Відмінності між версіями «Ісаєва Оксана Степанівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: {{Особа| П.І.Б = Ісаєва Оксана Степанівна | Зображення (фото) = ‎| Підпи...)
 
(Немає відмінностей)

Поточна версія на 11:47, 6 грудня 2018

Ісаєва Оксана Степанівна
[[Зображення:‎|200px]]
Дата народження 15.02.1973 р.
Спеціальність теорія і методика професійної освіти
Науковий ступінь д.пед.н.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи доцент кафедри іноземних мов


Тема дисертаційного дослідження: «Префіксальні дієслова та засоби вираження ними типових смислів в різноструктурних мовах (на матеріалі англійської та української мов)». Захищена 23.10.2003 р.
Тема дисертаційного дослідження: «Теоретичні та методичні засади формування особистісно-професійної культури майбутніх лікарів у процесі гуманітарної підготовки». Захищена 25.01.2017 р.

Професійний розвиток:

Напрями наукових зацікавлень:

- порівняльно-історичне і типологічне мовознавство;
- формування культури майбутніх лікарів;
- удосконалення викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах.


Участь у міжнародних конференціях:

1. Vanivska O. English means and ways of expressing various senses of Ukrainian prefixed verbs / O. Vanivska // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мові як іноземній: Матеріали ІІІ Міжнародної конференції (22-23 вересня 2000 р.). – Полтава, 2000. – С. 10-11.
2. Ванівська О.С. Лікарська етика в контексті біоетики / О.С. Ванівська // Формування особистості студентів як майбутніх фахівців лікарської справи, працівників охорони здоров’я та інших соціально-орієнтованих установ у контексті біоетики: Міжнародна науково-практична конференція (6-7 березня 2003 р.). – Львів, 2003. – 35-36.
3. Ванівська О.С. Актуальні проблеми термінознавства у викладанні іноземних мов / О.С. Ванівська // Наука і освіта ‘2004: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (10-25 лютого 2004 р.). – Том 22. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 20-21.
4. Ванівська О.С. Постпозиція для творення нових значень в англійській мові / О.С. Ванівська // Динаміка наукових досліджень ‘2004: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції (21-30 червня 2004 р.).– Том 19. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – 10-12.
5. Царик Г.М., Ванівська О.С. Єдність навчання та соціокультурної компетенції при вивченні іноземної мови / Г.М. Царик, О.С. Ванівська // Мовна освіта: шлях до євроінтеграції: Міжнародний форум (17-18 березня 2005 р.). – Київ, 2005. – С. 178-179.
6. Ванівська О.С. Взаємовідношення семантики та етимології термінів греко-латинського походження / О.С. Ваніська // Наука и технологии: шаг в будущее – 2006: Первая международная научно-практическая конференция. – Том 17: Филологические науки. – Белгород: Руснаучкнига, 2006. – С. 63-65.
7. Ванівська О.С. Функціонування префіксів та постпозицій / О.С. Ванівська // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 жовтня 2006 р.). – Полтава, 2006. – С.118- 121.
8. Ісаєва О.С. Греко-латинські компоненти англійської фармацевтичної термінології / О.С Ісаєва // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції (16-17травня 2008 р.). – Полтава, 2008. – С. 251-257.
9. Ісаєва О.С. Взаємовідношення семантики та етимології термінів греко-латинського походження / О.С. Ісаєва // Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22-24 жовтня 2008р.). – Тернопіль: ТНЕУ Економічна думка, 2008. – С. 522-526.
10. Ісаєва О.С. Формування мотивів професійної діяльності майбутніх лікарів / О.С. Ісаєва // Материали за VIII международна научна практична конференція «Achievement of high school - 2012», яка відбулася 17-25 November, 2012. – Педагогически науки. – Том 14. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. – С. 3-6.
11. Ісаєва О.С. Особливості професійної діяльності лікаря / О.С. Ісаєва // Материали за IХ международна научна практична конференція «Новината за напреднали наука - 2013», яка відбулася 17-25 май, 2013. – Педагогически науки. – Том 17. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. – С. 55-58.
12. Ісаєва О.С. Проблеми формування професійної етики майбутнього лікаря / О.С. Ісаєва // Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference «DNY VĚDY – 2013», яка відбулася 27.03.2013-05.04.2013. – Pedagogika. – Díl 15. – Praha: publishing House «Education and Science» s.r.o, 2013. – S. 98-100.
13. Ісаєва О.С. Питання лінгвістичної підготовки майбутніх медичних працівників / О.С. Ісаєва // Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference «EFEKTIVNÍ NÁSTROJE MODERNÍCH VĚD – 2013», яка відбулася 27.04.2013-05.05.2013. – Pedagogika. – Díl 20. – Praha: publishing House «Education and Science» s.r.o, 2013. – S. 68-71.
14. Ісаєва О.С. Комунікативна компетентність майбутнього фахівця-медика / О.С. Ісаєва // Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference «VEDECKY POKROK NA PRELOMU TYSYACHALETY – 2013», яка відбулася 27.05.2013-05.06.2013. – Pedagogika. – Díl 20. – Praha: publishing House «Education and Science» s.r.o, 2013. – S. 28-31.
15. Ісаєва О.С. Розвиток рефлексивної культури майбутнього фахівця / О.С. Ісаєва // Materiały IX międzynarodowej naukowi-praktyczney konferencji «europejska nauka XXI powieką - 2013», яка відбулася 07-15 maja 2013 roku. – Pedagogiczne nauki. – Volume 14. – Przemyśl: Nauka I studia, 2013. – S. 31-33.
16. Ісаєва О.С. Компетентнісний підхід у підготовці майбутнього лікаря / О.С. Ісаєва // Materiały IX międzynarodowej naukowi-praktyczney konferencji «nauka I inowacją - 2013», яка відбулася 07-15 pazdziernika 2013 roku. – Pedagogiczne nauki. – Volume 9. – Przemyśl: Nauka I studia, 2013. – S. 15-17.
17. Ісаєва О.С. Поняття «культура здоров’я особистості» / О.С. Ісаєва // Materiały IX międzynarodowej naukowi-praktyczney konferencji «aktualne problem nowoczesnych nauk - 2013», яка відбулася 07-15 czerwca 2013 roku. – Pedagogiczne nauki. – Volume 17. – Przemyśl: Nauka I studia, 2013. – S. 5-7.
18. Ісаєва О.С. Компетентнісний підхід у вивченні іноземної мови / О.С. Ісаєва // Материали за IХ международна научна практична конференція «Научният потенциал на света - 2013», яка відбулася 17-25 cептември, 2013. – Педагогически науки. – Том 9. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. – С. 21-23.
19. Ісаєва О.С. Індивідуально-професійне самовизначення майбутнього лікаря як чинник формування культури здоров’я / О.С. Ісаєва // Материали за IХ международна научна практична конференція «Образованието и науката на ХХІ век - 2013», яка відбулася 17-25 октомври, 2013. – Педагогически науки. – Том 7. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. – С. 38-40.
20. Ісаєва О.С. Формування соціокультурного компонента у студентів-медиків при викладанні англійської мови / О.С. Ісаєва // ХV Міжнародна науково-практичній конференції “Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку регіонів”: Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ імені Михайла Остроградського, 2013. – С. 32-33.
21. Ісаєва О.С. Іншомовна підготовка як чинник формування комунікативної культури майбутнього медичного працівника / О.С. Ісаєва // Участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, яка відбулася 18-19 квітня 2013 року. – Острог, 2013.
22. Ісаєва О.С. Англійська мова у становленні професійної толерантності фахівців сфери охорони здоров’я / О.С. Ісаєва // Участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Парадигми сучасної освіти і науки : теорія, методика і практика”, яка відбулася 12 листопада 2013 року. – Кіровоград, 2013.
23. Ісаєва О.С. Ідеї морально-етичного виховання студентів-медиків / О.С. Ісаєва // Участь у VIII Міжнародній науково-практичній конференції “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”, яка відбулася 28-30 листопада 2013 року. – Київ, 2013.
24. Ісаєва О.С. Роль комунікативної культури у становленні студента-медика при викладанні англійської мови / О.С. Ісаєва // Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті», яка відбулася 7-8 червня 2013 року. – Одеса, 2013. – С. 77-81.
25. Ісаєва О.С. Терміни медицини як основа культури й комунікації майбутніх фахівців / О.С. Ісаєва // Участь у VII Міжнародній науковій конференції «Пріоритети германського і романського мовознавства», яка відбулася 7-9 червня 2013 року. – Луцьк-Світязь, 2013.
26. Ісаєва О.С. Культура і комунікація як складові інтелектуальної компетентності майбутніх фахівців сфери охорони здоров’я / О.С. Ісаєва // Участь у III Міжнародних психолого-педагогічних Челпанівських читаннях (з нагоди 100-річчя урочистого відкриття Психологічного інституту Г.І. Челпановим), які відбулися 21-22 травня 2014 року. – Київ, 2014.
27. Ісаєва О.С. Виховання студентів-медиків як «мистецтво розвитку свідомості і волі» / О.С. Ісаєва // Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – С. 193-202.
28. Ісаєва О.С. Імплементація макаренківських поглядів навчання і виховання у вищих навчальних медичних закладах / О.С. Ісаєва // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-практична спадщина А.С. Макаренка в контексті євроінтеграційних тенденцій вітчизняної освіти». – Полтава, 2014. – С. 42-43.
29. Ісаєва О.С. Інноваційний підхід щодо культурно-освітнього середовища вищих навчальних медичних закладів освіти / О.С. Ісаєва // Участь у ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретико-практична спадщина А.С. Макаренка в контексті євроінтеграційних тенденцій вітчизняної освіти», яка відбулася 1-2 квітня 2014 року. – Полтава, 2014.
30. Ісаєва О.С. Роль гуманітарної освіти у професійно-творчому самовдосконаленні студентів вищих медичних закладів / О.С. Ісаєва // Освітні інновації : філософія, психологія, педагогіка : Участь у Міжнародній науково-практичній конференції, яка відбулася 3 грудня 2014 року. – Суми, 2014.
31. Ісаєва О.С. Професіоналізм сучасного медика – складова компетентнісного підходу гуманітарних дисциплін / О.С. Ісаєва // Освітні інновації : філософія, психологія, педагогіка : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 3 грудня 2014 року : у 4 ч. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2014. – Ч. 4 – С. 91-94.
32. Ісаєва О.С. Гуманітарна підготовка – успіх майбутньої професійної діяльності лікаря / О.С. Ісаєва // Stav, problémy a perspektívy pedagogického Štúdia a sociálnej práce : Medzinárodná vedecko-praktická konferencia 28-29 októbra 2016. – Sládkovičovo, Slovenská republika, 2016. – С. 106-108.
33. Ісаєва О.С. Культура лікаря як «картина особистості» у медицині / О.С. Ісаєва // Innovations and modern technology in the educational system : contribution of Poland and Ukraine : International scientific and international conference, May 5-6. – Sandomierz, Poland, 2017. – С. 108-111.
34. Ісаєва О.С. Сучасний погляд на викладання англійської мови за професійним спрямуванням у медичних вишах / О.С. Ісаєва // International Multidisciplinary Conference «Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland» Wolomin, Republic of Poland, 19-20 October 2018. – Volume 6. – Wolomin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – С. 21-24.

Участь у всеукраїнських конференціях:

35. Ванівська О.С. Особливості сучасного перекладу українських дієслів з префіксами англійськими мовними засобами (за матеріалами сучасних періодичних видань України) / О.С. Ванівська // Українська періодика: Історія і сучасність: VII Всеукраїнська науково-теоретична конференція (17-18 травня 2002 р.). – Львів, 2002.
36. Ванівська О.С. Актуальні проблеми термінознавства в теорії і практиці викладання іноземних мов у вищих медичних навчальних закладах / О.С. Ванівська // Новітні методи викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (15 квітня 2004 р.). – Харків: Видавництво НФаУ, 2004. – С. 11-14.
37. Ванівська О.С. Проблеми навчання професійному навчанню іноземними мовами у контексті Болонської угоди / О.С. Ванівська // Актуальні проблеми вдосконалення методики викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах (ІІI-ІV рівнів акредитації) за умов формування загальноєвропейського освітнього простору: Матеріали доповідей семінару-наради завідувачів кафедрами іноземних та латинських мов вищих медичних навчальних закладів України (5-6 жовтня 2006 р.) – Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2006. – С. 3-6.
38. Ісаєва О.С., Кучумова Н.В. Навчання професійному спілкуванню іноземними мовами у контексті Болонської угоди / О.С. Ісаєва, Н.В. Кучумова // Концептуальні основи навчання іноземним мовам у вищих медичних навчальних закладах України у контексті Болонської декларації та проблеми навчання латинській фармацевтичній термінології у світлі Болонського процесу: Матеріали навчально-методичного семінару-наради завідувачів кафедр іноземних мовив і кафедр латинської мови та медичної термінології. – Донецьк: ДонНМУ, 2007. – С. 4-7.
39. Ісаєва О.С. Терміни і термінотворення як важливі компоненти професійно-орієнтованої лексики / О.С. Ісаєва // Актуальні проблеми викладання іноземної мови у вищій школі в умовах кредитно-модульної системи навчання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 квітня 2008 р.) – Харків: Вид-во НФаУ, 2008. – С. 36-37.
40. Ісаєва О.С. Терміни і термінотворення як важливі компоненти професійно-орієнтованої лексики / О.С. Ісаєва // Викладання іноземних та латинської мов як складова сучасної концепції гуманізації та гуманітаризації освіти у світлі Болонського процесу: Матеріали навчально-методичного семінару-наради завідувачів кафедр іноземних мов за фаховим спрямуванням і латинської мови та медичної термінології (23-24 жовтня 2008 р.). – Львів: ЛМНУ імені Данила Галицького, 2008. – С. 52-55.
41. Торяник Л.А., Ісаєва О.С. Шляхи оптимізації управління самостійною роботою студентів при навчанні іноземним мовам в умовах дистанційного навчання / Л.А. Торяник, О.С. Ісаєва // Інноваційні технології: роль та місце в сучасній методиці викладання іноземної мови: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 березня 2009 р.). – Харків: Видавництво НФаУ, 2009. – С. 97-99.
42. Ісаєва О.С. Розвиток фармацевтичної термінології в добу Середньовіччя та Відродження // Моніторинг якості викладання іноземних мов у немовних ВНЗ / О.С. Ісаєва // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної відео-конференції у режимі on-line (22 березня 2012 р.). – Харків : Видавництво НФаУ, 2012. – С. 49-51.
43. Ісаєва О.С. Навчання професійному спілкуванню іноземними мовами в контексті Болонської угоди / О.С. Ісаєва, Т.П. Назаренко // Моніторинг якості викладання іноземних мов у немовних ВНЗ // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної відео-конференції у режимі on-line (22 березня 2012 р.). – Харків : Видавництво НФаУ, 2012. – С. 47-49.
44. Ісаєва О.С. Сучасні методи формування комунікативної компетенції / О.С. Ісаєва // Інноваційні технології у викладанні дисциплін мовознавчого блоку в ДВНЗ медичної та фармацевтичної освіти: Матеріали семінару-наради завідувачів кафедр української, латинської та іноземних мов у ДВНЗ медичної та фармацевтичної освіти. – Івано Франківськ, Харків, 2012. – С. 132-134.
45. Ісаєва О.С. Культурологічний аспект у формуванні фахової компетенції / О.С. Ісаєва // Участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Сучасні проблеми гуманітаристики : світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії”, яка відбулася 6 грудня 2012 року – Рівне, 2012. – С. 177-179.
46. Ісаєва О.С. Вивчення англійської термінології як основи професійного міжкультурного спілкування / О.С. Ісаєва // Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців з міжнародною участю : “Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації”, яка відбулася 31 січня 2013 року – Острог, 2013. – С. 167-170.
47. Ісаєва О.С. Виховання організаційної культури у медичному навчальному закладі / О.С. Ісаєва // Участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики : світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії», яка відбулася 5 грудня 2013 року : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне : О. Зень, 2013. – С. 236-238.
48. Ісаєва О.С. Етикетний дискурс студентів-медиків як невід’ємна складова культури / О.С. Ісаєва // Участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку», яка відбулася 5-6 грудня 2013 : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Частина І. – Дніпропетровськ : «Роял Принт», 2014. – С. 31-32.

Участь у науково-практичних конференціях:

49. Ісаєва О.С. Розвиток менталітету студентів вищих медичних навчальних закладів / О.С. Ісаєва // Участь у науково-практичній конференції “Сучасна освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика”, яка відбулася 22 листопада 2012 року. – Харків, 2012.
50. Ісаєва О.С. Культура ділового спілкування майбутнього фахівця / О.С. Ісаєва // Участь у науково-практичній конференції “Сучасна вища і середня освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика”, яка відбулася 22 листопада 2013 року. – Харків, 2013. – С. 46-47.

Участь у семінарах:

51. Ісаєва О.С. Роль емпатії в професійній діяльності лікаря / О.С. Ісаєва // Участь у всеукраїнському науково-педагогічному семінарі “Розвиток науково-технічної та художньо-естетичної творчості молоді”, який відбувся 16 квітня 2013 року. – Херсон, 2013.
52. Ісаєва О.С. Компетентнісний підхід як складова змісту гуманітарної освіти вищих навчальних медичних закладів / О.С. Ісаєва // Участь у методологічному семінарі "Компетентнісний підхід в освіті : теоретичні засади і практика реалізації", що відбувся 3 квітня 2014 року.
53. Isayeva O. Teaching humanities as an integral part of higher medical education / O.S. Isayeva // Humanities and Social Sciences in Europe : Achievements and Perspectives. – The 2nd International symposium proceedings (February 15, 2014).

Науково-методичне видання

Ісаєва О.С. Англійська мова у становленні професійної толерантності фахівців сфери охорони здоров’я / О.С. Ісаєва // Науковий вісник інноваційних технологій : науково-методичне видання. – № 2(4). – Кіровоград, 2013. – 75-83.

Монографія

Ісаєва О.С. Формування особистісно-професійної культури майбутніх лікарів у процесі гуманітарної підготовки : [монографія] / О.С. Ісаєва. – Х. : «Смугаста типографія», 2015. – 364 с.

Наукові статті у фахових виданнях:

2000
1. Ванівська О.С. Єдність навчання і виховання у процесі вивчення гуманітарних дисциплін / О.С. Ванівська // Сучасні аспекти виховного процесу у вищих навчальних закладах України: Міжрегіональна науково-практична конференція (26-27 жовтня 2000 р.). – Львів, 2000. – С. 18-19.
2001
2. Ванівська О.С. Англійські еквівалентні вирази смислів українських префіксів перед- і за- / О.С. Ванівська // Іноземна філологія: Український науковий збірник. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2001. – Вип. 112. – С. 362-366.
3. Ванівська О.С. Вираження смислів український дієслів з префіксами англійськими мовними засобами (за матеріалами газети «День» та тижневика «The Day») / О.С. Ванівська // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2001. – С. 318-326.
4. Ванівська О.С. Смислова еквівалентність українських дієслів з префіксами і відповідні засоби їх творення в англійській мові / О.С. Ванівська // Вісник Львівського університету: Серія «Іноземні мови». – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2001. – С. 97-102.
5. Ванівська О.С. Дієслівні префікси і позначення способу дії / О.С. Ванівська // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ ім. Івана Франка / Ред. Кол. Т. Біленко (голов. ред.), В. Мельник, В. Футала та ін. – Дрогобич: Вимір, 2001. – Випуск восьмий. – С. 213-223.
2004
6. Ванівська О.С. Засоби вираження смислів українських дієслів із префіксами від- та до- в англійській мові / О.С. Ванівська // Іноземна філологія: Український науковий збірник. – Вип. 113. – 2004. – С. 321-329.
2009
7. Ванівська О.С. Роль префіксів в утворенні видових пар / О.С. Ванівська // Іноземна філологія: Український науковий збірник. – Вип. 121. – Львів, 2009. – С. 245-251.
2011
8. Ісаєва О.С., Царик Г.М., Шумило М.Ю. Формування англомовної професійної компетенції у студентів-медиків / О.С. Ісаєва, Г.М. Царик, М.Ю. Шумило // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Том V (30). – Київ, 2011. – С. 192-197.
2012
9. Ісаєва О.С. Особистісно-орієнтована освіта студентів вищих медичних навчальних закладів / О.С. Ісаєва // Збірник наукових праць. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. – Випуск 2(7). – Херсон, 2012. – С. 333-338.
10. Ісаєва О.С. Визначення суті поняття «медико-педагогічний такт» / О.С. Ісаєва // Збірник наукових праць. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Випуск 27(80). – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2012. – С. 189-196.
11. Ісаєва О.С. Принципи формування професійно-особистісної культури студентів медичних ВНЗ / О.С. Ісаєва // Збірник наукових праць. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Випуск 26(79). – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2012. – С. 525-532.
12. Ісаєва О.С. Формування культури іноземної мовленнєвої компетенції в студентів вищих медичних навчальних закладів / О.С. Ісаєва // Волинь філологічна : текст і контекст. Актуальні проблеми сучасного мовознавства : зб. наук. пр. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – С. 57-63.
13. Ісаєва О.С., Шумило М.Ю. Терміни і термінотворення як важливі компоненти професійно-орієнтованої лексики / О.С Ісаєва, М.Ю. Шумило // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Випуск 27. – Острог, 2012. – С. 23-24.
2013
14. Isayeva O. Ethics of Future Doctors in the Process of Teaching Foreign Language / O. Isayeva // American Journal of Educational Research (Education). – Vol. 1 (11). – Science and Education Publishing, 2013. – P. 517-522. (2013 Impact Factor: 2.275). – Режим доступу : http://www.sciepub.com/education/content/1/1
15. Isayeva O. Humaneness in Formation of Awareness in Future Medical Specialists / O. Isayeva // European Applied Sciences. – Vol. 1 (11). – ORT Publishing, 2013. – P. 68-71.
16. Ісаєва О.С. Розвиток рефлексії у студентів медичних ВНЗ у процесі вивчення іноземної мови / О.С. Ісаєва // Збірник наукових праць. Педагогіка та психологія. – Випуск 43. – Харків, 2013. – С. 90-97.
17. Ісаєва О.С. Особливості лінгвістичної педагогіки студентів вищих медичних навчальних закладів / О.С. Ісаєва // (Збірник наукових праць). Науковий вісник південноукраїнського національного університету ім.. К.Д. Ушинського. – № 1-2. – Одеса : ПНПУ ім.. К.Д. Ушинського, 2013. – С. 129-136.
18. Ісаєва О.С. Навчання культурним нормам студентів-медиків при викладанні англійської мови / О.С. Ісаєва // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Серія 16. Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – Спец. / О.С. Ісаєва // Участь у вип. – Актуалітети філологічної освіти та науки. – Випуск 20 (30). – Київ, 2013. – С. 98-103.
19. Ісаєва О.С. Основні аспекти навчання міжкультурній комунікації студентів-медиків / О.С. Ісаєва // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Перяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Додаток 1 до Випуску 29, Том V : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2013. – С. 439-445.
20. Ісаєва О.С. Ідеї морально-етичного виховання студентів-медиків / О.С. Ісаєва // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Перяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Додаток 1 до Випуску 31, Том VІ (48) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2013. – С. 69-80.
21. Ісаєва О.С. Роль емпатії в професійній діяльності лікаря / О.С. Ісаєва // Збірник наукових праць. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. – Випуск 1(8). – Херсон, 2013. – С. 282-286.
22. Ісаєва О.С. Міжкультурна компетенція в структурі іншомовної підготовки / О.С. Ісаєва // Збірник наукових праць. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. – Випуск 2(9). – Херсон, 2013. – С. 271-275.
23. Ісаєва О.С. Особливості формування комунікативної культури майбутнього фахівця медичного профілю / О.С. Ісаєва // Збірник наукових праць. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – № 38-39. – Харків, 2013. – С. 134-141.
24. Ісаєва О.С. Особистість викладача вищого медичного навчального закладу / О.С. Ісаєва // (Збірник наукових праць). Науковий вісник південноукраїнського національного університету ім.. К.Д. Ушинського. – № 9-10. – Одеса : ПНПУ ім.. К.Д. Ушинського, 2013. – С. 231-237.
25. Ісаєва О.С. Розвиток комунікативної культури студентів вищих медичних навчальних закладів у процесі вивчення іноземної мови / О.С. Ісаєва // Збірник наукових праць. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Випуск 28 (81). – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. – С. 494-500.
26. Ісаєва О.С. Формування культури толерантності студентів як пріоритет вищої медичної освіти / О.С. Ісаєва // Збірник наукових праць. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Випуск 29 (82). – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. – С. 527-534.
27. Ісаєва О.С. Формування культури іншомовного спілкування / О.С. Ісаєва // Збірник наукових праць. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Випуск 32 (85). – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. – С. 214-220.
28. Ісаєва О.С. Розвиток творчих умінь студентів вищих медичних навчальних закладів / О.С. Ісаєва // Збірник наукових праць. Педагогіка та психологія. – Випуск 44. – Харків, 2013. – С. 57-66.
29. Ісаєва О.С. Терміни медицини як основа культури й комунікації майбутніх фахівців / О.С. Ісаєва // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Серія: Філологічні науки. – № 20 (269). – Луцьк, 2013. – С. 130-136.
30. Ісаєва О.С. Іншомовна підготовка як чинник формування комунікативної культури майбутнього медичного працівника / О.С. Ісаєва // Наукові записки. – Серія «Філологічна». – Випуск 36. – Острог, 2013. – С. 29-32.
2014
31. Isayeva O.S Fostering assertiveness of future doctors in teaching humanities / O.S. Isayeva // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – II (8), Issue : 16, Budapest, 2014. – P. 11-15. – Режим доступу : www.seanewdim.com
32. Isayeva O. Responsibility Formation in Medical Students in the Course of Foreign Language Study / O. Isayeva // International Journal of Education and Practice. – Vol. 2, Number 1, 2. – PAK Publishing Group, 2014. – P. 1-8. – Режим доступу : http://pakinsight.com/?ic=archive&journal=61&month=01-2014&issue=1
33. Isayeva O. Teaching humanities as an integral part of higher medical education / O.S. Isayeva // Humanities and Social Sciences in Europe : Achievements and Perspectives. – The 2nd International symposium proceedings (February 15, 2014). – Vienna, 2014. – P. 75-80.
34. Isayeva O. Modeling Cultural Competence in Teaching Humanities to Medical Students / O. Isayeva // American Journal of Educational Research (Education). – Vol. 2 (12B). – Science and Education Publishing, 2014. – P. 51-55 : – Режим доступу : http://www.sciepub.com/education/content/2/12B
35. Ісаєва О.С. Культура і комунікація як складові інтелектуальної компетентності майбутніх фахівців сфери охорони здоров’я / О.С. Ісаєва // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Перяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Додаток 4 до Випуску 31, Том 1 (9) : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2014. – С. 368-375.
36. Ісаєва О.С. Інноваційний підхід щодо культурно-ocвітнього середовища вищих навчальних медичних закладів освіти / О.С. Ісаєва // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Випуск 13. – С. 157-162. – (Серія «Педагогічні науки»).
37. Ісаєва О.С. Гуманістично-орієнтована мовна «картина світу» як складова професійної компетенції студентів-медиків / О.С. Ісаєва // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Випуск 14. – С. 114-120. – (Серія «Педагогічні науки»).
38. Ісаєва О.С. Компетентнісний підхід як складова змісту гуманітарної освіти вищих навчальних медичних закладів / О.С. Ісаєва // Матеріали методологічного семінару «Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації» 3 квіт. 2014 р., м. Київ : [у 2 ч.]. – Ч.2 / Нац. акад. пед. наук України; [ред. кол.: В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий (заст. голови), О.І. Ляшенко (заст. голови) та ін.] – К. : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – С. 90-97. – Режим доступу : http://www.naps.gov.ua/ua/activities/publications/
39. Ісаєва О.С. Вплив мови і культури на студентів-медиків у вивченні англійської мови / О.С. Ісаєва // Мова : класичне — модерне — постмодерне : збірник наукових статей / Нац. Ун-т «Києво-Могилянська академія» ; відповід. Ред. В.М. Ожоган. – Київ : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2014. – Вип. 1. – С. 63-71.
2016
40. Ісаєва О.С. «Професійна цілісність і чесність» майбутніх лікарів / О.С. Ісаєва // Збірник наукових праць : Педагогічні науки. – Випуск LXXII, Т. 2. – Херсон : Вид-во видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 81-84.
2017
41. Ісаєва О.С. Значущість соціально-гуманітарної підготовки у медичних вишах / О.С. Ісаєва // Збірник наукових праць : Педагогіка та Психологія. – Випуск 57. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 93-101.
42. Ісаєва О.С. Лексико-семантичний аналіз концептів «профілактична медицина» і «превентивна медицина» / О.С. Ісаєва // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія філологічна. – Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 67. – С. 134-136.
2018
43. Ісаєва О.С. Професійна комунікація лікаря – основа лінгвістичної підготовки / О.С. Ісаєва // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 62: збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 76-79.
44. Ісаєва О.С., Шумило М.Ю. Оновлені стандарти освіти лікарів – фахівців нової генерації / О.С. Ісаєва, Шумило М.Ю. // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – VI (72), Issue: 174. – 2018. – С. 10-14. : – Режим доступу : http://www.seanewdim.com/