Лис Степан Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лис Степан Степанович
Лис С.С..jpg
к.т.н., ст. викладач каф. ТТАЕ
Громадянство Україна
Alma mater Національний лісотехнічний університет України
Дата закінчення 2006 р.
Спеціальність «Автоматизоване управління технологічними процесами»
Галузь наукових інтересів Газифікація твердого палива
Кваліфікаційний рівень магістр з автоматизованого управління технологічними процесами
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Мисак Йосиф Степанович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій

Лис Степан Степанович — кандидат технічних наук, старший викладач кафедри теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

Освіта:

Вища, повна, Національний лісотехнічний університет України, магістр з автоматизованого управління технологічними процесами, 2006 р.

Тема дисертації: Термічне перероблення деревини у суцільного шарі в газоподібне паливо для використання в теплоенергетичних установках [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Лис Степан Степанович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2012. — 163 арк. : рис., табл.

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Мисак Йосиф Степанович, Національний університет «Львівська політехніка»

Нагороди та відзнаки

 • Проект USAID "Реформа міського теплозабезпечення": ПОДЯКА за високий рівень досягнень за програмою «Енергоефективні університетські містечка», використання сучасних методів наукових досліджень, проявлену ініціативу під час вибору та реалізації заходів за програмою і перспектив її розвитку.

Подяка 2.jpg

Основні курси

 • Основи теплотехніки;
 • Основи проектування об’єктів ТЕС;
 • Ядерна та нейтронна фізика;
 • Матеріали ядерної техніки;
 • Теорія ядерних реакторів.


Наукові інтереси

 • Термічне перероблення твердого палива у газоподібне паливо;
 • Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії.


Вибрані публікації

 1. Лис С.С. Аналіз експериментальних досліджень процесу газифікації низькосортних палив / С.С. Лис // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27(1) – С. 154-156.
 2. Mysak Y. Research on gasification of low-grade fuels in a continuous layer / Y. Mysak, S. Lys, M. Martynyak-Andrushko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkiv, 2017. – 2/8 (86). – P. 16-23.
 3. Lys S. Determination of wood fractional composition effect on gasification process / S. Lys, Y. Mysak, T. Kravets // Energy Eng. Control Syst.. – Lviv, 2016. –Vol. 2, No. 1. – Р. 5-8.
 4. Лис С.С. Термічна переробка деревини методом суцільного шару в газоподібне паливо / С.С. Лис, Й.С. Мисак // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2012. – №3/8 (57). – С. 47-49.
 5. Лис С.С. Фізико-хімічна модель процесу газифікації деревини / С.С. Лис, Й.С. Мисак // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2012. – Вип. 2. – С. 301-304.
 6. Лис С.С. Термічне перероблення забрудненої вживаної деревини методом суцільного шару в газоподібне паливо / С.С. Лис, Я.М. Гнатишин // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.5. – С. 121-126.
 7. Лис С.С. Аналіз експериментальних досліджень газогенератора з суцільним шаром / С.С. Лис // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2010. – Вип. 20.7. – С. 64-68.
 8. Лис С.С. Огляд технології газифікації деревини / С.С. Лис // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.12. – С. 101-105.
 9. Hnatyshyn Y. An analysis of experimental researches of gasogene with a continuous layer / Y. Hnatyshyn, B. Dzyadevych, S. Lys // Przyrodnicze wykorzystanie ubocznych produktow spalania wegla, biomasy oraz wpolspalnia wegla z biomasa : P.P.H. Zapol Dmochowski, Sobchik. Sp. j. – Polska, Szczecin, 2010. – P. 23-30.
 10. Патент України на корисну модель № 55253, МКП C10J 3/00. Газогенератор попутного потоку / Лис С.С.; Власник : НЛТУ України; Заявл. 25.05.2010.; Опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23.
 11. Pistun Y. Development of the analytical method for determining the armor wear of the drum ball mill / Y. Pistun, S. Mysak, T. Kovalenko, S. Lys // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkiv, 2017. – 5/1 (89). – P. 45–50.
 12. Лис С.С. Аналіз методів збільшення терміну експлуатації котлоагрегата ТП-100А енергоблоку № 10 Бурштинської ТЕС / С.С. Лис, О.Г. Юрасова // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2018. – Вип. 28(1). – С. 99–103.
 13. Семерак М. М. Аналіз основних засобів забезпечення водно-хімічного режиму АЕС / М. М. Семерак, С. С. Лис, О. Г. Юрасова // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2018. – Вип. 28(6) – С. 81–83.
 14. Lys S. Analysis of Methods for Extending the Life Cycle of a TP-100A Boiler / Stepan Lys, Oksana Yurasova, Nadiya Lashkovska // Scientific journal “Energy Engineering and Control Systems”. – Lviv, 2018. – Volume 4, Number 1. – P. 1–8.
 15. Лис С. С. Розроблення методу розрахунку процесу газифікації низькосортного палива у суцільному шарі на основі експериментальних досліджень / С. С. Лис, М. М. Семерак, О. Г. Юрасова // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2019. – Вип. 29(1) – С. 87–92.

Монографії

 1. Лис С.С. Газифікація твердого палива у суцільному шарі. Монографія / С.С. Лис, Т.Ю. Кравець, Й.С. Мисак // Растр-7. – Львів, 2018. – 210с.

Контакти

вул. Устіяновича 5, 79013, Львів; 10 -й корпус, кімната 201

Tел. +38 (032) 258-25-15

E-mail: Stepan.S.Lys@lpnu.ua