Відмінності між версіями «Кельман Михайло Степанович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 28: Рядок 28:
 
===Публікації===
 
===Публікації===
  
# Кельман М. С. Юридична наука як об’єкт методологіч¬ного дослідження : монографія / М. С. Кельман. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 348 с.
 
# Кельман М. С. Юридична наука : проблеми методології : монографія / М. С. Кельман. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 492 c.
 
# Громадський контроль в Україні як інститут громадянського суспільства: теоретико-правовий аспект: монографія / М. С. Кельман, Т. В. Наливайко. – Львів: «Тернограф», 2015. – 160 с. (9,3 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Кельман М. С. Загальна теорія держави і права / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М. Хома : підручник. – 3-тє видання, стереотипне. – Львів : «Новий світ-2000», 2013. – 584 с.
 
 
# Кельман М. С. Загальна теорія держави і права: підручник / М. С. Кельман. – Київ: «Кондор», 2016. – 716 c. (58,18 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Кельман М. С. Загальна теорія держави і права: підручник / М. С. Кельман. – Київ: «Кондор», 2016. – 716 c. (58,18 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
# Кельман М. С. Теорія держави : навчальний посібник / М. С. Кельман. – Тернопіль : Поліграфіст, 1997. – 351 с.
 
# Кельман М. С. Теорія права : навчальний посібник / М. С. Кель¬ман. – Тернопіль : Поліграфіст, 1998. – 382 с.
 
# Кельман М. С. Теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття, принципи, основні засади) / [авторський колектив]. – Львів : ЛьвДУВС, 2003. – 180 с.
 
# Кельман М. С. Правознавство : навчальний посібник / М. С. Кельман. – Львів : «Новий світ-2000», 2006. – 516 с.
 
# Кельман М. С. Методологія наукових досліджень : навчальний посібник / М. С. Кельман. – Львів, 2006. – 148 с.
 
# Кельман М. С. Основи правознавства : навчальний посібник / М. С. Кельман. – Львів : «Новий світ-2000», 2007. – 423 с.
 
# Кельман М. С. Загальна теорія держави і права : методологічні проблеми розвитку та системний аналіз / М. С. Кельман. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2007. – 252 с.
 
# Кельман М. С., Кельман Л. М. Загальна теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття) : навчальний посібник з гри¬фом МОН України / М. С. Кельман, Л. М. Кельман. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2008. – 212 с.
 
 
# Методологія як форма мислення і складова культури дослідника: навчальний посібник / М. С. Кельман, О. С. Котуха, І. М. Коваль. – Львів: Растр-7, 2017. – 220 c. (11,34 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Методологія як форма мислення і складова культури дослідника: навчальний посібник / М. С. Кельман, О. С. Котуха, І. М. Коваль. – Львів: Растр-7, 2017. – 220 c. (11,34 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
# Кельман М. С. Основи правознавства. Типові тести для зовнішнього незалежного оцінювання / М. С. Кельман. – Тер¬нопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2008. – 448 с.
 
# Кельман М.С. Десять засад демократії / М. С. Кельман // Право України – 1996. – №8. – С. 7-10.
 
# Кельман М. С. Нація, держава, національно-державницька ідеологія / М. С. Кельман // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Вип. 3. – 1996. – С. 3-10.
 
# Кельман М. С. Правовий статус суддів Конституційних Судів в країнах національних правових систем континенталь¬ного права / М. С. Кельман // Держава і право: Збірник нау¬ко¬вих праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 7. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Спілка юристів України; Видавничий Дім «Юридична книга», 2000. – С. 165-169.
 
# Кельман М. С. Конституційний контроль : історико-пра¬вовий порівняльний аналіз / М. С. Кельман // Вісник Львів¬ського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – 2000. – Вип. 1. – С. 23-30.
 
# Кельман М. С. Правові питання організації та діяль¬нос¬ті конституційного контролю / М. С. Кельман // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 3. – К. : Інс¬титут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Спілка юристів України; Видавничий Дім «Юридична книга», 2000. – С. 122-131.
 
# Кельман М. С. Органи конституційного контролю як засіб захисту Конституції / М. С. Кельман // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – 2000. – Вип. 2. – С. 13-18.
 
# Кельман М. С. Підсумкові акти конституційної юрис¬дик¬ції зарубіжних країн і їх юридична природа / М. С. Кельман // Право Ук¬раїни – 2000. – № 10. – С. 124-127.
 
# Кельман М. С. Порівняльне правознавство та теорія держави і права / М. С. Кельман // Вісник інституту внутрішніх справ при НАВС України – 2002. – № 2. – С. 220-222.
 
# Кельман М. С. Шлях до громадського суспільства – соціальна основа держави, влади і демократії / М. С. Кельман // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник Ю. І. Тант. – Вип. 4. – Тернопіль, 2002. – С. 39-47.
 
# Kelman M. S. Aspekte der Analyse der methodologischen Probleme des Verhaltnisses zwishen dem staat und Recht / M. S. Kelman «DEN MODERNEN KANSTITUTIONAL ISMUS». – 2002. – № 2. – S. 253-265.
 
# Кельман М. С. Аналіз традиційності і новацій у розвитку теорії держави і права / М. С. Кельман // Право України. – 2006. №9. – С.38-42.
 
# Кельман М. С. Методологія права на сучасному етапі державотворення / М. С. Кельман // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – 2007. – Вип. 3. – С. 3-14
 
# Кельман М. С. Єдність переривчастості і безперервності в розвитку науки про державу і право / М. С. Кельман // Державо і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 3. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – С. 34-41.
 
# Кельман М. С. Диференціація й інтеграція у розвитку юриспруденції як взаємодіючі тенденції / М. С. Кельман // Право України. – 2008. – №8. – С. 48-52.
 
# Кельман М. С. Проблеми методології сучасного правознавства / М. С. Кельман // Вісник МНТУ: Збірник наукових праць. – №2. – 2008. – С. 59-69.
 
# Кельман М. С. Філософсько-методологічні засади юридичної науки / М. С. Кельман // Держава і право. – Вип. 43. – 2009. – С. 19-24.
 
# Кельман М. С. Аспекти аналізу методологічних проблем співвідношення держави та права / М. С. Кельман // Право України. – 2009. – №2. – С. 60-68.
 
# Кельман М. С. Аспекти методологічних проблем правознавства у контексті сучасних соціальних процесів / М. С. Кельман // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2009. – №1. – С. 29-37.
 
# Кельман М. С. Методологічна ситуація у сучасному правознавстві / М. С. Кельман // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 1. – С. 3-11.
 
# Кельман М. С. Методологічне значення юридичних конструкцій / М. С. Кельман // Актуальні проблеми політики. – 2009. – Вип. 38. – С. 106-113.
 
# Кельман М. С. Методологічні позиції щодо формування юридичних понять і предмета правознавства / М. С. Кельман // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – №... – С.
 
# Кельман М. С. Методологічні проблеми кризи наукової свідомості / М. С. Кельман // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2009. – Вип. 2. – С. 3-9.
 
# Кельман М. С. Методологічне значення і предмет загальної теорії права і держави / М. С. Кельман // Держава і право. – 2009. – Вип. 44. – С. 44-50.
 
# Кельман М. С. Методологічні труднощі правознавства у перехідних соціальних процесах (як один із факторів дієвої боротьби з організованою злочинністю та корупцією) / М. С. Кельман // Боротьба з організованою злочинністю і ко¬руп¬цією (теорія і практика). – 2009. – № 20. – С. 200-206.
 
# Кельман М. С. Методологія формування юридичних понять і предмета правознавства / М. С. Кельман // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 4. – С. 3-12.
 
# Кельман М. С. Наука і методологія як феномен куль¬ту¬ри / М. С. Кельман // Університетські наукові записки. – 2009. – № 2 (30). – С. 400-405.
 
# Кельман М. С. Об’єкт і предмет юридичної науки. / М. С. Кельман // Держава і право. – Вип. 45. – 2009. – С. 8-13.
 
# Кельман М. С. Проблеми методології юридичної науки у співвіднесенні з відповідною проблематикою інших наук / М. С. Кельман // Право і суспільство. – 2009. – №3. – С. 3-8.
 
# Кельман М. С. Розуміння методології правознавства в юридичній літературі / М. С. Кельман // Вісник Донецького юридичного інституту «Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності». – 2009. – №2. – С. 3-13.
 
# Кельман М. С. Співвідношення методу і методологіч¬но¬го підходу у юридичній науці / М. С. Кельман // Науковий віс¬ник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 3. – С. 3-14.
 
# Кельман М. С. Українська юридична наука та процеси переосмислення щодо методологічних традицій (питання теорії) / М. С. Кельман // Науково-аналітичний журнал «Митна справа». – 2009. – №6 (66) – С. 24-28.
 
# Кельман М. С. Філософсько-методологічна ситуація сучасного правознавства / М. С. Кельман // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць. – 2009. – №2 (43). – С. 30-38.
 
# Кельман М. С. Теоретико-методологічні підходи до аналізу співвідношення громадянського суспільства та дер¬жави / М. С. Кельман // Право України. – 2010. – № 6. – С. 93-101.
 
# Кельман М. С. Питання методу і методологічного під¬ходу у межах теорії права / М. С. Кельман // Проблеми теорії та історії держави і права : збірник статей [за ред. Ю. С. Шемшученка, О. К. Маріна, І. С. Грищенка; упор. О. В. Кресін, І. М. Ситар]. – К., Львів : ЛьвДУВС, 2011. – С. 3-7.
 
# Кельман М. С. Методології правознавства: осмислення розмаїття правової проблематики / М. С. Кельман // Проблеми держави і права. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія». –  2012 р. – Вип. 7. – С. 63-74.
 
# Кельман М. С. Методологічна ситуація в порівняльно¬му правознавстві та тенденції розвитку його методології / М. С. Кельман // Науковий вісник Міжнародного гуманітарно¬го університету. – 2013. – № 5. – С. 4-7.
 
# Кельман М. С. Окремонауковий рівень методології піз¬нання / М. С. Кельман // Збірник наукових статей : Загально¬теоретичне правознавство, верховенство права та Україна в 2013. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013 – С. 126-137.
 
# Кельман М. С. Гносеологія юридичної методології / М. С. Кельман // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2014. – № 801. – С. 70-75.
 
# Кельман М. С. Юридичний метод у сучасному правознавстві / М. С. Кельман // Збірник наукових статей [відп. ред. Ю. С. Шемчушенко та С. В. Батанов]. – К. : Юридична думка, 2014. – С. 171-189.
 
# Кельман М. С. Гносеологія юридичної методології / М. С. Кельман // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Юридичні науки". - 2014. - № 801. – С. 70 – 75. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Кельман М. С. Юридичні конструкції як елемент юридичної діяльності / М. С. Кельман // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2015. – № 845. – С. 390 – 396. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Кельман М. С. Методологія сучасного правознавства : становлення та основні напрями розвитку / М. С. Кельман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 100 – 113. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Кельман М. С. Методологічні проблеми у сучасному правознавстві, перспективи та тенденції розвитку його методології / М. С. Кельман // Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія юридична. – 2015. –  № 2. – С. 23 – 31. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
 
# Кельман М. С. Переосмислення методології сучасного правознавства / М. С. Кельман // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2016. – №837. – С. 258 – 264. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Кельман М. С. Переосмислення методології сучасного правознавства / М. С. Кельман // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2016. – №837. – С. 258 – 264. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
# Кельман М. С., Кельман* Р. Сучасні соціальні проблеми у молодіжному середовищі // Історико-правовий  часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – 2016. – № 2(8). – C. 17–20. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
 
# Кельман М. С. Співвідношення методу і методологічного підходу у правовій науці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2016. – № 850. – C. 204–211. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Кельман М. С. Співвідношення методу і методологічного підходу у правовій науці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2016. – № 850. – C. 204–211. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Кельман М. С. Використання методів моделювання при прогнозуванні державно-правових явищ // Публічне право. – 2017. – № 1(25). – C. 136–145. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (Google Scholar, Index Copernicus International)
 
# Кельман М. С. Використання методів моделювання при прогнозуванні державно-правових явищ // Публічне право. – 2017. – № 1(25). – C. 136–145. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (Google Scholar, Index Copernicus International)
Рядок 93: Рядок 36:
 
# Кельман М. С. Методологія дослідження правотворчості у правовій державі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2017. – № 861. – P. 130–136. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Кельман М. С. Методологія дослідження правотворчості у правовій державі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2017. – № 861. – P. 130–136. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Кельман М. С. Методологічні підходи до аналізу співвідношення громадянського суспільства та держави // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. – 2017. – Т.4. – C. 31–40. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Кельман М. С. Методологічні підходи до аналізу співвідношення громадянського суспільства та держави // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. – 2017. – Т.4. – C. 31–40. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
# Кельман М. С. Формулювання проблеми виявлення логіки розвитку теоретичної науки про державу і право / М. С. Кельман // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи. Матеріали Першої звітної наукової конференції. – Львів, 2007. – С. 26-28.
 
# Кельман М. С. Проблеми методології сучасного правознавства / М. С. Кельман // Актуальні питання реформування правової системи України : Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 1-2 червня 2007р.) [Уклад. Т. Д. Климчук, М. Д. Якушев]. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського Державного Університету ім. Лесі Українки, 2007. – С.45-50.
 
# Кельман М. С. Методологічні проблеми співвідношення держави, права та суспільства / М. С. Кельман // Роль суспільно-політичних дисциплін у формуванні світогляду правників ОВС : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 23 травня 2008р.) [За ред. М. П. Гетьманчука, В. С. Бліхара]. – Львів : ЛДУВС, 2008. – С. 32-96.
 
# Кельман М. С. Державно-правові погляди Т. Г. Шевченка / М. С. Кельман // Взаємодія громадян та правоохоронних органів в контексті формулювання правової держави: правові, історичні, філософські та психологічні аспекти : Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів : ЛДУВС, 2008. – С. 129-132.
 
# Кельман М. С. Проблеми методології сучасного правознавства / М. С. Кельман // Україна в євроінтеграційних процесах: проблеми і перспективи: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій пам’яті Президента МНТУ Академіка Юрія Бугая (м. Київ, 18 травня 2007р.). – К. : МНТУ, 2008. – С. 59-69.
 
# Кельман М. С. Структурні елементи методології / М. С. Кельман // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (м. Київ, 31 січня 2008р.) [ред. кол.: Є. М. Моісеєв, О. М. Джужа, М. В. Костицький та ін.]. – К. : Київський національний університет внутрішніх справ, 2009. – С. 3-11.
 
# Кельман М. С. Методологічні проблеми молоді у контексті формування правової держави / М. С. Кельман // Принцип гуманізму та верховенства права як умова розвитку демократичної, соціальної, правової держави (пам’яті професора В. В. Копейчикова) : матеріали міжвуз. наук. – теорет. конф. – К. : Київ. Ун-т внутр. справ, 2009. – С.117-122.
 
# Кельман М. С. Методологічне значення юридичних конференцій / М. С. Кельман // Держава і право : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Миколаїв, 27-28 листопада 2009р.). – Миколаїв : Міон, 2009. – С. 19-20.
 
# Кельман М. С. Методологічні питання розвитку юри¬дич¬ної науки у світлі сучасних наукових досліджень / М. С. Кельман // Філософські, методологічні й психологічні проб¬леми права: тези доп. ІІІ Всеукр. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 23 квітня 2010 р.). – К., 2010. – С. 23-25.
 
# Кельман М. С. Порівняльне правознавство та теорія права / М. С. Кельман // ІІ Міжнародний науковий симпозіум «Дні порівняльного правознавства» (м. Яремче, 22-23 квітня 2010 р.) – К. : Логос, 2010 – С. 68–70.
 
# Кельман М. С. Роль юридичної освіти у суспільстві / М. С. Кельман // Роль юридичної освіти у суспільстві, керова¬но¬му верховенством права : завдання для України : матеріали науково-практичної конференції (м. Львів, 20-23 жовтня 2011 р.) – Львів, 2011. – С. 2-5.
 
# Кельман М. С. Права людини в контексті методології сучасного правознавства / М. С. Кельман // Державотворення та правотворення в Україні крізь призму дотримання прав людини: ретроспективи, сучасні проблеми та наукове прогнозування : тези доповідей III Всеукраїнського «Круглого столу» (м. Львів, 9 грудня 2011 р.). – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – С. 87-99.
 
# Кельман М. С. Особливості окремо наукової методоло¬гії пізнання / М. С. Кельман // Проблеми державотворення та правотворення в Україні : тези доп. звіт. наук. конфер. (м. Львів, 17 лютого 2012 р.). – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – С. 5-7.
 
# Кельман М. С. Історико-юридичний порівняльний метод : підхід до розуміння: матеріали ІV Міжнародної наукової конференції (27-29 квітня 2012 р.). – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 49-53.
 
# Кельман М. С. Окремо науковий рівень у правознавстві / М. С. Кельман // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права : збірник матеріалів V Міжнародної науково-теоретичної конференції (м. Київ, 17 листопада 2012р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012 – С. 94-96.
 
# Кельман М. С. Праворозуміння як запорука ефективної протидії злочинності в Україні / М. С. Кельман, А. О. Шидловська // Перспективи втілення демократичних цін¬нос¬тей та реалізація прав людини в Україні: збірник матеріа¬лів підсумкової науково-теоретичної конференції (м. Київ, квітень 2013 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – С. 265-266.
 
 
# Кельман М. С. До питання про можливість створення універсальної теорії права / М. С. Кельман // Міжнародна юридична науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми взаємодії суспільства і держави у сучасному правовому просторі» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http : // www.zodom.org. / polit. – 091204122802.
 
# Кельман М. С. До питання про можливість створення універсальної теорії права / М. С. Кельман // Міжнародна юридична науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми взаємодії суспільства і держави у сучасному правовому просторі» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http : // www.zodom.org. / polit. – 091204122802.
# Кельман М. С. Методологічна цілеспрямованість розвитку правової системи / М. С. Кельман // Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності : генезис та напрями вдосконалення : Збірник матеріалів Всеукраїнської юридичної науково-практичної конференції (11 квітня 2014 року). – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2014. – С. 33-43.
 
# Кельман М. С. Методологія юридичного письма / М. С. Кельман // Х Всеукр. наук. практ. конф. (м. Київ, 28 листопада 2014 р.). – К. : Нац. Акад. внутр. справ, 2014. – С. 99-101.
 
# Кельман М.С. Ідеологічні викривлення методології у діяльності юриста / М. С. Кельман // Філософські, теоретичні та методологічні проблеми юридичної науки в умовах євроінтеграції України : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 25 квітня 2014р.). – 2014. – С. 245-249.
 
 
# Кельман М. С. Аспект методології права (філософа з небуття) / М. С. Кельман // Історія і сучасність філософії права : до 190-річчя від дня народження Памфіла Юркевича : матеріали учасників всеукраїнської конференції (м. Львів, 19 травня 2016 року). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 34 – 43. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Кельман М. С. Аспект методології права (філософа з небуття) / М. С. Кельман // Історія і сучасність філософії права : до 190-річчя від дня народження Памфіла Юркевича : матеріали учасників всеукраїнської конференції (м. Львів, 19 травня 2016 року). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 34 – 43. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Кельман М. С. Діяльність громад Львівщини у сфері забезпечення екологічної безпеки / М. С. Кельман // Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір: збірник матеріалів Круглого столу (м. Львів, 12 травня 2016 року). – Львів: ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 11 – 14. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Кельман М. С. Діяльність громад Львівщини у сфері забезпечення екологічної безпеки / М. С. Кельман // Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір: збірник матеріалів Круглого столу (м. Львів, 12 травня 2016 року). – Львів: ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 11 – 14. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)

Поточна версія на 12:41, 12 вересня 2018

Кельман Михайло Степанович
Кельман.jpg
Дата народження 5 січня 1954 року.
Alma mater Львівський інститут внутрішніх справ
Спеціальність «Правознавство»
Галузь наукових інтересів Правоохоронна функція правової держави
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий ступінь доктор юридичних наук.
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2012
Поточне місце роботи кафедра теорії та філософії права, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Кельман Михайло Степанович — доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

У 2012 р. – присвоєно вчене звання професора.

У 2013 р. захистив дисертаційне дослідження «Методологія сучасного правознавства: стан та основні напрями розвитку» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01.

Має державні, відомчі нагороди та відзнаки українських християнських церков.

Полковник міліції у відставці.

Ветеран органів внутрішніх справ України. Ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у зоні відчуження.

Навчальна робота

Навчально-методична робота

Викладає навчальні дисципліни

 • «Методологія сучасного правознавства»

Здійснює керівництво курсовими роботами та керує дипломними роботами.

Наукова робота

Публікації

 1. Кельман М. С. Загальна теорія держави і права: підручник / М. С. Кельман. – Київ: «Кондор», 2016. – 716 c. (58,18 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 2. Методологія як форма мислення і складова культури дослідника: навчальний посібник / М. С. Кельман, О. С. Котуха, І. М. Коваль. – Львів: Растр-7, 2017. – 220 c. (11,34 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 3. Кельман М. С. Переосмислення методології сучасного правознавства / М. С. Кельман // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2016. – №837. – С. 258 – 264. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 4. Кельман М. С. Співвідношення методу і методологічного підходу у правовій науці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2016. – № 850. – C. 204–211. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 5. Кельман М. С. Використання методів моделювання при прогнозуванні державно-правових явищ // Публічне право. – 2017. – № 1(25). – C. 136–145. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (Google Scholar, Index Copernicus International)
 6. Кельман М. С., (Коваль** І. М.) Методологія дослідження як наукове пізнання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2017. – № 855. – C. 199–204. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 7. Кельман М. С. Методологія дослідження правотворчості у правовій державі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2017. – № 861. – P. 130–136. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 8. Кельман М. С. Методологічні підходи до аналізу співвідношення громадянського суспільства та держави // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. – 2017. – Т.4. – C. 31–40. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 9. Кельман М. С. До питання про можливість створення універсальної теорії права / М. С. Кельман // Міжнародна юридична науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми взаємодії суспільства і держави у сучасному правовому просторі» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http : // www.zodom.org. / polit. – 091204122802.
 10. Кельман М. С. Аспект методології права (філософа з небуття) / М. С. Кельман // Історія і сучасність філософії права : до 190-річчя від дня народження Памфіла Юркевича : матеріали учасників всеукраїнської конференції (м. Львів, 19 травня 2016 року). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 34 – 43. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 11. Кельман М. С. Діяльність громад Львівщини у сфері забезпечення екологічної безпеки / М. С. Кельман // Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір: збірник матеріалів Круглого столу (м. Львів, 12 травня 2016 року). – Львів: ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 11 – 14. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 12. Кельман М. С. Право як феномен природи / М. С. Кельман // Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика: міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 18-19 квітня 2016 року). – 2016. – С. 48 – 54. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 13. Кельман М. С. Методологія сучасних наукознавчих підходів у державотворенні / М. С. Кельман // Актуальні проблеми державно-правового розвитку в контексті євро інтеграційних процесів: міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 23 червня 2016 року). – 2016. – С. 35 – 39. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 14. Кельман М. С. Роздуми про еволюційні зміни в Україні: культуру, цінності, націоналізм, демократію і гідність / М. С. Кельман // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (м. Львів, 11 квітня 2016 року). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 22 – 28. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 15. Кельман М. С. Конструктивна роль поняття «підхід», «метод», «спосіб» у царині правового буття // Проблеми законодавчого регулювання, порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : Тези міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2-3 листопада 2017р.). – 2017. – C. 56–61. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 16. Кельман М. С. Осмислення методології дослідження нормативно-правового регулювання новітніх релігійних рухів // Нормативно-правове регулювання діяльності новітніх релігійних рухів і сект: міжнародний досвід та українські перспективи : збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 30-31 березня 2017 року). – 2017. – C. 74–77. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 17. Кельман М. С. Проблеми суверенітету на сучасному етапі державотворення // Проблеми формування національної правової системи України та її адаптації до європейського права : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 5-6 травня 2017р.). – 2017. – C. 96–101. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 18. Кельман М. С. Рівні та категорії методології у педагогічній і професійній правознавчій діяльності // Правові, соціально-психологічні та інформаційні процеси в контексті державотворення в процесі євроінтеграції : збірник матеріалів науково-практичної конференції (Львів, 8–9 лютого 2016 року). – 2016. – C. 132–134. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 19. Кельман М. С. Фрагментарність сувернітету: осмислення проблеми // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 30 травня 2017 року). – 2017. – C. 111–114. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 20. Кельман М. С., Кельман Р. М. Парадигмальний рівень методології наукового пізнання у сучасному право державознавстві // Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції : тези доповідей, виступів і повідомлень учасників ІІ-го Всеукраїнського круглого столу (м. Львів, 9 грудня 2016 року). – 2016. – C. 86–91. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 21. Кельман М. С., Кельман Р. Оцінка сучасних уявлень щодо суб'єкта права // Право та держава у метаантропологічній проекції сучасності : матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (27 квітня 2017 року). – 2017. – C. 15–18. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 22. Кельман М. С., Федак О. Р. Доба гетьманської держави (історія, спогади, уроки) // Актуальна юриспруденція : Правозастосування : теорія, методологія та практика : збірник матеріалів міжнародної юридичної науково-практичної конференції (Київ, 13 квітня 2017 року). – 2017. – C. 190–193. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 324

E-mail: TFP_INPP@lp.edu.ua; tfp2014@i.ua