Ковальчук Анатолій Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ковальчук Анатолій Михайлович
6.jpg
старший викладач
Дата народження 12 травня 1948 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський університет імені І. Франка
Дата закінчення 1971 р.
Спеціальність Математика,викладання математики, програмування
Галузь наукових інтересів наукові дослідження ООП на C++

Шифрування і дешифрування зображень з використанням елементів алгоритму RSA

Кваліфікаційний рівень Математик,викладач математики
Поточне місце роботи кафедра інформаційних технологій видавничої справи, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Ковальчук Анатолій Михайлович — старший викладач кафедри інформаційних технологій видавничої справи, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 12 травня 1948 року

Персональна інформація

Знання мов: Українська, Російська, Англійська, Польська — відмінний рівень;

Досвід 14 років педагогічної та наукової діяльності

Член методичної ради інституту комп’ютерних наук та інформаційнихтехнологій

Голова навчально-методичної комісії по спеціальності 0927

Освіта

1966-1971р.р. — Львівський національний університет імені І. Франка,механіко-атематичний факультет, Математика, викладання математики,програмування, Математик, викладач математики

Професійна діяльність:

2011 — по даний час — старший викладач кафедри інформаційних технологій видавничої справи Національного університету «Львівська політехніка».

2000-2011 р.р. — Асистент, ст. викладач кафедри АСУ Національного університету «Львівська політехніка».

1995-2000 р.р. — Провідний інженер математик — програміст, Карпатське відділення інституту геофізики АН України

1973-1995 р.р. — Старший інженер, старший інженер-програміст,завідуючий виробничою групою, Центр математичного моделювання при ІППММ АН України ім. Я.С.Підстригача

1971-1973 р.р. — Командир лінійного вогневого взводу, лейтенант,старший лейтенант, Міністерство оборони СРСР, Служба в Радянській Армії

Педагогічна діяльність

розробка навчальних курсів,

керівництво дипломними проектами і магістерськими роботами,

Курси, які викладає:

 • Інструментальні засоби проектування та розробки автоматизованих систем

Наукові інтереси

 • наукові дослідження ООП на C++
 • Шифрування і дешифрування зображень з використанням елементів алгоритму RSA

Вибрані публікації

 1. Аналіз методів суміщення в наборах однотипних зображень / Д.Пелешко, А. Ковальчук, О. Савицький, С. Мудрий // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. :Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 308­315. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 672). — Бібліогр.: 74 назви.
 2. Афінні перетворення в модифікаціях алгоритму RSA шифрування зображень] / А. М. Ковальчук, Д. Д. Пелешко, Н. О. Кустра, Ю. Ю. Рашкевич //Техн. вісті / Укр. інж. т-во у Львові. — 2010. — № 1 (31), 2 (32). — С. 28-30.— Бібліогр.: 5 назв.
 3. Використання математичних статистик для суміщення зображеньнабору / Ю. М. Рашкевич, Д. Д. Пелешко, А. М. Ковальчук, Н. О. Кустра //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю.М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 161-169. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 686). -Бібліогр.: 7 назв.
 4. Застосування алгоритму RSA у шифруванні і дешифруванні елементів локально-скінченного топологічного покриття зображення як компакту /А. Ковальчук, Є.Кузнєцов, Ю. Артимич // Комп’ютерні науки та інформаційнітехнології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — С. 87-90. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №686). — Бібліогр.: 4 назви.
 5. Застосування фрактальних алгоритмів для шифрування і дешифрування зображень / Л. Фабрі, А. Ковальчук, М. Ступень // Комп’ютернінауки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич.— Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 262-267. — (Вісник / Нац. ун-т«Львів. політехніка» ; № 672). — Бібліогр.: 5 назв.
 6. Зміна роздільної здатності зображень на основі власних векторів матриць-операторів, індукованих з піксельних наборів / Д. Д. Пелешко, А. М. Ковальчук, Н. О. Кустра // Моделювання та інформ. технології : зб. наук.пр. / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. — Вип. 54. — К., 2010.— С. 180-187.
 7. Постановка задач факторизації та майже факторизації натопологіях зображень / Д. Д. Пелешко, А. М. Ковальчук, Н. О. Кустра //Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI’2010 : зб. наук. пр. міжнар. наук. конф., 17-21 трав. 2010 р.,Євпаторія, Україна : у 2 т. / Херсон. нац. техн. ун-т [та ін.]. — Херсон, 2010.— Т. 1. — С. 383-387. — Бібліогр.: 9 назв. — Парал. тит. арк. англ., рос.
 8. Про одне застосування алгоритму RSA для шифрування і дешифрування зображень з чітко виділеними контурами / Ю. Рашкевич, А.Ковальчук, Д. Пелешко // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб.наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки,2010. — С. 41-44. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 672). —Бібліогр.: 4 назви.
 9. Шифрування і дешифрування зображень з використанням елементів алгоритму RSA тернарними дробово-лінійними формами / А. Ковальчук //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю.М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 170-175. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 663). -Бібліогр.: 4 назви.
 10. Шифрування та дешифрування зображень з використаннямелементів алгоритму RSA дробово-раціональними N-арними формами / А. М.Ковальчук, Д. Д. Пелешко, H. О. Кустра // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2010. -Вип. 20.4. — С. 285-289. — Бібліогр.: 4назви.
 11. Assesment and prediction tools for information-analyticalsystem of entrprises /I. Tsmots, A. Kovalchuk, R. Rubakha // Computer scienceand information technologies : proc. of the V Intern. sci. and techn. conf.CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv: Publ. House Vezha and Co, 2010. — P. 74.
 12. Interval estimation of set images statistical parameters /Yu. Rashkevych, D. Peleshko, A. Kovalchuk // Перспективні технології і методипроектування МЕМС : матеріали шостої міжнар. конф. MEMSTECH 2010, 20-23 квіт.2010, Поляна, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вежа і Ко, 2010.— C. 181-183. — Bibliogr.: 2 titles. — Парал. тит. арк. англ.
 13. The set images superposition based upon the images colourdispersion / Yu. M. Rashkevych, D. Peleshko, A. Koval’chuk, N. Kustra //Computer science and information technologies : proc. of the V Intern. sci. andtechn. conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Uk­raine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010. — P. 37-39.-Bibliogr.: 4 titles.
 14. The use of quadratic forms to increase strength of the encryptionof binary affine loop transformation / A. Kovalchuk, D. Peleshko, Yu.Rashkevych // Computer science and information technologies : proc. of the VIntern. sci. and techn. conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010. -P. 19-21. —Bibliogr.: 3 titles.

Контакти

вул. Ст.Бандери, 28а,, 79013, Львів; 5-й корпус,кімната 908

Tел. +38 (032) 258-24-04, fax (032) 258-26-63

e-mail: itvs.ikni@gmail.com , ikni_info@lp.edu.ua