Відмінності між версіями «Кафедра теоретичної та практичної психології»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 50: Рядок 50:
 
<ul>
 
<ul>
  
  <li>Варій Мирон Йосипович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри;</li>
+
  <li>[[Варій Мирон Йосипович]] – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри;</li>
   <li>Жигайло Наталія Ігорівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри;</li>
+
   <li>[[Жигайло Наталія Ігорівна]] – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри;</li>
   <li>Хазратова Нігора Вікторівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри;</li>
+
   <li>[[Хазратова Нігора Вікторівна]] – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри;</li>
   <li>Романець Зоя Олексіївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;</li>
+
   <li>[[Романець Зоя Олексіївна]] – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;</li>
   <li>Гнатко Микола Митрофанович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;</li>
+
   <li>[[Гнатко Микола Митрофанович]] – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;</li>
   <li>Макаренко Стефанія Стефанівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;</li>
+
   <li>[[Макаренко Стефанія Стефанівна]] – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;</li>
   <li>Сняданко Ірина Ігорівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;</li>
+
   <li>[[Сняданко Ірина Ігорівна]] – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;</li>
   <li>Семенів Наталія Миронівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;</li>
+
   <li>[[Семенів Наталія Миронівна]] – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;</li>
   <li>Савка Ірина Мар’янівна – кандидат психологічних наук, доцент кафдри;</li>
+
   <li>[[Савка Ірина Мар’янівна]] – кандидат психологічних наук, доцент кафдри;</li>
   <li>Білозерська Світлана Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;</li>
+
   <li>[[Білозерська Світлана Іванівна]] – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;</li>
   <li>Волошин Олександра Романівна – кандидат фізико–математичних наук, доцент, доцент кафедри;</li>
+
   <li>[[Волошин Олександра Романівна]] – кандидат фізико–математичних наук, доцент, доцент кафедри;</li>
  <li>Олійник Алла Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри;</li>
+
  <li>[[Олійник Алла Вікторівна]] – кандидат психологічних наук, доцент кафедри;</li>
  <li>Малинович Лариса Михайлівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри;</li>
+
  <li>[[Малинович Лариса Михайлівна]] – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри;</li>
   <li>Горошкевич Надія Євгенівна – старший викладач кафедри;</li>
+
   <li>[[Горошкевич Надія Євгенівна]] – старший викладач кафедри;</li>
   <li>Щавінський Юрій Віталійович – старший викладач кафедри;</li>
+
   <li>[[Щавінський Юрій Віталійович]] – старший викладач кафедри;</li>
   <li>Лозинський Олег Михайлович – старший викладач кафедри;</li>
+
   <li>[[Лозинський Олег Михайлович]] – старший викладач кафедри;</li>
   <li>Закалик Галина Михайлівна - старший викладач кафедри;</li>
+
   <li>[[Закалик Галина Михайлівна]] - старший викладач кафедри;</li>
   <li>Широка Анастасія Олександрівна – кандидат психологічних наук, асистент кафедри;</li>
+
   <li>[[Широка Анастасія Олександрівна]] – кандидат психологічних наук, асистент кафедри;</li>
   <li>Войцеховська Оксана Володимирівна – кандидат психологічних наук, асистент кафедри;</li>
+
   <li>[[Войцеховська Оксана Володимирівна]] – кандидат психологічних наук, асистент кафедри;</li>
   <li>Легендзевич Галина Ярославівна – асистент кафедри;</li>
+
   <li>[[Легендзевич Галина Ярославівна]] – асистент кафедри;</li>
   <li>Новікова Жанна михайлівна – асистент кафедри.</li>
+
   <li>[[Новікова Жанна михайлівна]] – асистент кафедри.</li>
 
</ul>
 
</ul>
 
<ul>
 
<ul>
 
<strong>Допоміжний склад</strong>
 
<strong>Допоміжний склад</strong>
  <li>Врагов Олександр Іванович – спеціаліст кафедри;</li>
+
  <li>[[Врагов Олександр Іванович]] – спеціаліст кафедри;</li>
  <li>Туркіна Катерина Геннадіївна – спеціаліст кафедри.</li>
+
  <li>[[Туркіна Катерина Геннадіївна]] – спеціаліст кафедри.</li>
 
</ul>
 
</ul>
  

Версія за 10:29, 30 вересня 2016

Кафедра теоретичної та практичної психології
Абревіатура ТПП
Дата заснування жовтень 2014 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 4
К-сть доцентів 2
К-сть докторів наук 2
К-сть професорів 2
Приналежність Інститут права та психології
Завідувач кафедри доктор психологічних наук, професор Варій Мирон Йосипович
Розташування (адреса) вул. Театральна 11, м. Львів, 79000 33 -й корпус
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/tpp

Кафедра теоретичної та практичної психології — це науково-навчальний підрозділ Інституту права та психології Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами «Психологія» і «Практична психологія», створена у жовтні 2014 року.

Загальна інформаця

Кафедра теоретичної та практичної психології покликана забезпечувати підготовку фахівців освітнього рівня «бакалавр» за освітньо-професійними програмами 6.030102 «Психологія» і 6.030103 «Практична психологія» та освітнього рівня «магістр» за освітньо-професійними програмами 8.03010201 «Психологія» і 8.03010301 «Практична психологія», а також забезпечити викладання психологічних навчальних дисциплін в усіх Інститутах Університету.

Кафедра планує затвердити наукову тему: «Психологія соціальної безпеки і благополуччя особистості в сучасному суспільстві».

На кафедрі теоретичної та практичної психології працюють науково-педагогічні працівники лише з науковими ступенями: 2 доктора психологічних наук, професора та 4 кандидата психологічних наук, з них 2 доцента.

Завідувач кафедри теоретичної та практичної психології – доктор психологічних наук, професор Варій Мирон Йосипович.

Матеріально-технічна база кафедри забезпечена сучасною комп’ютерною технікою, офісними меблями, її приміщення відповідає усім вимогам. Усі навчальні дисципліни, які читають на кафедрі, забезпечені нормативно-методичною документацією. Розроблені навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін та розміщені у Віртуальному середовищі Львівської політехніки. Поповнення навчально-методичного забезпечення проводиться шляхом видання навчальних посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок, монографій тощо.

Концепція розвитку кафедри

Викладацький склад кафедри

Наукова діяльність

Співробітництво