Відмінності між версіями «Завербний Андрій Степанович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Основні публікації за останні роки)
 
Рядок 119: Рядок 119:
  
 
'''Монографії'''
 
'''Монографії'''
 +
 +
* Інтеграція освіти, науки і бізнесу: [монографія] / За редакцією д.е.н., проф. Череп А.В. – Запоріжжя 2018. – 385 с. / Завербний А.С. Розділ 5.9. Становлення, розвиток та тенденції зовнішньоекономічної діяльності України / А.С. Завербний. – C. 293-301.
 +
 +
* Управління інноваційною складовою економічної безпеки: [монографія] у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – Т. І. Теорія та методологія управління інноваційною складовою економічної безпеки. – 464 с. / Завербний А.С. (Підрозділ 1.5 Інноваційно-енергетична складова економічної безпеки української економіки: проблеми та перспективи розвитку / А.С. Завербний. – C. 73-83.
  
 
* Соціально-економічний розвиток держави, регіону, галузі, підприємства в нестабільних ринкових умовах: [монографія] // За заг. ред. А.М. Штангрета та А.П. Левітської. – Львів: Українська академія друкарства, 2015 – С. 506. (Особистий внесок: Розділ 1.1. Зарубіжний досвід реформування ринків електричної енергії та перспективи його застосування в Україні за нестабільних ринкових умов // А.С. Завербний, Я.Я. Пушак. – С. 9-31).  
 
* Соціально-економічний розвиток держави, регіону, галузі, підприємства в нестабільних ринкових умовах: [монографія] // За заг. ред. А.М. Штангрета та А.П. Левітської. – Львів: Українська академія друкарства, 2015 – С. 506. (Особистий внесок: Розділ 1.1. Зарубіжний досвід реформування ринків електричної енергії та перспективи його застосування в Україні за нестабільних ринкових умов // А.С. Завербний, Я.Я. Пушак. – С. 9-31).  
Рядок 153: Рядок 157:
  
 
'''Публікації у фахових виданнях'''  
 
'''Публікації у фахових виданнях'''  
 +
 +
* Завербний А. С. Проблеми та потенційні можливості формування системи забезпечення відповідності автомобільного палива України технічним регламентам Європейського Союзу / А.С. Завербний, С.М. Багнюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». –  Випуск 18, частина 2. – Ужгород – 2018. – С. 21-25.
 +
 +
* Завербний А.С. Проблеми та потенційні можливості формування політики у системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / А. С. Завербний // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – №6 (34). – С. 53-59. – Режим доступу до журн.: https://economics.opu.ua/files/archive/2017/Nо6/53.pdf.
  
 
* Завербний А.С. Проблеми та перспективи стратегічного управління енергетичною безпекою на засадах функціонального підходу / А.С. Завербний, Г.І. Пушак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2016. – Вип. 1. – С. 49-59.
 
* Завербний А.С. Проблеми та перспективи стратегічного управління енергетичною безпекою на засадах функціонального підходу / А.С. Завербний, Г.І. Пушак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2016. – Вип. 1. – С. 49-59.

Поточна версія на 08:08, 14 вересня 2018

Завербний Андрій Степанович
ZMD Zaverbnyy.JPG
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ДК №034965)
Вчене звання Доцент (атестат 12 ДЦ №022928)


Посада

Доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 із захисту кандидатських та докторських дисертацій


Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація магістра менеджера економіста, 1999 р.


Професійна діяльність

2012 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2007 – 2012 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2006 – 2007 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2000 – 2006 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

1999 – 2000 – Національний університет «Львівська політехніка», викладач-стажист кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Митна справа та міжнародні страхові послуги», «Міжнародні економічні відносини»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств на засадах функціонального підходу» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2006 р.


Участь у держбюджетній роботі

 • ДБ/Інвест «Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій», 2002-2003 рр.
 • ДБ/ГЕО «Геоінфоррмаційні технології побудови регіональних кадастрів емісії парникових газів для підтримки прийняття ефективних економіко-адміністративних рішень»


Підвищення кваліфікації

2008, 2013 – підвищення кваліфікації у АТ «Південьзахіделектромережбуд»

2003 – підвищення кваліфікації у ДП «Мехколона № 44»


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Зaвербний A.С. Стрaхувaння зoвнiшньoекoнoмiчних oперaцiй: [навч. посібн.] / A.С. Зaвербний, Н.Л. Iвaщук, Н.В. Зaвербнa. – Львiв: Видaвництвo Нaцioнaльнoгo унiверситету «Львiвськa пoлiтехнiкa», 2010. – 160 с.
 • Завербний А.С. Міжнародні страхові послуги: теоретико-прикладні засади: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, А.С. Завербний, Н.Л. Іващук. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 200 с.
 • Зaвербний A.С. Міжнародні страхові послуги: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, А.С. Завербний, Н.Л. Іващук. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2009. – 444 с.


Монографії

 • Інтеграція освіти, науки і бізнесу: [монографія] / За редакцією д.е.н., проф. Череп А.В. – Запоріжжя 2018. – 385 с. / Завербний А.С. Розділ 5.9. Становлення, розвиток та тенденції зовнішньоекономічної діяльності України / А.С. Завербний. – C. 293-301.
 • Управління інноваційною складовою економічної безпеки: [монографія] у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – Т. І. Теорія та методологія управління інноваційною складовою економічної безпеки. – 464 с. / Завербний А.С. (Підрозділ 1.5 Інноваційно-енергетична складова економічної безпеки української економіки: проблеми та перспективи розвитку / А.С. Завербний. – C. 73-83.
 • Соціально-економічний розвиток держави, регіону, галузі, підприємства в нестабільних ринкових умовах: [монографія] // За заг. ред. А.М. Штангрета та А.П. Левітської. – Львів: Українська академія друкарства, 2015 – С. 506. (Особистий внесок: Розділ 1.1. Зарубіжний досвід реформування ринків електричної енергії та перспективи його застосування в Україні за нестабільних ринкових умов // А.С. Завербний, Я.Я. Пушак. – С. 9-31).
 • Systemy i srodki transportu samochodowego. Monografia nr 5. [monographia] pod redakcja naukowa K. Lejdy Politechnika Rzeszowska. Rzeszow. – 2014. / А. Завербний // Проблеми та перспективи розвитку виробництва і споживання альтернативних видів палива для автотранспортних засобів в Україні та світовому господарстві. – C. 303-310.
 • Selected Economic and Technological Aspects of Management [monographia] AGH University of Science and Technology Pres. – Krakow. 2013 editor N. Iwaszczuk // Завербный А., Іващук Н., Іващук А. Проблемы и перспективы развития топливно-энергетического комплекса на Украине. – С. 54-71
 • Национальная и региональная экономика. Текущие научные проблемы Восточной Европы [монография] / Под ред. Э. Милош Politechnika Lubelska. Lublin. – 2013. – 190 с. // Завербный А.С., Копытко М.И. Проблемы и перспективы обеспечения энергетическими ресурсами как неотъемлемая составляющая процесса обеспечения экономической безопасности промышленных предприятий. – С. 120-131.
 • Амоша О.І., Аптекар С.С. та ін. Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: [монографія] / О.І. Амоша, С.С. Аптекар, М.Г. Білопольський, С.І. Юрій / ІЕП НАН України, ТНЕУ МНОМС України. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с. (Особистий внесок: Розділ 3.1.6. Енергетична стратегія України: аналіз проблем та перспектив реалізації в умовах структурних трансформацій. – С. 284-290.
 • Завербний А.С., Степура Т.М., Кучер Л.Р. та ін. Управління розвитком економічної та соціальної інфраструктури Західного регіону в контексті євроінтеграції: [монографія] / За ред. Т.М. Степури. – Львів: Вид-во Ліга-Прес, 2011. – 140 с. (Особистий внесок: Розділ 2.5. Економічна безпека Львівської області в контексті управління інфраструктурою: інвестиційна складова // А.С. Завербний, Г.Д. Андрійович. – С. 73-82.


Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях

 • Завербний А.С. Фактори впливу на формування стратегії організаційного розвитку енергетичних підприємств / А.С. Завербний // Інноваційна економіка. – 2017. – №5-6 (69). – С. 96-102 (Бази: РИНЦ, Copernicus).
 • Завербний А.С. Сучасні тренди розвитку тіньової економіки та методи державної політики протидії / А.О. Янчук, М.М. Клемпарський, А.С. Завербний // Науковий вісник Полісся. – 2016. – №4 (8), ч. 1. – С. 51-56 (База: Web of Science).
 • Завербный А.С. Разработка и реализация политики страховика в рыночных условиях / А.С. Завербный // Сборник научных статей «Информатика, математическое моделирование, экономика». – Смоленск, 2015. – С. 173-178.
 • Завербний А.С. Диверсифікація в інтегрованих структурах в умовах глобалізації / А.С. Завербний, Х.В. Дрималовська // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – Випуск 4 (32). – Том 1. – Хмельницький 2013. – С. 118-123.
 • Zaverbny A., 2013 Peculiarities of development and reforming markets of electric energy as one of the key energy products in the European Union / A. Zaverbny // ECONTECHMOD An International Quarterly Journal On Economics In Technology, New Technologies And Modelling Processes. – Vol. 2, No 1. – С. 69-73 (наукометрична база BazTech).
 • Завербный А.С. Использование в Украине зарубежного опыта организации биржевых энергетических рынков / А.С. Завербный // Устойчиво развитие. Международно списание. – Варна. – № 7. –2013. – С. 143-150.
 • Завербный А.С. Особенности развития электроэнергетических рынков: проблемы и перспективы реформирования и интегрирования экономики / А.С. Завербный // Сборник научных статей «Информатика, математическое моделирование, экономика». – Смоленск, 2014. – С. 115-118.
 • Завербний А.С. Иностранный опыт диверсификации на предприятиях / А.С. Завербний, Х.В. Дрымаловская // Instittutionelle Grundlagen fur die Funktionierung der Okonomik unter den Bedingungen der Transformation. Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. - Volume 1. – Verlag SWG imex GmbH Nurnberg, Deutschland, 2014. – Р. 172-174.


Публікації у фахових виданнях

 • Завербний А. С. Проблеми та потенційні можливості формування системи забезпечення відповідності автомобільного палива України технічним регламентам Європейського Союзу / А.С. Завербний, С.М. Багнюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Випуск 18, частина 2. – Ужгород – 2018. – С. 21-25.
 • Завербний А.С. Проблеми та потенційні можливості формування політики у системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / А. С. Завербний // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – №6 (34). – С. 53-59. – Режим доступу до журн.: https://economics.opu.ua/files/archive/2017/Nо6/53.pdf.
 • Завербний А.С. Проблеми та перспективи стратегічного управління енергетичною безпекою на засадах функціонального підходу / А.С. Завербний, Г.І. Пушак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2016. – Вип. 1. – С. 49-59.
 • Завербний А.С. Підходи до управління інвестиційною складовою економічної безпеки: проблеми та перспективи застосування / Я.Я. Пушак, А.С. Завербний // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2015. – Вип. 1. – С. 181-191.
 • Завербний А.С. Роль соціального пакета для працівників у економічній безпеці українських підприємств: проблеми та перспективи розвитку в умовах інтегрування до світового економічного простору / М.І. Копитко, А.С. Завербний, М.С. Завербна // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2015. – Вип. 2. – С. 241-250.
 • Завербний А.С. Использование альтернативных источников для получения электрической энергии: особенности, тенденции, проблемы и перспективы / Н.Л. Іващук, И. Кульчицкая, А.С. Завербний // Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. – №10. – 2013. – С. 100-106.
 • Завербний А.С. Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств / А.С. Завербний, Х.В. Дрималовська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – № 727. – 2012. – С. 218-225.
 • Завербний А.С. Стратегічне планування розвитку української енергетики: проблеми та перспективи реалізації / А.С. Завербний // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». – №749. – 2012. – С. 397-403.
 • Завербний А.С. Аналізування проблем реформування українського ринку електричної енергії / А.С. Завербний // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – №748. – 2012. – С. 311-321.
 • Завербный А.С. Анализ опыта развития и реформирования рынков электрической энергии стран Европейского союза / А.С. Завербний, Н.Л. Иващук // Економіка Криму. – № 4 (41). – 2012. – С. 418-423.
 • Завербный А.С. Аналитический обзор энергетического рынка Украины / А.С. Завербный, Н.Л. Иващук, А.В. Иващук // Сталий розвиток економіки. – №6. – 2012. – С. 7-13.
 • Завербный А.С. Преимущества и недостатки использования природного газа в народном хозяйстве / А.С. Завербний, Н.Л. Іващук, А.В. Іващук // Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. – № 9. – 2012. – С. 230-239.