Відмінності між версіями «Жаровська Ірина Мирославівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 39: Рядок 39:
 
Автор більш ніж 70 наукових доробок, серед яких 4 монографії, посібник «Міжнародне гуманітарне право» з Грифом МОН та ряд статей у фахових виданнях України та закордону.  
 
Автор більш ніж 70 наукових доробок, серед яких 4 монографії, посібник «Міжнародне гуманітарне право» з Грифом МОН та ряд статей у фахових виданнях України та закордону.  
  
# Жаровська І. М. Державна влада: правові категорії : монографія / Ірина Мирославівна Жаровська. – Львів : Вид-во ЛКА, 2012. – 196 с. (в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР)
 
# Жаровська І. М. Кратологічний аналіз дослідження інституту прав людини / Ірина Мирославівна Жаровська // Інтегральний вимір інституту прав людини / І. Я. Вдовичин, Ю. О. Фігель, І. М. Жаровська ; передм. В. С. Канцір. – Львів : Сполом, 2013. – С. 127–186 (в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР)
 
# Жаровська І. М. Правова природа державної влади: теоретико-правове дослідження : [Монографія] / І. М. Жаровська. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 536 с. (31,16 д.а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Жаровська І. М.  Інтеграційний вимір інституту прав людини : [Монографія] / І. Я. Вдовичин, Ю. О. Фігель, І. М. Жаровська. – Львів : СПОЛОМ, 2013. –188 с. (10,93 д.а. ) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Жаровська І. М.  Правова соціалізація : монографія / І. М. Жаровська, (Н. В. Ортинська), (О. В. Парута), Л. В. Ярмол. – Львів, 2015. – 252 с. (14,65 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Юридична компаративістика: навчальний посібник / І. М. Жаровська, В. С. Канцір. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 196 с. (12,25 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Жаровська І. М. Проблеми теорії держави і права : державно-владний вимір : навчальний посібник / І. М. Жаровська. – Львів : Ліга-прес, 2015. – 240 с.(13,95 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
 
# Жаровська І. М. Теорія влади: навчальний посібник / І.М. Жаровська. –  Х.: Право, 2016. – 240 с. (13,95 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Жаровська І. М. Теорія влади: навчальний посібник / І.М. Жаровська. –  Х.: Право, 2016. – 240 с. (13,95 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Правова глобалізація : монографія / І. М. Жаровська, (Н. В. Ортинська), Р. Я. Шай. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – 188 с. (10,93 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Правова глобалізація : монографія / І. М. Жаровська, (Н. В. Ортинська), Р. Я. Шай. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – 188 с. (10,93 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Правова глобалістика: монографія / І. М. Жаровська, Р. Я. Шай, О. В. Дякович. – Львів: Сполом, 2017. – 246 c. (14,3 д.а. ) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)  
 
# Правова глобалістика: монографія / І. М. Жаровська, Р. Я. Шай, О. В. Дякович. – Львів: Сполом, 2017. – 246 c. (14,3 д.а. ) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)  
# Жаровська І. М. Відкритість та доступність діяльності органів державної влади як складова концепції правової держави / І. М. Жаровська // Підприємництво, господарство і право : [щомісяч. наук.-практ. господар.-прав. журн.]. – К. : Ін Юре, 2007. – Вип. 6. – С. 126–129.
 
# Жаровська І. М. Генезис ідеї відкритості влади / І. М. Жаровська // Форум права : [Електронний науковий журнал]. – Х., 2009. – Вип. 3 – С. 242–246. – Режим доступу: http//:www.nbuv.gov.ua/e-journal/FP/2009-3 /09gimivv.pdf.
 
# Жаровська І. М. Легітимність державної влади у демократичній державі / І. М. Жаровська // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління і права : часоп. Хмельн. ун-ту управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 3 (31). – С. 20–23.
 
# Жаровська І. М. Політико-правові погляди на феномен влади / І. М. Жаровська // Науковий вісник Львівського державного інституту внутрішніх справ. Сер. юрид. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 41–51.
 
# Жаровська І. М. Участь громадськості у роботі органів влади як передумова функціонування демократичної держави / І. М. Жаровська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. «Право». – Ужгород, 2009. – Вип. 12. – С. 29–31.
 
# Жаровська І. М. Політико-правовий аналіз меж здійснення державної влади як один із факторів стабільності держави / І. М. Жаровська // Підприємництво, господарство і право : [щомісяч. наук.-практ. господар.-прав. журн.]. – К., 2010. – Вип. 2. – С. 3–5.
 
# Жаровська І. М. Інститут народної ініціативи – шлях формування відкритої влади / І. М. Жаровська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. юрид. – Львів, 2010. – Вип. 3. – С. 23–30.
 
# Жаровська І. М. Роль особистості у державно-владних відносинах / І. М. Жаровська // Юридичний вісник : [наук. вид.]. – Одеса, 2010. – Вип. 4. – C. 4–8.
 
# Жаровська І. М. Ефективність державної влади / І. М. Жаровська // Підприємництво, господарство і право : [щомісяч. наук.-практ. господар.-прав. журн.]. – К., 2010. – Вип. 11. – С. 14–17.
 
# Жаровська І. М. Першоджерела влади додержавного суспільства як специфічної форми соціальної регуляції стосунків індивідів / І. М. Жаровська // Митна справа : [наук.-аналіт. журн. з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності]. – Львів, 2010. – Вип. 6, ч. 2. – С. 31–35.
 
# Жаровська І. М. Владно-правова соціалізація особи як характерна риса сучасного суспільства / І. М. Жаровська // Держава і право: Юридичні і політичні науки : [зб. наук. праць]. – К., 2010. – Вип. 50. – С. 656–661.
 
# Жаровська І. М. Публічні і приватні інтереси у механізмі сучасної державної влади / І. М. Жаровська // Науковий вісник Чернівецького університету : [зб. наук. праць]. Сер. «Правознавство». – Чернівці, 2010. – Вип. 525. – С. 33–36.
 
# Жаровська І. М. Особа як первинний суб’єкт і об’єкт державної влади / І. М. Жаровська // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – № 3. – С. 5–9.
 
# Жаровська І. М., Моршнєв Є. І. Проблеми модернізації державної влади / І. М. Жаровська // Університетські наукові записки : [часоп. Івано-Франків. ун-ту права ім. Короля Данила Галицького]. – Івано-Франківськ, 2011. – № 3. – С. 140–145.
 
# Жаровська І. М. Державна влада як детермінант соціального публічно-правового конфлікту / І. М. Жаровська // Право України. – К., 2011. – № 5. – С. 196–203.
 
# Жаровська І. М. Роль еліти у державно-владних стосунках у контексті філософсько-правового пізнання / І. М. Жаровська // Митна справа : [наук.-аналіт. журн. з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності]. – Одеса, 2012. – Вип. 1 (79), ч. 2, кн. 1. – С. 44–48.
 
# Жаровська І. М. Антропологічний вимір лідерства у державно-владних відносинах / І. М. Жаровська // Митна справа : [наук.-аналіт. журн. з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності]. – Одеса, 2012. – Вип. 2 (80), ч. 2, кн. 1. – C. 62–66.
 
# Жаровська І. М., Сливка С. С. Ресурс насильства і примусу в парадигмі відносин «суб’єкт-об’єкт» державної влади сучасного суспільства / І. М. Жаровська // Публічне право : [наук.-практ. журн.]. – К., 2012. – № 2 (6). – С. 232–237 (70%).
 
# Жаровська І. М. Транспарентність як ідентитет правової природи державної влади / І. М. Жаровська // Наше право : [наук.-практ. журн.]. – К., 2012. – № 4, ч. 1. – С. 10–16.
 
# Жаровська І. М. Генезис принципу легітимності державної влади та проблеми його впровадження у сучасному суспільстві / І. М. Жаровська // Європейські перспективи : [наук.-практ. журн.]. – К., 2012. – № 4, ч. 1. – С. 19–23.
 
# Жаровська І. М. Наукове дослідження державної влади в українській філософсько-правовій думці / І. М. Жаровська // Університетські наукові записки : [часоп. Хмельн. ун-ту управління та права]. – К., 2012. – № 3. – С. 399–404.
 
# Жаровська І. М. Громадський контроль як інтегральна складова у контексті відносин сучасної держави і громадянського суспільства / І. М. Жаровська // Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часоп. – К., 2012. – № 3. – С. 14–17.
 
# Жаровська І. М. Правова природа народовладдя / І. М. Жаровська // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : [зб. наук. праць]. – К., 2012. – № 4 (59), ч. 1. – С. 26–33.
 
# Жаровська І. М. Авторитетний ресурс у механізмі державно-владних відносин / І. М. Жаровська // Публічне право : [наук.-практ. юрид. журн.]. – К., 2013. – № 1 (9). – С. 289–295.
 
# Zharovska I. M. Determinants of change of legal nature of the government in the globalised space / I. M. Zharovska // Закон и жизнь : [междунар. науч.-практ. журн.]. – Кишенев, 2013. – № 10/3 (Октябрь). – С. 57–59.
 
# Жаровська И. М. Проблемы государственной власти в аспекте глобализационных изменений / И. М. Жаровська // Право и политика : международный научный журнал. – №6. – Москва, 2013. – С. 778–783. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356))
 
# Жаровська І. М. Трансформація правової природи державної влади в аспекті процесу денаціоналізації держав / І. М. Жаровська // Європейські перспективи : [наук.-практ. журн.]. – К., 2013. – № 10. – С. 14–18.
 
# Жаровська И. М. Социальная культура народа и концепт государственной власти: проблемы соотношения / И. М. Жаровська // Теория и практика общественного развития. – №7. – Краснодар, 2013. – С. 243–246. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Жаровська И. М. Экономико-прововая эффективность государственной власти постсоветского общества / И. М. Жаровська // Закон и жизнь : международний научно-практический журнал. – №8. – Москва, 2013. – С. 25–27. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Жаровська І. М.  Правові тенденції функціонування механізму державної влади в сучасних суспільствах / І. М. Жаровська // Наше право. – №8. – 2013. – С. 511. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Жаровська І. М. Субстанція національного у правовій природі державної влади / І. М. Жаровська // Вісник національного університету «Львівська політехніка» Юридичні науки. – №782. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 219 с. – С. 113 – 117. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Жаровська І. М. Оновлення методологічного підходу до державно-владних явищ у межах теоретичного правознавства / І. М. Жаровська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Юридичні науки". – 2014. – № 801. – C. 64 – 69. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Жаровська І. М. Становлення державної політики у сфері військо-правових відносин / І. М. Жаровська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Юридичні науки". – 2014. – № 807. – C. 192 – 196. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Жаровська І. М. Криміногенні недоліки сімейно-виховної сфери / І. М. Жаровська // Наше право. – 2014. – № 10. – C. 85 – 89. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Жаровська І. М. Сучасні криміналістичні методологічні підходи / І. М. Жаровська // Митна справа. – 2014. – Спеціальний випуск. – C. 63 – 68. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Жаровська І. М. Первинні світоглядні ідеї функціонування публічно-владної сфери / І. М. Жаровська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2015. – № 824. – С. 347 – 356. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Жаровська І. М. Історія виникнення і розвитку міжнародного гуманітарного права / І. М. Жаровська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. – № 1. – C. 12 – 14. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356
 
# Жаровська І. М.  Історичні наукові школи доктрини прав людини в парадигмі публічно-владних відносин / І. М. Жаровська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2015. – № 825  – С. 241 – 247. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Жаровська І. М. Щодо проблем методології теорії держави і права / І. М. Жаровська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2015. – № 827. – С. 210 – 220. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Жаровська І. М. Міжнародні трибунали AD HOC: історико-правова ретроспектива / І. М. Жаровська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2015. – № 845. – С. 385 – 390. (включено до міжнародної наукометричної бази даних “Index Copernicus International” (Польща))
 
 
# Жаровська І. М. Правова соціалізація на сучасному етапі розвитку правової науки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2017. – № 855. – C. 193–198. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Жаровська І. М. Правова соціалізація на сучасному етапі розвитку правової науки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2017. – № 855. – C. 193–198. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Жаровська І. М. Правова глобалістика: до постановки проблеми / Жаровська І. М., Дякович О. В. // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - №3. 2017. - С. 7-13. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Жаровська І. М. Правова глобалістика: до постановки проблеми / Жаровська І. М., Дякович О. В. // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - №3. 2017. - С. 7-13. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Жаровська І. М. Реалізація права людини на справедливий суд / І.М. Жаровська , Н.М. Грень // Актуальні проблеми відчизняної юриспруденції. .- 2017.- Вип. 5.- С. 3-6 (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# Жаровська І. М. Реалізація права людини на справедливий суд / І.М. Жаровська , Н.М. Грень // Актуальні проблеми відчизняної юриспруденції. .- 2017.- Вип. 5.- С. 3-6 (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# N. Bortnyk I. Zharovska, N. Ortynska, I. Khomyshyn Administrative Mechanisms for Fighting Corruption in Ukraine the Journal of Eastern European Law– 2017. – № 46. // http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/12/bortnyk_zharovska_ortynska_khomyshyn_461.pdf (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 
# N. Bortnyk I. Zharovska, N. Ortynska, I. Khomyshyn Administrative Mechanisms for Fighting Corruption in Ukraine the Journal of Eastern European Law– 2017. – № 46. // http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/12/bortnyk_zharovska_ortynska_khomyshyn_461.pdf (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
# Жаровська І. М. Правові проблеми делегітимізації державної влади /                              І. М. Жаровська // Тези І Регіональної науково-практичної конференції «Державотворення та право творення в Україні : проблеми та перспективи розвитку», м. Львів 11 квітня 2013 р. ‒ Львів : ІНПП, 2013. ‒ С. 4345. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Жаровська І. М. Правові проблеми делегітимації державної влади /                            І. М.  Жаровська // Матеріали учасників І Регіональної науково-практичної конференції «Державотворення та право творення в Україні: проблеми та перспективи розвитку», м. Львів, 11 квітня, 2013 р. – Львів : НУ «Львівська політехніка» ІНПП, 2013. – С. 43–44. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Жаровська І. М. Правова доктрина суверенітету державної влади : первинний етап ґенезу / І. М.  Жаровська //  Мате¬ріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні»,  м. Львів, 21–22 червня, 2013 р. – Львів, 2013. – С. 10–12. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Жаровська І. М. Культурні чинники глобалізаційної трансформації правової природи державної влади / І. М.  Жаровська //  Материалы международной научно-практической конфе¬ренции «Международное и национальное законодательство: способы усовер¬шенствования», г. Симферополь, 12–13 июля 2013 года. – Симферополь : Юридическая мысль, 2013. – С. 16–18. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Жаровська І. М. Щодо методології правової природи державної влади / І. М. Жаровська // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників 1-ї заочної науково-практичної конференції (м. Львів, 10 квітня 2014 р.). – Львів : ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2014. – С. 29 – 30. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Жаровська І. М. Щодо аспектів взаємодії державної влади та народу /    І. М. Жаровська // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. –  Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 110 – 112. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Жаровська І. М. Військові трибунали як вагомий етап розвитку інституту відповідальності за злочини війни / І. М. Жаровська // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 27 травня 2015 року). – 2015. – C. 126 – 127. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Жаровська І. М. Нормативний захист прав та свобод громадян під час військових дій / І. М. Жаровська // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників ІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 року). – 2015. – C. 10 – 12. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
 
# Жаровська  І. М.  Соціальна концепція праворозуміння / І. М. Жаровська // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (м. Львів, 11 квітня 2016 року). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – C. 18 – 21. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Жаровська  І. М.  Соціальна концепція праворозуміння / І. М. Жаровська // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (м. Львів, 11 квітня 2016 року). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – C. 18 – 21. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Жаровська І. М. Правова соціалізація через призму «філософії серця» / І. М. Жаровська // Історія і сучасність філософії права : до 190-річчя від дня народження Памфіла Юркевича : матеріали учасників всеукраїнської конференції (м. Львів, 19 травня 2016 року). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 30 – 34. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 
# Жаровська І. М. Правова соціалізація через призму «філософії серця» / І. М. Жаровська // Історія і сучасність філософії права : до 190-річчя від дня народження Памфіла Юркевича : матеріали учасників всеукраїнської конференції (м. Львів, 19 травня 2016 року). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 30 – 34. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)

Версія за 11:47, 12 вересня 2018

Жаровська Ірина Мирославівна
Kaf TeoPrav Zharovska.jpg
д.юр.н., доцент
Дата народження 30 серпня 1979 року
Alma mater Львівська комерційна академія
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий ступінь доктор юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Сливка С.С.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи кафедра теорії та філософії права, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Жаровська Ірина Мирославівна — професор, доктор юридичних наук, доцент кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

Закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівської комерційної академії (2001 р.).

З 2001 по 2005 роки навчання в аспірантурі Інституті держави і права ім. В.М. Корецького (м.Київ).

Захистила дисертацію у 2006 році на тему: «Доступність права: теоретико-правові проблеми» в Національній юридичній академії України ім. Я. Мудрого (м.Харків),

Науковий керівник — доктор юридичних наук, професор Заєць Анатолій Павлович, Державне агентство України з інвестицій та інновацій, перший заступник Голови.

у 2011 присуджено наукове звання доцента кафедри теорії держави і права Львівської комерційної академії.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правова природа державної влади: теоретико-правове дослідження» в Інституті законодавства Верховної Ради України (м. Київ).

Професійна діяльність

Загальний педагогічний стаж понад 14 років, у «Львівській політехніці» працює з 2012 року.

Є членом Спеціалізованої вченої ради К 35.052.19 із захисту дисертацій на здобуття вченого звання кандидата юридичних наук.

У 2008 році отримала премію Львівської обласної ради для молодих науковців.

У 2015 нагороджена премією та нагрудним знаком НУ «Львівська політехніка»

У 2015 визнана переможцем наукових праць у сфері правознаства Міжнародної глобалізаціної організації (м. Давос).

Коло наукових інтересів

Стосуються теоретичних проблем державної влади та державотворення у процесі глобалізаційних змін сучасності та взаємодії громадянського суспільства та влади.

Навчальні курси

 • «Теорія держави та права».

Наукова діяльність

Вибрані публікації

Автор більш ніж 70 наукових доробок, серед яких 4 монографії, посібник «Міжнародне гуманітарне право» з Грифом МОН та ряд статей у фахових виданнях України та закордону.

 1. Жаровська І. М. Теорія влади: навчальний посібник / І.М. Жаровська. – Х.: Право, 2016. – 240 с. (13,95 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 2. Правова глобалізація : монографія / І. М. Жаровська, (Н. В. Ортинська), Р. Я. Шай. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – 188 с. (10,93 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 3. Правова глобалістика: монографія / І. М. Жаровська, Р. Я. Шай, О. В. Дякович. – Львів: Сполом, 2017. – 246 c. (14,3 д.а. ) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 4. Жаровська І. М. Правова соціалізація на сучасному етапі розвитку правової науки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2017. – № 855. – C. 193–198. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 5. Жаровська І. М. Правова глобалістика: до постановки проблеми / Жаровська І. М., Дякович О. В. // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - №3. 2017. - С. 7-13. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 6. Жаровська І. М. Реалізація права людини на справедливий суд / І.М. Жаровська , Н.М. Грень // Актуальні проблеми відчизняної юриспруденції. .- 2017.- Вип. 5.- С. 3-6 (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 7. N. Bortnyk I. Zharovska, N. Ortynska, I. Khomyshyn Administrative Mechanisms for Fighting Corruption in Ukraine the Journal of Eastern European Law– 2017. – № 46. // http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/12/bortnyk_zharovska_ortynska_khomyshyn_461.pdf (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 8. Жаровська І. М. Соціальна концепція праворозуміння / І. М. Жаровська // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (м. Львів, 11 квітня 2016 року). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – C. 18 – 21. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 9. Жаровська І. М. Правова соціалізація через призму «філософії серця» / І. М. Жаровська // Історія і сучасність філософії права : до 190-річчя від дня народження Памфіла Юркевича : матеріали учасників всеукраїнської конференції (м. Львів, 19 травня 2016 року). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 30 – 34. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 10. Жаровська І. М. Глобалізація правової реальності // Право та держава у метаантропологічній проекції сучасності : матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 27 квітня 2017 року). – 2017. – C. 11–14. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 11. Жаровська І. М. До питання процедури легітимізації державної влади // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 30 травня 2017 року). – 2017. – C. 109–110. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 12. Жаровська І. М. Інтегративність психологічних та правових чинників соціалізації індивіда // Правові, соціально-психологічні та інформаційні процеси в контексті державотворення в процесі євроінтеграції : збірник матеріалів науково-практичної конференції (Львів, 8–9 лютого 2016 року). – 2016. – C. 131–132. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 13. Жаровська І. М. Правове регулювання економічних відносин у демократичній державі: до питання межі ефективності // Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід : матеріали Третьої науково-практичної конференції (Львів, 19 травня 2017 року). – 2017. – C. 63–66. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімната 327

E-mail: TFP_INPP@lp.edu.ua; tfp2014@i.ua