Кучма Марія Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кучма Марія Іванівна
Kuchma.jpg
к.ф-м.н,доцент
Дата народження 23 серпня 1973 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1995 р.
Спеціальність математика
Галузь наукових інтересів факторизаціі симетричних матриць над кільцями многочленів і квазімногочленів з інволюцією;

симетрична еквівалентність матричних многочленів; МР-інверсія многочленних матриць.

Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2009 р
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Кучма Марія Іванівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 23 серпня 1973 року.

Закінчила механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1995 р.

У 1995-1998 рр.навчалася в аспірантурі кафедри алгебри і топології ЛНУ імені Івана Франка.

У січні 2000 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.06 — алгебра і теорія чисел на тему: «Факторизації симетричних матриць над кільцями многочленів з інволюцією» [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 /Кучма Марія Іванівна ; 1999. — 119 л. — л. 112-119 ; у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У 1998-2006 рр. працювала на посаді викладача Львівського державного техніко-економічного коледжу.

Працює у «Львівській політехніці» з 2006 р. по даний час —доцент кафедри вищої математики.

Вчене звання доцента отримала у 2009 р.

Навчальна робота

В університеті читає курси

  • математика для економістів
  • лінійна алгебра та аналітична геометрія
  • диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
  • теорія ймовірностей та математична статистика
  • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
  • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

  • факторизаціі симетричних матриць над кільцями многочленів іквазімногочленів з інволюцією;
  • симетрична еквівалентність матричних многочленів;
  • МР-інверсія многочленних матриць.


Основні публікації

Опубліковано 35 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України та 1 електронний навчальний посібник.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212

тел./факс: 258-21-34

e-mail: markuchma@ukr.net