. – С.183-186.
+
# Колич О.І. Демократична та патріотична спрямованість в українській полемічній літературі: філософсько-правовий аналіз / О.І.Колич // Юридична наука, №11 (53). – 2015. – С.31-42.
+
# Колич О.І. Генеза української полемічної течії та її значення для розвитку філософсько-правової думки  
+
  
 
==Наукова діяльність.==
 
==Наукова діяльність.==

Версія за 12:23, 12 вересня 2018

Колич Ольга Іванівна
Колич.jpg
к. юр. н., ст. викл.
Дата народження 3 квітня 1989 року
Місце народження місто Перемишляни Львівської області.
Alma mater Львівська комерційна академія
Дата закінчення 2011
Спеціальність правознавство
Кваліфікаційний рівень юрист
Поточне місце роботи кафедра теорії та філософії права, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»]

Колич Ольга Іванівна — кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

У 2011 році закінчила магістратуру юридичного факультету Львівської комерційної академії. Спеціальність - правознавство.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Філософсько-правова концепція української полемічної літератури».

Професійна діяльність

У 2010-2011 році працювала завідувачем кабінету інформаційного забезпечення юридичного факультету інформаційно-навчального інституту Львівської комерційної академії.

У 2011 році прийнята на посаду асистента кафедри теорії та філософії права інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Навчально-методична робота

Як асистент кафедри працює над вдосконаленням навчально-методичного комплексу із дисциплін «Соціологія права» та «Культурологія права ч.2», зокрема: робочої навчальної програми, програми навчальної дисципліни, методичних рекомендацій для проведення семінарських занять (для кожного семінарського заняття окремо), лекційного фонду.

Вибрані публікації

  • Колич О.І. Генеза української полемічної течії та її значення для розвитку філософсько-правової думки

Наукова діяльність.

Працює над дослідженням виникнення і становлення філософсько-правових поглядів, а також філософсько-правового осмисленням засад утворення та розвитку суспільних відносин в Україні та країнах Західної Європи. Колич О.І. працює над дослідженням проблемних питань філософії права, зокрема антропології та аксіології права.

Навчаючись у магістратурі, працювала над написанням магістерської роботи на тему: «Філософія господарсько-правових відносин Середньовіччя», у якій досліджувала концепцію розвитку галузей господарства, його інституцій та категорій; давала всебічний аналіз конкретних проблем господарського розвитку провідних європейських країн та України в певні періоди їхньої історії. Шляхом вивчення філософсько-правового аспекту господарських відносин, у даній роботі було поєднано філософські, правові та історико-економічні знання.


Громадська діяльність.

З 2008 по 2010 роки працювала у Лізі студентів-правників Львівської комерційної академії, яка займається правопросвітницькою та правозахисною діяльністю; допомагає у підтримці та реалізації прав та інтересів громадян шляхом надання безплатних юридичних консультацій.


Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 327

E-mail: TFP_INPP@lp.edu.ua; tfp2014@i.ua