Центр оцінювання якості освіти

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Центр оцінювання якості освіти
Абревіатура ЦОЯО
Тип підрозділу Загально-університетський структурний підрозділ
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Начальник к.п.н., доцент, Колодій Ігор Степанович
Розташування (адреса) вул.Ст.Бандери 12, 79013, Львів; Головний корпус, к. 213
Сторінка на lp.edu.ua http://www.lp.edu.ua/vsuya

Центр оцінювання якості освіти — структурний підрозділ Національного університету «Львівська політехніка», що забезпечує збір, аналіз і узагальнення інформації про якість освітніх послуг в Університеті.

Основні завдання та функції відділу

 • Реалізація політики Університету щодо забезпечення якості освітніх послуг, практична реалізація плану впровадження СУЯ в Університеті.
 • Розроблення пропозиції, проектів документів для ректора та Вченої ради щодо удосконалення нормативно-правової бази організації навчально-виховного процесу та системи управління якістю Університету.
 • Участь у розробленні та удосконаленні методик: рейтингування кафедр Університету; рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Університету; моніторингу якості підготовки фахівців Університету, тощо.
 • Збір, аналіз і узагальнення інформації про якість освітніх послуг в Університеті.
 • Проведення перевірок організації навчально-виховного процесу та стану справ у структурних підрозділах Університету (за окремим розпорядженням ректора Університету).
 • Аналіз результатів і підсумків навчання студентів та роботи Державних екзаменаційних комісій.
 • Перевірка готовності кафедр до нового навчального року
 • Аналіз результатів рейтингового оцінювання роботи науково-педагогічних працівників університету
 • Організація проведення контролю залишкових знань студентів
 • Організація робіт із визначення рейтингів кафедр університету
 • Організація роботи щодо проведення I-го та II-го турів Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів кваліфікаційних робіт, збір і оброблення звітів про результати їх проведення.