Кафедра теоретичної та практичної психології

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра теоретичної та практичної психології
Абревіатура ТПП
Дата заснування жовтень 2014 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 4
К-сть доцентів 2
К-сть докторів наук 2
К-сть професорів 2
Приналежність Інститут права та психології
Завідувач кафедри доктор психологічних наук, професор Варій Мирон Йосипович
Розташування (адреса) вул. Театральна 11, м. Львів, 79000 33 -й корпус
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/node/7232

Кафедра теоретичної та практичної психології — це науково-навчальний підрозділ Інституту права та психології Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами «Психологія» і «Практична психологія», створена у жовтні 2014 року.

Загальна інформаця

Кафедра теоретичної та практичної психології покликана забезпечувати підготовку фахівців освітнього рівня «бакалавр» за освітньо-професійними програмами 6.030102 «Психологія» і 6.030103 «Практична психологія» та освітнього рівня «магістр» за освітньо-професійними програмами 8.03010201 «Психологія» і 8.03010301 «Практична психологія», а також забезпечити викладання психологічних навчальних дисциплін в усіх Інститутах Університету.

Кафедра планує затвердити наукову тему: «Психологія соціальної безпеки і благополуччя особистості в сучасному суспільстві».

На кафедрі теоретичної та практичної психології працюють науково-педагогічні працівники лише з науковими ступенями: 2 доктора психологічних наук, професора та 4 кандидата психологічних наук, з них 2 доцента.

Завідувач кафедри теоретичної та практичної психології – доктор психологічних наук, професор Варій Мирон Йосипович.

Матеріально-технічна база кафедри забезпечена сучасною комп’ютерною технікою, офісними меблями, її приміщення відповідає усім вимогам. Усі навчальні дисципліни, які читають на кафедрі, забезпечені нормативно-методичною документацією. Розроблені навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін та розміщені у Віртуальному середовищі Львівської політехніки. Поповнення навчально-методичного забезпечення проводиться шляхом видання навчальних посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок, монографій тощо.

Концепція розвитку кафедри

Викладацький склад кафедри

Наукова діяльність

Співробітництво