Наукова діяльність кафедри АМФ

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Колектив кафедри активно працює над проблемами адміністрування та фінансового забезпечення діяльності підприємницьких структур та державних організацій, бере участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, здійснює дослідження напрямів розвитку економіки регіону. За останній період працівниками кафедри опубліковано 3 монографії, 9 статей у фахових виданнях та здійснено 4 доповіді на міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференціях. Науковий напрям кафедри – адміністрування та фінансове забезпечення діяльності підприємницьких структур та державних організацій.

Науковий напрямок кафедри – адміністрування та фінансове забезпечення діяльності підприємницьких структур, державних та громадських організацій.

Дані про видавничу діяльність кафедри

Колектив кафедри активно працює над проблемами адміністрування та фінансового забезпечення діяльності підприємницьких структур та державних організацій бере участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, здійснює дослідження напрямків розвитку економіки регіону. За останній період працівниками кафедри за результатами проведеної науково-дослідної роботи опубліковано наступні матеріали: 3 монографії, 9 статей у фахових виданнях та здійснено 4 доповіді на міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференціях. Зокрема:

Монографії:

1. Подольчак Н.Ю. Проблеми оцінювання та регулювання соціально-економічної ефективності систем менеджменту машинобудівних підприємств//Національний університет «Львівська політехніка» / монографія. – Львів, 2010. – 340 с.

2. Подольчак Н.Ю. Управління ризиками машинобудівних підприємств: планування та мотивування // Монографія. – Львів: Міські інформаційні системи, 2011. – 128 с.

3. Подольчак Н.Ю. Управління та зниження рівня ризиків енергозабезпечення підприємств// Монографія. – Львів: Міські інформаційні системи, 2011. – 258 с.

Публікації у фахових виданнях України:

1. Подольчак Н.Ю., Подольчак Н.І. Використання психотехнологій кольору у рекламі // Вісник Національного університету “Львівська політехніка “Логістика”. – Львів: НУ “Львівська політехніка”. - 2010. – №690. – С. 114–120.

2. Подольчак Н.Ю., Кузьмін О.Є.Оцінювання впливу соціально-економічної ефективності систем менеджменту на ефективність діяльності підприємства //Вісник Національного університету “Львівська політехніка” Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку”. – Львів: НУ “Львівська політехніка”. - 2010. - № 691.

3. Подольчак Н.Ю. Врахування цілей зацікавлених груп в оцінюванні рівня соціально-економічної ефективності систем менеджменту машинобудівних підприємств // Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса: Одеський державний економічний університет. – 2010. - № 39. – С. 136- 142.

4. Подольчак Н.Ю. Оцінювання рівня соціально-економічної ефективності систем менеджменту підприємств шляхом застосування локальних показників //Вісник Національного університету “Львівська політехніка” Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку”. – Львів: НУ “Львівська політехніка”. - 2010. - № 682.

5. Подольчак Н.Ю. Вибір показників для оцінювання ефективності систем менеджменту машинобудівного підприємства на засадах факторного аналізу // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Проблеми економіки та управління”. – Львів: НУ “Львівська політехніка”. - 2010. - № 668. – С. 382-388.

6. Подольчак Н.Ю., Кузьмін О.Є., Матвіїшин В.Є.Метод кількісного оцінювання ризиків енергоресурсів машинобудівного підприємства // Економіка і держава № 3. – 2010. – С. 37-43.

7. Берлінг Р.З. Музиченко-Козловська О.І. Районування економічного простору України: питання методології і практики: Зб. наук. праць/НАН України. Інститут регіональних досліджень.- Львів 2010 С.342-352.

8. Берлінг Р.З., Грибник І.І., Гавран В.Я. Особливості формування еколого-економічного потенціалу підприємства //Вісник хмельницького національного університету.- Хмельницький 2011, № 5.-Т.3.- С.55-60.

9. Гук З.Б. Аналіз і оцінювання інноваційного напрямку розвитку підприємств Економічні науки. /, Т.В. Лебідь, В.Ю.Самуляк // Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 7 (25) – Ч.1 – Луцьк, 2010. – С. 383-390

Список доповідей на міжнародних та державних конференціях:

1. Подольчак Н.Ю., Тимейчук А.А.Бар’єри розвитку взаємовідносин в системі «підприємство-податкова адміністрація»// Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формулювання та розвитку інноваційної інфраструткури». – Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2011. - С. 347-348

2. Подольчак Н.Ю., Подольчак Н.І. Оцінювання та регулювання соціально-економічної ефективності стимулювання керівника підприємства // Тези доповідей VIІI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівської політехніки», 2010. – С. 390.

3. Подольчак Н.Ю., Регулювання соціально-економічної ефективності систем менеджменту машинобудівних підприємств// Тези доповідей III міжнародної науково-практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики”.– Львів: НУ “Львівська політехніка”. – 2010. – С. 358-359.

4. З.Б. Гук, Т.В. Лебідь, В.Ю. Самуляк / Маркетингові фактори впливу на інноваційний розвиток підприємств/ Міжнародна науково-практична конференція «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики», Львів, 20-21 травня 2010р.