Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій
IKNI logo.png
Тип підрозділу навчально-науковий інститут
Абревіатура ІКНІ
Дата заснування 19 жовтня 2001 року
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Попередник Факультет комп’ютерної техніки та інформаційних технологій
Директор д.т.н., проф. Медиковський Микола Олександрович
Розташування (адреса) вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кім. 513

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ) утворено 19 жовтня 2001 р. на базі факультету комп'ютерної техніки та інформаційних технологій. Сьогодні він є провідним науково-освітнім центром України у галузі комп'ютерних наук.

Загальна інформація

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ) Національного університету «Львівська політехніка» утворено 19 жовтня 2001 р. на базі факультету комп'ютерної техніки та інформаційних технологій. Сьогодні він є провідним науково-освітнім центром України у галузі комп'ютерних наук.

Навчальний процес на випускових кафедрах забезпечують понад 200 викладачів, серед них - 18 професорів, докторів наук та 78 кандидатів наук. Очолює ІКНІ доктор технічних наук, професор Микола Олександрович Медиковський. В Інституті розроблена і з 2005 р. успішно функціонує електронна інформаційно-аналітична система моніторингу навчального процесу, що дає змогу ефективно використовувати кадровий потенціал, науково-методичне забезпечення, матеріальну базу.

Матеріально-технічна база підготовки фахівців – це двадцять чотири комп'ютерних класи та чотири спеціалізовані навчально-наукові комп’ютерні лабораторії, обладнані сучасною технікою та програмним забезпеченням. Студенти мають можливість безкоштовного доступу до мережі Internet.

Інститут є членом академічного альянсу Microsoft (MSDN AA) і забезпечує навчання технологій Microsoft. У межах Інституту використовується лише ліцензійне програмне забезпечення, що дозволяє якісно та кваліфіковано організовувати вивчення профільних дисциплін.

Історія Інституту

Інститут створено 19 жовтня 2001 року на базі факультету комп’ютерної техніки та інформаційних технологій. Сьогодні він є провідним науково-освітнім центром у галузі комп’ютерних наук. Підготовку висококваліфікованих фахівців для сучасних та майбутніх потреб суспільства забезпечують сім випускових кафедр:

 • Автоматизованих систем управління (АСУ);
 • Інформаційних систем та мереж (ІСМ);
 • Інформаційних технологій видавничої справи (ІТВС);
 • Прикладної лінгвістики (ПЛ);
 • Програмного забезпечення (ПЗ);
 • Систем автоматизованого проектування (САП);
 • Систем штучного інтелекту (СШІ).

Очолює інститут доктор технічних наук, професор М. О. Медиковський. Матеріально-технічна база підготовки фахівців — це комп’ютерні класи та спеціалізовані навчально-наукові комп’ютерні лабораторії, обладнані сучасною технікою та програмним забезпеченням. В інституті розроблена у 2005 р. та успішно функціонує електронна інформаційно-аналітична система моніторингу навчального процесу, яка дає змогу ефективніше використовувати кадровий потенціал, науково-методичне забезпечення, матеріальну базу. Впровадження такої системи дало змогу якісно планувати і організовано проводити навчальний процес, запровадити індивідуальні навчальні траєкторії кожному студентові. Крім того, суттєво спростилися адміністративні процедури підготовки різнопланової документації, контролю навчальної роботи, формування архівних даних.

Список кафедр інституту

Напрями та спеціальності інституту

Спеціальність Освітня програма
0.35. Філологія (ФЛ)
 • Прикладна лінгвістика
121. Інженерія програмного забезпечення (ПЗ)
 • Інженерія програмного забезпечення
122. Комп’ютерні науки (КН)
 • Комп'ютерні науки (Обчислювальний інтелект смарт-систем)
 • Комп'ютерні науки (Проектування та програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
 • Комп'ютерні науки (Системи штучного інтелекту)
124. Системний аналіз (СА)
 • Системний аналіз (Business Analysis & Data Science)
 • Управління ІТ продуктами (IT Sales Management)
126. Інформаційні системи та технології (ІТ)
 • Розподілені інформаційні технології
186. Видавництво та поліграфія
 • Видавництво та поліграфія

Освітні програми підготовки «Магістр»

035. Філологія

 • Прикладна лінгвістика;

121. Інженерія програмного забезпечення

 • Інженерія програмного забезпечення;

122. Комп’ютерні науки

 • Інформаційні управляючі системи та технології;
 • Інформаційні технології проектування;
 • Системне проектування;
 • Системи штучного інтелекту;

124. Системний аналіз

 • Системи і методи прийняття рішень (Business Analysis);
 • Аналіз даних (Data Science);
 • Комп’ютерні лінгвістичні технології;

126. Інформаційні системи та технології

 • Інформаційні системи та технології;
 • Управління проектами (Управління ІТ проектами);

186. Видавництво та поліграфія

 • Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв.

Керівництво

Вчена рада

 1. Медиковський М.О. директор ІКНІ, голова ради, д.т.н.
 2. Хавалко В.М. заст. директора, доц., к.т.н.
 3. Марікуца У.Б. декан магістратури, доц., к.т.н.
 4. Логойда М.М. декан бакалаврату, доц., к.т.н.
 5. Батюк А.Є. доц. каф. АСУ, к.т.н.
 6. Теслюк В.М. зав.каф. АСУ, д.т.н.
 7. Литвин В.В. зав.каф. ІСМ, проф., д.т.н.
 8. Ткаченко Р.О. зав. каф. ІТВС, проф., д.т.н.
 9. Федасюк Д.В. зав. каф. ПЗ, д.т.н.
 10. Левченко О.П. зав. каф. ПЛ, проф., д.філол.н.
 11. Лобур М.В. зав. каф. САПР, проф., д.т.н.
 12. Шаховська Н.Б. зав. каф. СШІ, проф., д.т.н.
 13. Рибчак З.Л. голова НТСА ІКНІ, к.с.-к.н.
 14. Семенова О.Є. голова профбюро ІКНІ
 15. Грицик В.В. проф. каф. АСУ, д.т.н.
 16. Цимбал Ю.В. доц. каф. АСУ, к.т.н.
 17. Берко А.Ю. проф. каф. ІСМ, д.т.н.
 18. Кунанець Н.Е. проф. каф. ІСМ, д.н.соц.ком.
 19. Пасічник В.В. проф. каф. ІСМ, д.т.н.
 20. Верес О.М. доц. каф. ІСМ, к.т.н.
 21. Різник О.Я. доц. каф. ІТВС, к.т.н.
 22. Грицюк Ю.І. проф. каф. ПЗ, д.т.н.
 23. Левус Є.В. доц. каф. ПЗ, к.т.н.
 24. Ділай М.П. доц. каф. ПЛ, к.філол.н.
 25. Дружбяк С.В. доц. каф. ПЛ, к.філол.н.
 26. Романишин Н.І. доц. каф. ПЛ, к.філол.н.
 27. Шийка Ю.І. доц. каф. каф. ПЛ, к.пед.н.
 28. Щербовських С.В. проф. каф. САП, д.т.н.
 29. Каркульовський В.І. доц. каф. САП, к.т.н.
 30. Колесник К.К. доц. каф. САП, к.т.н.
 31. Маркелов О.Е. доц. каф. САП, к.т.н.
 32. Вовк О.Б. доц. каф. СШІ, к.т.н.
 33. Микитин Н.Ю. студ. гр. СА-22
 34. Німилович І.Б. студ. гр. ВП-31
 35. Сорочак А.П. студ. гр. КН-201
 36. Янків Я.-М.І. студ. гр. СА-31, голова ПБС ІКНІ

Співпраця

В останні роки Інститут набув широкого досвіду співпраці з ІТ-компаніями. Серед перспективних напрямів – створення навчальнонаукових виробничих центрів. Така робота розпочалася у квітні 2011 року, коли за кошти Львівського офісу EPAM Systems було створено першу спільну ІТ-лабораторію, робота якої організаційно і методично забезпечується кафедрою АСУ. Студенти навчаються та проходять навчально-технологічну, переддипломну, дослідницьку практики з можливим подальшим працевлаштуванням після закінчення навчання:

 • SoftServe,;
 • AMC Bridge;
 • GlobalLogic;
 • N-iX;
 • ELEKS;
 • EPAM;
 • JetSoftPro;
 • GridDynamics;
 • DataArt;
 • Sigma Software;
 • Comarch;
 • Lohika;
 • Edvantis Software;
 • ADVA Soft;
 • Agaliway;
 • 42 flows.tech

Викладачі ІКНІ проходять стажування, читають лекції, організовують міжнародні семінари та беруть участь у різних науково-технічних конференціях в університетах Німеччини, Польщі, Бельгії, Італії, Чехії, Росії, Бєларусі, тощо. Студенти та аспіранти ІКНІ активно залучаються до міжнародної діяльності, а саме проходять стажування та навчання за міжнародними навчальними програмами.

 • Lodz University of Technology, Poland;
 • The University of Economy in Bydgoszcz, Poland;
 • University of Würzburg (Німеччина);
 • University of Ostrava (Чехія);
 • Lubelski klaster technologiczny.

Напрями діяльності

Основним науковим напрямом діяльності Інституту є аналіз, моделювання, проектування та побудова інтелектуальних інформаційних комп’ютерних систем з використанням передових технологій та програмних засобів.

Основними галузями та напрямками застосування наукових досліджень Інституту є:

 • Сфера державного управління та суспільні процеси;
 • Виробничі комплекси;
 • Управління в сфері бізнесу та фінансів:
 • Інформаційна діяльність в глобальному середовищі.

Результати досліджень забезпечують неперервний ланцюжок управління процесами від рівня апаратного- технічного керування до рівня інтелектуального аналітичного опрацювання даних та прийняття рішень.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЛАБОРАТОРІЇ ІНСТИТУТУ