Відмінності між версіями «Галайко Ольга Романівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Вибрані публікації)
 
Рядок 66: Рядок 66:
 
==Навчально-методична робота: ==
 
==Навчально-методична робота: ==
 
Як асистент кафедри працює над складанням навчально-методичного комплексу із дисципліни «Проблеми філософії права», зокрема: робочої навчальної програми, програми навчальної дисципліни, методичних рекомендацій для проведення семінарських занять (для кожного семінарського заняття окремо).  
 
Як асистент кафедри працює над складанням навчально-методичного комплексу із дисципліни «Проблеми філософії права», зокрема: робочої навчальної програми, програми навчальної дисципліни, методичних рекомендацій для проведення семінарських занять (для кожного семінарського заняття окремо).  
 
==Вибрані публікації==
 
Є автором чотирнадцяти наукових праць: статей, опублікованих у фахових виданнях, та тез доповідей, '''а саме:'''
 
 
 
# Галайко О.Р. Світоглядна обумовленість взаємозв’язку філософії та права // О.Р. Галайко Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — Львів, 2010. — Вип. 2. — С. 451–459.
 
# Галайко О.Р. Індивідуальність як філософська категорія // Т.З. Гарасимів, О.Р. Галайко Право та державне управління Збірник наукових праць. Класичний приватний університет. — Запоріжжя, 2011. — № 3. — С. 96–101.
 
# Галайко О.Р. Фундаментальні проблеми синергетичної науки // О.Р. Галайко // Митна справа. — 2011. — Вип. 6. — С. 737–74.
 
# Галайко О.Р. Джерела права в континентальній правовій сім’ї: поняття, особливості, класифікація // Галайко // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць / За ред. Ю.С. Шемчушенко, І.С. Гриценко, О.К. Марін; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. — Київ: Логос, 2011. — С. 181-188.
 
# Галайко О.Р. Порівняння як вихідний елемент методології компаративістики // О.Р. Галайко // Порівняльне правознавство: загальнотеоретичні та галузеві аспекти: тези доповідей учасників круглого столу 22 травня 2009 р. — Львів: ЛьвДУВС, 2009. — с. 39-42.
 
# Галайко О.Р. Деякі проблеми синергетичної науки // О.Р. Галайко // Проблеми державотворення та право творення в Україні: матеріали часників Всеукраїнського круглого столу (Львів, 5 березня 2010 р.). — Львів: ЛьвДУВС, 2010. — с. 52-55.
 
# Галайко О.Р. Порівняльний аналіз принципів панування права // О.Р. Галайко // Порівняльне правознавство: філософські, історико-теоретичні та галузеві аспекти: матеріали ІІ Всеукраїнського круглого столу / Львівський державний університет внутрішніх справ. — Львів: ЛьвДУВС, 2010. — с. 137-139.
 
# Галайко О.Р. Панування права в системі праворозуміння // О.Р. Галайко // 300 років Конституції Гетьмана України Пелипа Орлика: проблеми становлення і розвитку українського державотворення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Львівський державний університет внутрішніх справ. — Львів: ЛьвДУВС, 2010. — с. 28-30.
 
# Галайко О.Р. Вплив основних положень панування права на психологічну безпеку // О.Р. Галайко // Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадського суспільства (Основні юридичні читання): тези доповідей та повідомлень учасників Всеукраїнської курсантсько-студентської наукової конференції (5 листопада 2010 р.). — Львів: ЛьвДУВС, 2010. — с. 44-46.
 
# Галайко О.Р. Загальна характеристика основних ознак та принципів панування права // О.Р. Галайко // Проблеми державотворення та право творення в Україні: матеріали ІІ Регіонального круглого столу (Львів, 18 лютого 2011 р.). — Львів: ЛьвДУВС, 2010. — с. 252-258.
 
# Галайко О.Р. Походження та співвідношення панування права та держави // О.Р. Галайко // Проблеми юридичної науки: філософський, теоретичний та історичний аспекти: матеріали міжнародного круглого столу (Львів, 14 квітня 2011 р.). — Львів: ЛьвДУВС, 2011. — с. 32-35.
 
# Галайко О.Р. Панування права — головний елемент правосвідомості // О.Р. Галайко // Проблеми державотворення та право творення в Україні: тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 17 лютого 2012 р.). — Львів: ЛьвДУВС, 2012. — с. 88-91.
 
# Галайко О.Р. Панування права як один із феноменів філософсько-правової думки // О.Р. Галайко // Актуальні аспекти підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки: тези звітної наукової конференції факультету громадської безпеки (24 лютого 2012 р.) / за ред. Т.З. Гарасиміва. — Львів: ЛьвУВС, 2012. — с.349-352.
 
# Галайко О.Р. Проблеми визначення сутності панування права: еволюція уявлень // О.Р. Галайко // Звітна наукова конференція працівників кафедр факультету з підготовки слідчих, молодих науковців, здобувачів, ад’юнктів та аспірантів ЛьвДУВС: матеріали звітної науково-практичної конференції факультету з підготовки слідчих (Львів, 23 березня 2012р.). — Львів: ЛьвДУВС, 2012. — с. 219-222.
 
  
 
== Контакти ==
 
== Контакти ==

Поточна версія на 13:32, 12 вересня 2018

Галайко Ольга Романівна
RTEmagicC galajko s.jpg.jpg
асистент
Дата народження 8 липня 1980 року
Місце народження смт. Дубляни Самбірського р-ну Львівської обл.
Громадянство Україна
Alma mater Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Міжнародна академія управління персоналом
Дата закінчення 2002 р., 2011 р.
Спеціальність математика, правознавство.
Галузь наукових інтересів дослідження проблемних питань філософії права, зокрема природно-правовий і позитивно-правовий гештальт, необхідний для панування права.
Кваліфікаційний рівень математик, юрист
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології, Кафедра теорії та філософії права

Галайко Ольга Романівна (*8 липня 1980 року ) - асистент кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта:

Освіта – вища, у 2002 році закінчила фізико-математичний інститут Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,

у 2011 році закінчила юридичний факультет Міжнародної академії управління персоналом.

Спеціальність – математика, правознавство. Кваліфікація: математик, юрист.

Професійна діяльність:

У 2007-2011 рр. працювала на кафедрі теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ.

У 2011 році прийнята на посаду асистента кафедри теорії та філософії права інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Сфера наукових інтересів

Працює над дисертаційним дослідженням на тему «Панування права: синергетичний вимір».

Мету даного дослідження вбачає у всестороньому розгляду усіх питань, що стосуються панування права на основі синергетичного виміру.

Працює над дослідженням проблемних питань філософії права, зокрема природно-правовий і позитивно-правовий гештальт, необхідний для панування права.

Навчально-методична робота:

Як асистент кафедри працює над складанням навчально-методичного комплексу із дисципліни «Проблеми філософії права», зокрема: робочої навчальної програми, програми навчальної дисципліни, методичних рекомендацій для проведення семінарських занять (для кожного семінарського заняття окремо).

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, Львів, 79000; 19 -й корпус, кімата 327,


E-mail: TFP_INPP@lp.edu.ua ; tfp2012@mail.ru