Батюк Анатолій Євгенович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Батюк Анатолій Євгенович
Batuyk 01.jpg
к.т.н, доцент
Дата народження 27 листопада 1960 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1984 р.
Спеціальність Електронні обчислювальні машини, розроблення та експлуатація
Галузь наукових інтересів Дослідження і розробка спеціалізованих процесорів цифровоїобробки зображень. Дослідження і розробка інформаційно-аналітичних систем тасистем підтримки прийняття рішень в галузі економіки та медицини; обробкаінформації засобами нейронних мереж.
Кваліфікаційний рівень Інженер-системотехнік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1994 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1997 р.
Поточне місце роботи кафедра автоматизованих систем управління, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».
Почесні звання Винахідник СРСР

Батюк Анатолій Євгенович — кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизованих систем управління, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Персональна інформація

Дата народження: 27 листопада 1960 року

Знання мов: Російська— відмінний, Англійська — базовий, Польська — добрий

Досвід: 19 років педагогічної та наукової діяльності в Університеті.

Освіта

Дисертація. Спеціальність 05.13.14 — системи обробки інформації та управління (Тема: « Локально-адаптивні алгоритми та спеціалізовані високопродуктивні засоби фільтрації і розпізнавання зображень в реальному часі [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.14 / Батюк Анатолій Євгенович ; Нац. акад. наук України, Фіз.-механ. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Л.,1994. — 190 л.: мал. — Бібліогр.: л. 163-173.»)

1979-1984 р.р. – Львівський політехнічний інститут , Електронні обчислювальні машини, розроблення та експлуатація , Інженер - системотехнік

Професійна діяльність:

1997 р. -по даний час Доцент кафедри автоматизованих систем управління

1995-1997р.р. Старший викладач кафедри автоматизованих систем управління

1984-1995 Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України , Інженер, старший інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, головний конструктор проекту

Працював за грантами Науково-Технологічного Центру в Україні:

 • у 1997-1999 рр. грант «Розробка інформаційних технологій функціонування, програмування і налаштування нейронних систем паралельної обробки сигналів»;
 • у 1999-2001 рр. грант «Розробка компютерної технологічної установки для нанесення зображень на металеві поверхні»;
 • у 2002-2004 рр. грант «Інформаційні технології інвентаризації парникових газів та прогнозування вуглецевого балансу України»;
 • у 2004-2006 рр. грант «Інформаційний відеоскоп надвисокої роздільної здатності для дослідження запрограмованої смерті (апоптозу) клітин пухлин людини».

Учасник проекту «Розробка типових рішень щодо інформатизаціїнаукових центрів НАН України і МОН України»

Вчений секретар Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д35.052.14 при Національному університеті «Львівська політехніка»

Нагороди та відзнаки

 • Медаль «За кращу студентську наукову роботу» Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР (1984 рік);
 • Медаль імені академіка С.П.Корольова Федерації космонавтики СРСР (1991 рік);
 • Медаль імені академіка М.В.Келдиша Федерації космонавтики Росії (1993 рік);
 • Винахідник СРСР (1990 рік).

Педагогічна діяльність

розробка навчальних курсів

Курси, які викладає:

 • Управління і підтримка рішень у складних системах

Наукові інтереси

 • Дослідження і розробка спеціалізованих процесорів цифрової обробки зображень.
 • Дослідження і розробка інформаційно-аналітичних систем та систем підтримки прийняття рішень в галузі економіки та медицини; обробка інформації засобами нейронних мереж.

Вибрані публікації

Автор та співавтор понад сімдесяти наукових праць,

в тому числі:

 1. «Параллельная обработка информации: Т.5. Проблемно-ориентированные и специализированные средства обработки информации / А.И.Аксенов, В.В.Аристов, А.Е.Батюк; Под ред.Б.Н.Малиновского и В.В.Грицыка. — Киев: Наук. думка, 1990г.»;
 2. Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник /А.Є. Батюк, З.П. Двуліт, К.М. Обельовська, І.М. Огородник, Л.П. Фабрі — Львів: НУ «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2004. — 520с.;
 3. Дурняк Б.В., Батюк А.Є. Розробка і дизайн рекламних видань:Навчальний посібник — Львів: Видавництво «Українська академія друкарства»,2006. — 315с.
 4. Доцільність застосування автоматизованого тестування з точки зору економічних затрат / А. Батюк, Л. Мандзюк // Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті. СІТЕМ-2010. Інноваційні ідеї :матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 12 листоп. 2010 р. / Львів. філія Європ. ун-ту. — Л., 2010. — С. 55-63. — Бібліогр.: 3 назви.
 5. Огляд багатомодульного каркасу розробки spring framework /А. Батюк, С. Гринець,C. Пилипчук // Сучасні інформаційні технології векономіці, менеджменті та освіті. СІТЕМ-2010. Інноваційні ідеї : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 12 листоп. 2010 р. / Львів. філія Європ.ун-ту. — Л., 2010. — С. 134-139. — Бібліогр.: 1 назва.
 6. Особливості побудови підсистеми збирання, попередньої обробки та збереження медичних даних / А. Батюк, С. Пилипчук, І. Цмоць //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю.М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 138-143. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 663). — Бібліогр.: 11 назв.
 7. Проектування архітектури розподіленої медичної інформаційної системи / А. Є. Батюк, С. І. Пилипчук // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI’2010 : зб. наук. пр. міжнар.наук. конф., 17-21 трав. 2010 р., Євпаторія, Україна : у 2 т. / Херсон. нац.техн. ун-т [та ін.]. — Херсон, 2010. -Т. 1. — С. 15-16. — Парал. тит. арк. англ.,рос.
 8. Система автоматизованої побудови програмних проектів Maven /А. Батюк, І . Хомишин, С. Пилипчук // Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті. СІТЕМ-2010. Інноваційні ідеї : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 12 листоп. 2010 р. / Львів. філія Європ.ун-ту. — Л., 2010. — С. 109-116. — Бібліогр.: 3 назви.
 9. Google Web Toolkit (GWT) — платформа програмування для створення веб-ужитків на основі технології Ajax / А. Батюк, В. Голощапов, С.Пилипчук // Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті.СІТЕМ-2010. Інноваційні ідеї : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 12листоп. 2010 р. / Львів. філія Європ. ун-ту. — Л., 2010. — С. 159-163. —Бібліогр.: 3 назви.

Біля двадцяти авторських свідоцтв СРСР і патентів України.

Контакти

вул. Ст.Бандери, 28а,, 79013, Львів; 5-й корпус,кімната 801

Tел. +38 (032) 258-26-47

e-mail: medyk@lp.edu.ua; abatyuk@gmail.com