Інститут права, психології та інноваційної освіти

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Інститут права, психології та інноваційної освіти
Inpp.png
Емблема інституту
Тип підрозділу навчально-науковий інститут
Абревіатура ІППО
Дата заснування 2011 р.
К-сть аспірантів 15
К-сть кандидатів наук 108
К-сть докторів наук 37
К-сть співробітників 219
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Директор доктор ю. н., професор, Ортинський Володимир Львович
Розташування (адреса) м.Львів, 79013, вул. Кн. Романа 1/3
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/inpp

Інститут права, психології та інноваційної освіти (ІППО) створено в лютому 2011 р. як Інститут права та психології в результаті реорганізації юридичного факультету Інституту новітніх технологій та підприємництва ім. В. Чорновола та приєднання кафедри педагогіки, психології та права Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». Наказом ректора університету №478-1-10 від 17 вересня 2019 р. Навчально-науковий інститут права та психології перейменовано на Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти (ІППО).

Загальна інформація

Кадровий потенціал Інституту становить понад 176 осіб, з-поміж них 37 докторів наук, професорів, понад 108 кандидатів наук, доцентів. Інститут права та психології забезпечує підготовку фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти на денній та заочній формах.

Кафедри інституту

В інституті функціонує 8 кафедр:

Високий рівень викладання забезпечує професорсько-викладацький склад інституту, що поєднує досвідчених професорів і доцентів із молодими й креативними викладачами. Навчання в Інституті права, психології та інноваційної освіти забезпечують 37 докторів наук та понад 108 кандидатів наук.

Також в інституті функціонує Навчально-виробничий центр Медійних технологій, центр безоплатної правової допомоги населенню та Навчально-наукова лабораторія інноваційних педагогічних технологій кафедри педагогіки та інноваційної освіти, на базі якої діє Центр інноваційних освітніх технологій Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти.

Підготовка фахівців в Інституті

Підготовка фахівців в Інституті здійснюється за такими спеціальностями:

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 • «Право»;
 • «Журналістика»;
 • «Психологія»;
 • «Професійна освіта».

Другого (магістерського) рівня вищої освіти:

 • «Право»;
 • «Журналістика»;
 • «Психологія»;
 • «Управління навчальним закладом»;
 • «Викладач дистанційного навчання (за фахом)».

Для підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів в інституті працюють три спеціалізовані вчені ради:

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.19 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями:

 • 12.00.07 — Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • 12.00.01 — Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 • 12.00.12 — Філософія права.

Спеціалізована вчена рада К 35.052.23 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями:

 • 12.00.08 — Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • 12.00.09 — Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Спеціалізована вчена рада К 35.052.24 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями:

 • 13.00.01 — Загальна педагогіка та історія педагогіки;
 • 13.00.04 — Теорія та методика професійної освіти.

Навчання в ІППО забезпечує ґрунтовну наукову, професійну та прикладну підготовку кожного студента. Щорічні їхні перемоги на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах наукових та випускних робіт є найкращим свідченням цього. Інноваційні технології і методи навчання супроводжують студента протягом усього періоду його навчання. ІППО — це сучасні аудиторії, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії, новітнє устаткування, завдяки чому кожен студент отримує доступ до найновіших технологій мультимедійного світу. У навчальному процесі використовують відеоконференції. Кожен студент інституту має змогу поглиблювати свої знання дистанційно завдяки мережі Віртуального навчального середовища.

Під час навчання студенти мають змогу здобувати міжнародні сертифікати, що підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку праці. Кращі студенти Інституту права, психології та інноваційної освіти здобувають іменні стипендії, зокрема Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Львівської політехніки. Студентів ІППО за необхідності забезпечують проживанням у гуртожитках.

Вчена рада інституту

Контакти

вул. Кн. Романа 1/3, м.Львів, 79000

19-й навчальний корпус Національного університету «Львівська політехніка», кімната 304

тел. +38 (032) 258-30-92, +38 (032) 258-30-29