Ланець Олексій Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ланець Олексій Степанович
Ланець Олексій.jpg
Директор ІІМТ, д.т.н., професор
Дата народження 10.04.1975р.
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1998 рік
Спеціальність Робототехнічні системи та комплекси
Галузь наукових інтересів Створення енергоощадливого вібраційного технологічного обладнання на основі синтезу високоефективних механічних коливальних систем
Кваліфікаційний рівень механік-конструктор
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2012 рік
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2019 рік
Поточне місце роботи Кафедра механіки та автоматизації машинобудування Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Лáнець Олексій Степанович — механік-конструктор, доктор технічних наук, доцент кафедри механіки та автоматизації машинобудування директор Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 10 квітня 1975 року у м. Ковелі Волинської обл.

У 1992 р. поступив до Львівського політехнічного інституту, а в 1998 р. закінчив магістратуру на той час уже Державного університету «Львівська політехніка» при кафедрі «Автоматизація та комплексна механізація машинобудівної промисловості» (АКМ) за спеціальністю «Робототехнічні системи та комплекси». Того ж року поступив до аспірантури.

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію за спецiальнiстю 05.02.02 — машинознавство на тему «Розробка динамічно зрівноважених торових вібраційних машин з електромагнітним приводом».
У 2006 р. отримав вчене звання доцента за кафедрою АКМ.
З 2008 р. по 2011 р. навчався у докторантурі при Національному університеті «Львівська політехніка».
У 2011 році захистив докторську дисертацію за спецiальнiстю 05.02.02 — машинознавство на тему «Наукові основи створення енергоощадних міжрезонансних вібраційних машин».

На даний час директор Інституту інженерної механіки та транспорту (ІІМТ), за сумісництвом — доцент кафедри «Механіка та автоматизація машинобудування» (МАМ) (до 2009 р. кафедра АКМ).

Наукова діяльність

Наукові інтереси:

  • cтворення енергоощадливого вібраційного технологічного обладнання на основі синтезу високоефективних механічних коливальних систем.

Ланець О. С. є представником Львівської школи вібротехніків, започаткованої професором В. О. Повідайлом. У науковій роботі займається проблемами, що охоплюють питання розроблення вібраційних машин різноманітного технологічного призначення; формування математичних моделей та дослідження динамічних процесів у вібраційних машинах; оптимізація параметрів та встановлення аналітичних залежностей, що формують механічні параметри системи; здійснення розрахунку на жорсткість та міцність вузлів машин; дослідження електромагнітного та електромеханічного приводу. Є автором близько 100 наукових праць.

Він запропонував нову методологію створення високоефективних вібраційних машин різноманітного технологічного призначення. Основою для синтезу енергоощадливого віброобладнання є розроблений метод розрахунку інерційно-жорсткістних параметрів, який реалізує якісно новий перерозподіл параметрів, внаслідок якого механічна коливальна система здатна накопичувати значно вищий динамічний потенціал, що проявляється через підвищені коефіцієнти динамічності. Завдяки цьому приведення коливальної системи в рух із заданими технологічними параметрами відбувається за значно менших затрат потужності привода. Розроблений метод використовується як для синтезу вібраційних машин з електромагнітним приводом, так і для найбільш розповсюджених в промисловості вібраційні машини з інерційним приводом.

Основні публікації

  1. Ланець О. С. Високоефективні міжрезонансні вібраційні машини з електромагнітним приводом (Теоретичні основи та практика створення): монографія / О. С. Ланець. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. — 324 с.
  2. Ланець О. С. Теорія синфазних коливань у вібраційних машинах з електромагнітним приводом / О. С. Ланець // Вібрації в техніці та технологіях. — 2005. — № 2(40). — С. 46–54.
  3. Ланець О. С. Експериментальне підтвердження наявності додаткових підсилень коливань у високоефективних міжрезонансних механічних коливальних системах, створених на основі теорії синфазних коливань / О. С. Ланець // Вібрації в техніці та технологіях. — 2009. — № 3 (55) — С. 29–34.
  4. Ланець О. С. Поширення синфазного методу розрахунку параметрів тримасових механічних коливальних систем для створення високоефективних міжрезонансних вібраційних машин з інерційним приводом / О. С. Ланець, Я. В. Шпак, В. І. Лозинський // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні: Укр. міжвід. наук.-техн. зб. — Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2010. — Вип. 44. — С. 24–35.
  5. Ланець О. С. Модернізація одно— та двомасових резонансних вібраційних машин з інерційним приводом / О. С. Ланець, В. М. Гурський, Я. В. Шпак // Ж.: Вібрації в техніці та технологіях. — 2011. — № 4 (64). — С. 39-43.
  6. Обґрунтування конструкції та моделювання роботи резонансного двомасового вібростола з інерційним приводом / О. С. Ланець, В. М. Гурський, О. В. Ланець, Я. В. Шпак// Динаміка, міцність та проектування машин і приладів: Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», — Львів, 2014. — № 788. — С. 28–37.
  7. Пат. на винахід 88369 С2 Україна, МПК B06В 1/02. Тримасовий вібраційний майданчик з електромагнітним приводом / О. С. Ланець (Україна); Нац. ун-тет «Львівська політехніка». — № а 2007 13192; заявл. 27. 11. 2007 р.; опубл.12. 10. 2009, Бюл. № 5. — 5 с.
  8. Пат. на корисну модель 22199 Україна, МПК G01H 1/00; B06В 1/02. Спосіб визначення параметрів тримасової механічної коливальної системи вібраційної машини з електромагнітним приводом / О. С. Ланець (Україна); Нац. ун-тет «Львівська політехніка». — № u 2005 11812; заявл. 12. 12. 2005; опубл. 25. 04. 2007, Бюл. № 5. — 9 с.
  9. Пат. на корисну модель 22200 Україна, МПК B06В 1/02. Тримасова вібраційна машина з електромагнітним приводом / О. С. Ланець (Україна); Нац. ун-тет «Львівська політехніка». — № u 2005 11824; заявл. 12. 12. 2005; опубл. 25. 04. 2007, Бюл. № 5. — 4 с.

Контакти

Дирекція Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка», к. 67, вул. Професорська, 1а, 79013, м. Львів.

тел.: +38 (032) 258-24-10
Е-mail: poslanets1@gmail.com